Katalaz

Kısaca: Katalaz, oksijene maruz kalan hemen hemen bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzim. Hidrojen peroksiti su ve oksijene ayırır. ...devamı ☟

katalaz

Türkçe katalaz kelimesinin İngilizce karşılığı.
catalase

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Katalaz
4 hafta önce

Katalaz, oksijene maruz kalan hemen hemen bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzim. Hidrojen peroksiti su ve oksijene ayırır. Katalaz enzimi H2O2'yi...

Staphylococcus aureus
4 hafta önce

altın anlamına gelen Latince aureus'dan türetilmiştir. Bu bakterinin katalaz testi olumludur. Clumping factor ve tüp koagülaz testi pozitif sonuç verir...

Substrat
4 hafta önce

için vücutta farklı tür enzimler yer almaktadır. Aşağıdaki denklemde, katalaz enziminin substratı olan hidrojen peroksit, reaksiyon sonucu su ve oksijene...

Hugo Theorell
3 yıl önce

Çalışmaları yoğunluk olarak vitaminler üzereydi. Özellikle elektroforez, enzim, katalaz, riboflavin ve sitokrom c ile ilgili önemli çalışmalarda bulundu. 1953...

Peroksit
4 hafta önce

süperoksit iyonunu hidrojen peroksite dönüştürebilir. Buhidrojen peroksit ise katalaz tarafından su ve oksijene ayrıştırılır. 2   O 2 −   +   2   H +   → S O...

Oksit, Kimya, Azor, Sodyum peroksit, Mahnezyum
Hidrojen peroksit
4 hafta önce

kullanılmaktadır. İnsan vücudunda bu molekülü parçalamak üzere karaciğerde üretilen katalaz adlı bir enzim yer almaktadır. Bu enzim, hidrojen peroksit molekülünü parçalayarak...

Peroksizom
4 hafta önce

bulunurlar. Bunlar katalaz, ürik asit, oksidaz ve d-aminoasit Hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti (H2O2); H2O ve ½ O2’ye dönüştüren katalaz enzimini taşıyan...

Peroksizom, Akrozom, Aminoasit, Bileşik, Böbrek, Endoplazmik retikulum, Endozom, Enzim, Etanol, Golgi aygıtı, H
Acetobacter
3 hafta önce

yaşlı hücreleri gram değişken, spor oluşturmayan, oksijenli solunum yapan, katalaz pozitif, çubuk şeklindeki bakterileri içeren cinstir. Hareketli ve hareketsiz...

Acetobacter, Alkol, Bacteria, Bakteri, Bilimsel sınıflandırma, Karbondioksit, Laktik asit, Meyve, Proteobacteria, Sirke, Su