Kalvenizm

Kısaca: Kalvenizm, John Calvin`in 16. yüzyıl başlarında ortaya attığı görüşlere dayanarak kurulan bir Hristiyanlık mezhebi. Bu dinsel inanç sistemi, ilk kez Cenevre`de, daha sonra Hollanda, İskoçya, Almanya ve Fransa`da kurulan yeni kiliselerde örgütlendi.Bu mezhep Fransa`da Nant Fermanı ile kabul edildi ...devamı ☟

Kalvenizm, John Calvin`in 16. yüzyıl başlarında ortaya attığı görüşlere dayanarak kurulan bir Hristiyanlık mezhebi. Bu dinsel inanç sistemi, ilk kez Cenevre`de, daha sonra Hollanda, İskoçya, Almanya ve Fransa`da kurulan yeni kiliselerde örgütlendi.Bu mezhep Fransa`da Nant Fermanı ile kabul edildi

Kalvincilik, toplumsal kurumları; gelenekçi din anlayışına göre değil de, Hristiyanlığın başlangıcındaki özüne göre düzenlemeyi savundu. Bu amaçla bilimsel gelişmelere koşut bir eğitim-öğretim uygulamaya çalışarak yeni bir teknoloji oluşturdu.

kalvenizm

Kalvencilik.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kalvinizm
3 yıl önce

Kalvenizm ya da Kalvinizm, John Calvin'in 16. yüzyıl başlarında ortaya attığı görüşlere dayanarak kurulan bir Hristiyanlık mezhebidir. Bu dinsel inanç...

John Calvin, Ansiklopedi, Basel, Cenevre, Hristiyan, Kalvenizm, Paris, Strasbourg, Tanrı, Luther, ,
Huldrych Zwingli
3 yıl önce

ileri giderek efkaristiya (ekmek ve şarap) ayinlerine karşı çıkmıştır. Kalvenizm Biography of Anna Reinhard in Leben magazine from a seminary of the Reformed...

Keşiş
3 yıl önce

hareketleri Ulrich Zwingli tarafından başlatılmıştır. Reform hareketleri sonucu Kalvenizm gibi yeni bir teoloji ortaya çıkmıştır. Her ikisi de en başından itibaren...

Reform (tarih)
3 yıl önce

özgürlüğü adına büyük çaba göstermiştir. Nantes Fermanı’nı yayımlayarak Kalvenizm mezhebinin resmileşmesini sağlamıştır. Reform’un etkileri Avrupa’daki...

Otuz yıl savaşı
6 yıl önce

anlaşmanın bu hükmü yetersiz kaldı ve uygulanamadı. İbya’da hızla yayılan Kalvenizm gibi diğer Protestan mezhepleri bu antlaşmaya göre haklara sahip değillerdi...

Otuz Yıl Savaşları, 1555, 1608, 1609, 1618, 1625, 1629, 1632, 1634, 1635, 1636
László Moholy-Nagy
3 yıl önce

aldığı Moholy ismini soyadına eklemiştir. 1918 yılında, resmi olarak Kalvenizm'e geçmiştir. Manevi babası, Roma Katolik üniversitesi arkadaşı, sanat eleştirmeni...

İskoçya Krallığı
3 yıl önce

karışıklıklara yol açtı. Bu dönemde İskoçya'da John Knox'un etkisiyle Kalvenizm yayıldı. İngiltere'nin de desteklediği bu hareket kısa zamanda kitlesel...

26 Mayıs
3 yıl önce

tahtına çıktı. 1538 - Jean Calvin ve yandaşları Cenevre'den sürgün edildi. Kalvenizm'in kurucusu olan Fransız din adamı, 1541'de tekrar Cenevre'ye döndüğünde...

26 Mayıs, 26 Mayıs