Karl Marks

Kısaca: Karl Marx 1818-1883 yılları arasında ya­şamış ve düşünceleriyle oldukça etkili olmuş olan Alman düşünürü. La Misere de la Philosophie Felsefenin Sefaleti, Das Kapital [Kapital], Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilasophie [Hegel‘in Hukuk Felsefesinin Eleştirisine Katkı], Die Heilige Familie [Kutsal Aile], DIe Deutsch İdeoİogie [Alman İdeolojisi], Manifest der Kommunjstischen Partei [Komünist Parti Manifestosu], Die Klassenkampfe in Frank­reich [Fransa’da Sınıf Mücadeleleri] ve Grundrisse ...devamı ☟

Karl Marks
Karl Marks

Karl Marks ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Karl Marx

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Karl Marx
2 yıl önce

Karl Marx (Almanca telaffuz: [ˈkaɐ̯l ˈmaɐ̯ks]; 5 Mayıs 1818, Trier – 14 Mart 1883, Londra), 19. yüzyılda yaşamış Alman filozof, politik ekonomist ve bilimsel...

Karl Marx, 14 Mart, 1818, 1883, 19. yüzyıl felsefesi, 5 Mayıs, Adam Smith, Almanya, Antonio Gramsci, Antonio Negri, Batı felsefesi
X
2 yıl önce

kalkmıştır (Ⱨ, Ḩ). Avrupa dillerinde genel olarak K ve S harflerinin birleşimidir. Türkçede bu nedenle KS olarak yazılır. Örneğin: Karl Marx (Karl Marks)......

X, A, Azerice, B, C, D, E, F, G, H, I
Meta fetişizmi
2 yıl önce

kavramı durumundadır. Metaların Fetişizmi ve Bunun Sırrı. Metanın kullanım ve değişim değeri bakımından incelenmesini takiben; Karl Marks: Kapital, Cilt: I...

Meta fetişizmi, Meta fetişizmi
ücret
2 yıl önce

formülleştirmez. Sırtındaki burjuva postuna sarıldıkça da bu işi zaten beceremez.Karl Marks: Kapital, Cilt: I3 Eylül 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi...

İœcret, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü, Emperyalizm, Frankfurt Okulu
Üretici güçler
5 yıl önce

Üretici güçler burada sosyal değişimin maddi çekirdeği anlamına gelmektedir. Marks, Felsefenin Sefaleti adlı kitabında şöyle belirtir; "Toplumsal ilişkiler...

Üretici güçler, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı-emek, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü, Emperyalizm
Marx'ın Dönüşü (oyun)
5 yıl önce

Soho, Marks Döndü adıyla dilimize çevrilerek, Aykırı Yayınevi tarafından yayınlanmıştır. Tek perdedir. Marksizmin ölümünün ilan edilmesi üzerine, Karl Marx'ın...

Emek gücü
5 yıl önce

üretirken harcadığı zihinsel ve fiziksel yeteneklerin bütününü anlatır. Ancak Marks'ın tanımlaması bu genellikte durmaz ve özel olarak, yani bir meta olarak emek...

Emek gücü, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emperyalizm, Frankfurt Okulu, Friedrich Engels
G.A. Cohen
5 yıl önce

Eylül Grubunun bir üyesi olarak tanınan Cohen'in 1978'de yayınlanan Karl Marks'ın Tarih Kuramı: Bir Savunma isimli çalışması eleştirmenler tarafından...

G.A. Cohen, 1941, Will Kymlicka, Çözümlemeci Marksizm, Eylül Grubu, Michael Otsuka, Jonathan Wolff, All Souls College, Oxford, Chichele