Reform (Tarih)

Kısaca: Reform, 15. ve 17. yüzyıl boyunca tüm Avrupa'yı etkileyen Katolik Kilisesi ne karşı yapılmış dinsel bir harekettir. ...devamı ☟

Reform (tarih)
Reform (tarih)

Reform, 15. ve 17. yüzyıl boyunca tüm Avrupa'yı etkileyen Katolik Kilisesi ne karşı yapılmış dinsel bir harekettir.

Katolik kilisesinin aşırı zenginleşmesi ve yozlaşması, siyasetle ve dünyasal etkinliklerle daha fazla ilgilenmeye başlaması birçok din adamının tepkisini çekmiş ve reform hareketlerine yol açmıştır. Reform hareketleri önce Almanya'da sonrasında ise Fransa, İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerinde de etkili olur. Bu reform hareketi hıristiyanlığın yeni ve büyük 3 mezhebinden Protestanlığın oluşmasını sağlamıştır.

Başarılı Reform hareketi ilk defa Almanya'da Martin Luther ile başladı.Bunun nedeni de Almanya'nın birleşmesinden önce birçok bağımsız devletin olmasından dolayı özgür bir ortamın bulunmasındandır. 31 Ekim 1517'de Martin Luther Almanya'nın şehrinde bir kilisenin kapısına 95 maddeden oluşan protesto metnini astı ve Protestan Reformu hareketini resmen başlattı. Luther bu metni hazırlarken daha önce reform hareketine girişmiş olan ve gibi isimlerin görüşlerinden etkilenmişti. İncil'in farklı dillere çevirilmesi ve matbaanın bulunup halk tarafından da okunabilir hale gelmesiyle, insanlar kilisenin doktrinlerinin yanlış ve yobaz olduğunu düşünmeye başlamıştı. Martin Luther astığı protesto metninde özellikle endüljans a karşı çıkar. Görüntüde halkın haklarını savunan Luther, halkın da desteğini alarak protestanlığın temellerini atar. Martin Luther bunun yüzünden Papa tarafından afaroz edildi.Afaroznameyi halk önünde yaktığı için,Martin Luther ölüm cezasına çarptırıldı. Alman imparatoru Şarlken, Luther’i ve taraftarlarını 1529’da protesto ettiği için Almanya’da yeni oluşan bu mezhebe Protestanlık denir.

Augusburg Antlaşması

Protestanlar ve Katolikler arasında mücadeleler Ogsburg Antlaşması ile sona erdi (1555). Buna göre; Protestanlık mezhebi ve kilisesi kesin olarak kabul edilmiştir. Alman prensleri istedikleri mezhebi seçme ve kendi topluluklarına kabul ettirme konusunda serbest oldular. Prensler, kendi ülkelerinde din işlerinin mutlak hakimi haline geldiler. Prenslerin mezheplerini kabul etmeyen Almanların başka yerlere göç etmesine izin verildi. Almanya'da başlayan Reform hareketleri İngiltere, Fransa, İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkelere de yayılmıştır.

Fransa’da ise Reform hareketlerini başlatan Jean Calvin’dir. 1598 yılında Kalvenizm ve diğer mezhepler Fransa’da serbest bırakılmıştır.Martin Luther taraflarının resmen tanınmasını sağlamıştır.

Reform'un Nedenleri

 • Katolik Kilisesi'nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması.
 • Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil'in milli dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması.
 • Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi'nin sorgulanmaya başlanması.
 • Endüljans sorununun ortaya çıkması, para karşılığında kilisenin günahları affetmesi.
 • Rönesans hareketlerinin etkisi.
 • Reform hareketlerinin ilk defa başladığı Almanya'da siyasal birlik olmaması ve Almanya'daki prenslerin dinde yenilik isteyenleri desteklemesi.....
 • Kağıt ve matbaanın kullanılması
 • Kilisenin görevinin dışına çıkarak halkı ve dini ekonomik açıdan zorlaması
 • mevcut mezhepleri ve onların kurallarını eleştiren bilim adamlarının varlığı


Reform'un Sonuçları

 • Avrupa'da mezhep birliği bozuldu. Katolik ve Ortodoks mezhepleri yanında Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıktı, mezhepler arasında çatışmalar başladı.
 • Din adamları ve kilise, eski itibarını kaybetti.
 • Katolik Kilisesi, kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kaldı.
 • Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu.
 • Katolik Kilisesi'nden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el koyuldu.
 • Papa ve kilisenin Avrupa Ülkelerinin kralları üzerindeki etkisi sona erdi ve Avrupa'da siyasal bölünmeler yaşandı. Çünkü Ortaçağ'da Papa, Avrupa krallarına taç giydirerek onların krallıklarını onaylıyor ve yönlendirebiliyordu. Papanın bu gücü kaybetmesi, Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesini engellemiştir.
 • Katolik kalan ülkelerde yeni mezheplerle mücadele etmek amacıyla Engizisyon Mahkemeleri kuruldu.
 • Protestan krallar ve prensler, din işlerinin mutlak hakimi oldular.
 • Reform hareketleri, Avrupa'yı siyasi yönden zarara uğratmıştır. Şarlken'in Osmanlı Devleti üzerine yapmayı planladığı Haçlı Seferi bölünmelerden dolayı gerçekleşmemiştir.
 • Mezhep savaşları, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da ilerlemesini kolaylaştırmıştır.
 • Eğitim laikleştirildi.


Ayrıca bakınızKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Reform
2 yıl önce

Reform ya da İnkılap, yanlış, yozlaşmış, tatmin edici olmayan, vb. şeylerin iyileştirilmesi veya köklü değiştirilmesi. Sözcüğün bu anlamda kullanımı 18inci...

Reform, 1529, Almanya, Anglikanizm, Avrupa, Endüljans, Hristiyanlık, Kalvenizm, Katolik, Martin Luther, Orta Çağ
Reform hareketi
6 yıl önce

(İngilizce: Reform movement), sosyal veya politik bir sistemi topluluğun idealine yaklaştırmayı amaçlayan bir tür sosyal harekettir. Bir reform hareketi...

Rusya tarihi
2 yıl önce

açmak ve liberalize etmek için 1906-1914 Stolypin reformları, 1906 Rus Anayasası, Devlet Duması gibi reform çabaları oldu ancak İmparatorlar otokratik yönetimlerinden...

Özgürlük ve Reform Partisi
6 yıl önce

Özgürlük ve Reform Partisi (Özgür Parti), 2006 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi'nden ayrılmış olan Turgay Avcı tarafından...

Avrupa tarihi
2 yıl önce

uygarlığın gerisinde kalmıştır. Ancak Yeni Çağ'da başlayan Rönesans ve Reform hareketlerinden sonra, Avrupa tekrar askeri, ekonomik, demokratik ve teknolojik...

Restorasyon (Tarih)
6 yıl önce

hepsinde Fransız Devrimi'nden esinlenilerek ve Napoleon işgali ve Prusya Reformları sonucu hazırlanan anayasaların saf dışı edildiği, yurttaş hak ve özgürlüklerinin...

Restorasyon (Tarih), Almanya, Avusturya, Fransa, Fransız Devrimi, Metternich, Napoleon, Restorasyon (Fransa), İngiltere, İsviçre, Prusya Reformları
Polonya'daki Yahudilerin Tarihi
2 yıl önce

sosyokültürel etkenlerin değişmesi gerekse Katolik inancına karşı oluşan Reform hareketi ve bunun sonucu olarak gelişen diğer dinî akımların etkisiyle kötüleşmeye...

Estonya Reform Partisi
2 yıl önce

Estonya Reform Partisi (Estonca: Eesti Reformierakond) Estonya'da liberal bir siyasi partidir. Partiye Estonya'nın görevdeki Başbakanı Kaja Kallas başkanlık...