Peroksit

Kısaca: Peroksit Bileşiminde normal oksitlerden daha fazla oksijen bulunan oksitlerin genel adı: Azot peroksit NO2 Sodyum peroksit NasOz. Kararsız oldukları ve kolayca oksijen verdikleri zaman peroksit’ler antiseptiktir; bu yüzden hidrojen peroksit veya oksijenli su, çinko peroksit, dermatolojide, magnezyum peroksit ise mide antiseptiği olarak kullanılır. ...devamı ☟

Peroksit Hidrojen peroksitten türediği gözönüne alınabilen, peroksi (–O-O–) grubu bulunduran kimyasal bileşik. Hidrojen peroksitteki bir veya iki hidrojen yerine organik veyahut anorganik bir grubun geçmesiyle peroksit bileşik meydana gelir. Peroksitler, oksidasyon, polimerizasyon ve oksijen üretme gibi çeşitli reaksiyonlarda kullanılır.

Anorganik peroksitler: Persülfatlar, amonyum persülfatların veya sulu sülfürik asidin elektrolitik oksidasyonu ile elde edilir. Persülfat asidi (H2S2O8) ticari maksatla kullanılmaz. Beyaz bir katı olan amonyum persülfat, polimerizasyon katalizörü, boya ilacını oksitlemede, metallere aşındırarak şekiller yapmakta, laboratuvarlarda oksidan olarak kullanılır. Potasyum persülfat butadien-sitiren kauçuğu imalatında, çok az miktarda saç beyazlatmada kullanılır.

Peoksimonosülfat (monopersülfat), H2O2 ve H2SO4'ten elde edilir. Bu madde çok kuvvetli oksitleyici ve beyazlatıcıdır. Bu özellik tuzlarında da vardır. Monopersülfat, yünün yıkanmadan dolayı olan çekmesini önlemek için kullanılır. Tuzları ise etkili birer beyazlatıcıdır.

Peroksidifosfat ve peroksikarbonat, peroksidisülfat gibi elektrolitik olarak elde edilir. Fakat kullanma alanları pek yoktur. Hidrojen peroksit en yaygın kullanılan bir peroksittir (Bkz. Hidrojen Peroksit). Diğer anorganik peroksitler metal peroksitler olup, bunlardan en önemlisi ve doğrudan satılanı sodyum peroksittir (Na-O-O-Na). Sodyum peroksit elementlerinden ileri kademede elde edilir. Suda çözündüğü zaman sodyum hidroksit ve hidrojen peroksit meydana gelir. En çok, H2O2 elde etmek için ve beyazlatıcı olarak kullanılır. Baryum, kalsiyum, magnezyum, stronsiyum ve çinko peroksitler de ticari öneme sahiptir.

Organik peroksitler: Anorganik peroksitten çok fazla tehlikeli olan organik peroksitlerin bir çoğu, yanabilen veya patlayabilen madde olduklarından kullanılışları sınırlıdır. Organik peroksitler genellikle organik maddenin H2O2 ile reaksiyonundan elde edilir. Ticari maksatla yalnız perasetik asit (CH3 (C=O)OOH) elde edilir. Bu bileşik en çok, bakteri, mantar öldürmekte ve sterilizasyonda, hidroksillendirilmiş ve epoksillendirilmiş bileşiklerin elde edilmesinde kullanılır. Diğer önemli organik peroksitlerden dibenzoil peroksit, polimerizasyonda ve toz beyazlatıcı olarak kullanılır ve kısmen hidroperoksittir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

peroksit

bileşiminde normal oksitlerden daha çok oksijen bulunan oksitlerin genel adı.

peroksit

Türkçe peroksit kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Peroxid

peroksit

Türkçe peroksit kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. peroxide

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Peroksit
3 yıl önce

Peroksitler, R−O−O−R yapısına sahip bir grup bileşiktir. Bir peroksit içindeki O−O fonksiyonel grubu, peroksit grubu veya perokso grubu olarak adlandırılır...

Oksit, Kimya, Azor, Sodyum peroksit, Mahnezyum
Aseton peroksit
3 yıl önce

Aseton peroksit (trisikloasetonperoksit, TATP, TCAP), Şeytanın Anası gibi birçok isimle anılan patlayıcı madde. Detonasyon hızı 5300 m/s olması sebebiyle...

Hidrojen peroksit
3 yıl önce

Hidrojen peroksit (H2O2) soluk mavi renkte; sulandırıldığında ise renksiz hale gelen bir bileşiktir. Hidrojen peroksitin akmazlık değeri, sudan daha yüksektir...

Polyester
3 yıl önce

polimerizasyon ve çapraz bağlar, metil etil keton peroksit veya benzol peroksit gibi organik peroksit içeren ısıveren (ekzotermik) tepkime başlatırlar...

Polyester, 1. Dünya Savaşı, 1830, Doğa, Ekzotermik, Endüstri, Fiberglas, Fotoğraf, Halı, Hologram, Isı
Aseton
3 yıl önce

hidrojen peroksit gibi oksitleyicilerle oksitlenmesi sonucu çok güçlü bir patlayıcı olan aseton peroksit oluşur. Kazara aseton ile hidrojen peroksit karıştırıldığında...

Aseton, Bakır, Baz, Etanol, Gaz, Katalizör, Kaynama noktası, Keton, Kimya, Kırmızı, Su
Sırt roketi
6 yıl önce

başlanmıştır. Yakıt olarak da Hidrojen peroksit (H2O2) kullanmıştır. Geliştirilen sistem ikisi hidrojen peroksit biri de azot olan üç tüpten oluşmaktadır...

Sodyum
3 yıl önce

Na2O2 peroksitini verir. Sodyum oksit suyla tepkimeye girdiğinde NaOH (kostik soda veya sud kostik) veren bazik bir oksittir. Sodyum peroksit oksijen...

Sodyum, 1807, Aktinyum, Alaşım, Alkali metaller, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Ametal, Antimon, Argon
Substrat
3 yıl önce

almaktadır. Aşağıdaki denklemde, katalaz enziminin substratı olan hidrojen peroksit, reaksiyon sonucu su ve oksijene ayrışmaktadır; 2 H2O2 → 2 H2O + O2....