Kalvinizm

Kısaca: Kalvenizm, Jean Calvin'in 16. yüzyıl başlarında ortaya attığı görüşlere dayanarak kurulan bir Hristiyanlık mezhebi. Bu dinsel inanç sistemi, ilk kez Cenevre'de ...devamı ☟

Kalvenizm, Jean Calvin'in 16. yüzyıl başlarında ortaya attığı görüşlere dayanarak kurulan bir Hristiyanlık mezhebi. Bu dinsel inanç sistemi, ilk kez Cenevre'de, daha sonra Hollanda, İskoçya, Almanya ve Fransa'da kurulan yeni kiliselerde örgütlendi. Bu mezhep Fransa'da Nantes Fermanı ile kabul edildi

Kalvincilik, toplumsal kurumları; gelenekçi din anlayışına göre değil de, Hristiyanlığın başlangıcındaki özüne göre düzenlemeyi savundu. Bu amaçla bilimsel gelişmelere koşut bir eğitim-öğretim uygulamaya çalışarak yeni bir teknoloji oluşturdu.

*Protestanlık'ta Kalvenizm mezhebine göre dürüstlük ve çalışkanlık birinci sırada yer alır. Bu, o dönem örneğin Hollanda'da yükselen ekonomiyi de destekleyen bir inanç şekliydi. Calvin'e göre çalışkan, dürüst olan, dünya nimetlerinden uzak durarak ibadet edenler rahipler kadar Tanrı'nın selametine hak kazanmış, küçük seçilmişler grubunun üyeleriydi. Günah olansa lüks yaşam, süslü elbiseler ve mücevher kullanmak; dans etmek, sarhoş olmak ve tembellikti.

İlgili

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kalvinizm
3 yıl önce

Kalvenizm ya da Kalvinizm, John Calvin'in 16. yüzyıl başlarında ortaya attığı görüşlere dayanarak kurulan bir Hristiyanlık mezhebidir. Bu dinsel inanç...

John Calvin, Ansiklopedi, Basel, Cenevre, Hristiyan, Kalvenizm, Paris, Strasbourg, Tanrı, Luther, ,
Jean Calvin
3 yıl önce

gelişen Reform hareketinin en önemli önderlerinden olan John Calvin, Kalvinizm mezhebinin kurucusudur. Ayrıca, Presbiteryenlik üzerinde derin izler bırakmıştır...

1509
3 yıl önce

yapan 88. düka (ö. 1595) 10 Temmuz - Jean Calvin, Fransız din reformcusu, Kalvinizm mezhebinin kurucusu (ö. 1564) tarihi bilinmeyen Leone Leoni, Floransalı...

1509, 10 Eylül, 15. yüzyıl, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509 Büyük İstanbul Depremi, 1510, 1511
Hristiyan Mezhepleri
3 yıl önce

Şahitleri Mormonluk Anabaptizm (Amiş, Hutterit, Mennonit) Lutheranizm Kalvinizm (Reformizm) iki farklı şekilde örgütlenir Presbiteryenizm Kongregasyonizm...

Hıristiyan Mezhepleri, Amish, Apokrifa, Baba Tanrı, Diofizit, Ekümenik Konsil, Eski Ahit, Havari, Haç, Haçlı Seferleri, Hristiyan
Hans-Georg Gadamer
6 yıl önce

görüş daha sonra Protestan anlayışını doğurmuştur. Bu anlayışta bile Kalvinizm ve Luther'in farklı yorumları söz konusu. Gadamer'in yorum bilgisi için...

Hans Georg Gadamer, Alman felsefesi, Eylem, Filozof, Hermenötik, Kalvinizm, Katolik, Luther, Protestan, Taslak, Brian Fay
Thomas Carlyle
3 yıl önce

işçi sorunlarını ele almıştır. Ailesi, İskoçya'da çok yaygın olan sıkı Kalvinizm Protestanlığı inanç ve göreneklerine bağlıydılar ve oğullarının Protestanlık...

Robert Catesby
3 yıl önce

katolikler daha özgür bir ortama kavuşacaklarını düşünüyorlardı. Ancak Kalvinizm görüşünü savunan I. James tam aksine uygulamalara başlayınca katolikler...

Protestanlık
3 yıl önce

akımlar öncelikle kendi içinde 3 ana kola ayrılmıştır. Bunlar: Lütercilik Kalvinizm (Presbiteryenizm ve Kongregasyonalizm yönetim şeklinde örgütlenir.) Anglikanizm...

Protestanlık, Protestanlık