Katalog Yunanca katalogos, Latince catalogus kelimesinden gelir. Belli bir sıraya göre hazırlanan listeye denir. Çeşitli konularda hazırlanabilirler. Daha çok kütüphane ve yayın hayatında kullanılırlar. Ticari manada kullanılan kataloglar da vardır. Bir kütüphanede bulunan eserleri belli bir düzen içinde sıralamak, yerini belirtmek ve aranılan eserin kolayca bulunmasını sağlamak amacıyla, bir sistem dahilinde hazırlanan kart (fiş) topluluğuna veya listeye katalog denir. Bibliyografyada...

KATALOG (almanca) türkçe anlamı
1. i. katalog (m)
KATALOG (türkçe) anlamı
2. Fr. Kitaplık halinde
3. yahut neşriyata tabi bulunan bir şeye ait etraflı geniş liste
4. eşya listesi.
KATALOG (türkçe) anlamı
5. kitaplıktaki kitapları ya da belli bir daldaki gereçleri
6. nitelikleri bakımından tanıtmak
7. arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla
8. yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap
9. defter ya da fişten oluşan bütün
10. fihrist.kitabevi
11. yayınevi
12. kurum gibi kuruluşların yayınlarını
13. ürettikleri malları,eşyaları tanıtan
14. gösteren liste ya da kitap
15. fihrist
KATALOG (türkçe) ingilizcesi
1. [Katalog]n. catalog
2. itemized list (of names
3. titles
4. etc.)n. catalogue
5. catalog
beadroll,
katalog (almanca) ingilizcesi
6. n. catalog
7. itemized list (of names
8. titles
9. etc)
KATALOG (türkçe) fransızcası
1. catalogue [le]
2. nomenclature [la]
3. rôle [le]
KATALOG (türkçe) almancası
1. n. Katalog

Katalog hakkında detaylı bilgi

Katalog Yunanca katalogos, Latince catalogus kelimesinden gelir. Belli bir sıraya göre hazırlanan listeye denir. Çeşitli konularda hazırlanabilirler. Daha çok kütüphane ve yayın hayatında kullanılırlar. Ticari manada kullanılan kataloglar da vardır.

Bir kütüphanede bulunan eserleri belli bir düzen içinde sıralamak, yerini belirtmek ve aranılan eserin kolayca bulunmasını sağlamak amacıyla, bir sistem dahilinde hazırlanan kart (fiş) topluluğuna veya listeye katalog denir. Bibliyografyadan farkı, bildirdiği eserin hangi kütüphaneye veya hangi kitap topluluğuna ait olduğunu göstermesidir.

Kataloglar genel olarak alfabetik ve sistematik katalog olmak üzere ikiye ayrılırlar:

Alfabetik katalog; yazar, çeviren, yayınlayan, resimleyen vs. gibi şahısların soyadları ile kitap adının alfabetik olarak sıralandığı katalogdur. Bu tür kataloglarda şahıs soyadları ile kitap adları alfabetik olarak aynı veya ayrı ayrı sıralanabilir.

Sistematik katalog ise, kütüphanedeki eserlerin, belli bir sisteme göre hazırlanmış konu kataloğudur. Bu sistemler konuları belirli dallara veya başlıklara ayırırlar.

Her konu başlığının belirli bir konu numarası vardır. Konu kataloğunda rastladığımız tasnif numarası, o eserin konusunun harf veya sayılarla ifadesidir. En çok kullanılan tasnif sistemleri: Dewey, Bruxelles ve Library of Congress’dir. Konu kataloğunun faydası, araştırmacının belirli bir konuda aradığı yayınları bir arada göstermesidir. Bunların dışında sözlük katalog veya kelime kataloğu adı verilen bir katalog çeşidi daha vardır. Bu katalog alfabetik kataloğa konu başlıklarının ilave edilmesi suretiyle hazırlanır. Yani yazar ve kitap adı ile konu başlığı aynı alfabetik düzen içinde ve bir arada sıralanmışlardır. Bu katalogda konu başlıkları anahtar kelimelerle kurulur. Kitap adında bulunan ve konuyu doğrudan ifade eden kelime veya kitap adının vurguladığı kelime konu başlığı olarak alfabetik sıraya girer.

Bu kataloglar ayrıca şekil bakımından, kart (fiş) katalog ve cilt katalog olmak üzere ikiye ayrılır. Yukarıda adı geçen alfabetik, sistematik ve sözlük kataloglar kütüphanelerde genelikle kart katalog şeklindedir. Yani bu kataloglar 7, 5x12, 5 cm ebadındaki kartlarla kurulmuştur. Cilt katalog ise büyük boyda bir defter hatta bir klasör şeklindedir. Bu katalogda her yazar için bir veya birkaç yaprak ayrılmış; bu yapraklar alfabetik olarak dizildiği gibi, aynı yazara ait olan eserler de kendi arasında alfabetik olarak sıralanmıştır. Fakat bu tip kataloglar artık kullanılmamaktadır. Bunların yerini basılı kütüphane katalogları almıştır.

İngiltere’de British Museum’daki basılı eserlerin kataloğu olan Catalogue of the Printed Books of the British Museum 1881-1905 ve Fransa’da Milli Kütüphanedeki basılı eserlerin genel bir kataloğu olarak Catalogue Général des Livres İmpriés de la Bibliothèque Nationale basılı kütüphane kataloglarıdır. Bu ikinci kataloğun 1897’de birinci cildi çıkmış ve 1955’e kadar 183 cildi yayımlanmıştır. Bu manada Türkiye’de de çeşitli yayınlar yapılmıştır. Bunlar arasında; İstanbul Kütüphanelerindeki Türkçe Hamseler Kataloğu (1962), İstanbul Kütüphanelerinde Türkçe Yazma Divanlar Katoloğu (1953-69, 4 cilt olarak), İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları serisinden Türkçe Tarih Yazmaları (11 kitap yayımlandı), İstanbul Belediye Kütüphanesi Alfabetik kataloğu (3 cilt), Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu (Arapça, Farsça, Türkçe olarak 7 cilt), Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu (yayımı devam etmektedir) vs. sayılabilir. Basılı kataloglar belli bir kütüphanede bulunan eserlerin, belli bir konuda yayımlanmış eserlerin veya belli bir yazarın eserlerinin çeşitli kütüphanelerde bulunduğu yeri gösterir ve eser hakkında bilgi verirler.

Kataloglar hazırlanırken belirli bazı kurallara uyulması gerekir. Bu kurallar milli ve milletlerarası nitelik taşırlar. Burada asıl gaye yazar adı ve kitap adı ile kitabın fiziki özelliklerinin fişe yazılmasında birliği sağlamaktır. Türkiye’de uzun seneler kullanılan; 1941 yılında yayımlanan Alfabetik katalog Kaideleri ile 1954’te yayımlanan Türk Kütüphaneleri İçin Bibliyografik Künyelerin Tespitinde ve Alfabetik Kataloğun Hazırlanmasında Uygulanacak Kaideler adlı bu iki eserden sonra bilginin evrenselleşmesi ve dışa açılma politikalarına uyarak milletlerarası katalog kaideleri benimsenmiştir. American Library Association tarafından hazırlanan Anglo American Cataloging Rules (Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları) milletlerarası bir hüviyet kazanmış ve neticede Türkiye de bu kuralları kabul etmiştir.

Ticari sahada hazırlanan kataloglar da vardır. Ticari katalog, tüccarın mallarını alıcılara en çekici biçimde tanıtmasını sağlar. Çeşitli sanayi kuruluşları, dağıtım ve pazarlama yerleri, mallarını kolayca tanıtmak ve müşteriye bilgi vermek için çeşitli şekillerde katalog hazırlarlar. Eşya, oyuncak, elektrik malzemeleri katalogları gibi. Sergilerde teşhir edilen eserlerin kime ait olduğu ve mevcutlarını bildiren liste şeklindeki kitaplar da birer katalogdur. Kitapçı kataloglarında ise bir yayınevinin satışa arz ettiği kitapların listesi verilmiştir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Recovery

Eminem'in yedinci stüdyo albümünün adıdır. ''Relapse 2'', Eminem'in 2009'da yayımlayacağı ikinci albümü olarak Eminem'in plak şirketinin bir basın açıklamasında doğrulandı. Ancak ''Relapse: Refill'' albümünün piyasaya çıkmasıyla bu albüm 2010'a ertelendi.

Relapse

''Relapse'', ABD'li rap müzik sanatçısı Eminem'in altıncı stüdyo albümüdür. Albüm Interscope Records ile yan kuruluşları Aftermath Entertainment ve Shady Records etiketiyle ilk kez 15 Mayıs 2009'da ve ardından 19 Mayıs 2009'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlandı. ...

Tattoo

Tattoo", ''American Idol'' birincisi Jordin Sparks'ın kendi adını taşıyan ilk albümünden çıkan ilk teklisidir.

Manken

Manken ya da model, sanat, moda veya reklam için poz yapan veya kendini sergileyen bir kişidir.

Bibliyografya

Alm. Bibliographie, Fr. Bibliographie (f), İng. Bibliography. Bir konu hakkındaki yayınların tamamı. Eski Yunancada tavsif anlamına gelen biblios (kitap)ile grapho (yazma) kelimelerinden türemiştir. "Kitaplar hakkında yazı" anlamında kullanılmıştır. Kelimenin iki manası vardır:

Alfabetik

Alfabetik sıralama usulü indekslerde, ansiklopedilerde kullanılır. Ayrıca şuralarda yaygındır: Katalog, bibliyografya, sözlük, kütüphane fişleri, bazı arama motorları.

Kartvizit

==Kartvizit== Genel olarak sahibinin adı ve soyadı, bağlı bulunduğu kurum, unvanı ve iletişim bilgilerinin yer aldığı tasarımlardır.Çoğunlukla kartvizit baskıları bristol kartona yapılmaktadır. Kartvizitler için sıklıkla kullanılan ebatlar: eni için 5 -5,5 cm , boyu için 8-9 ...

Ilan

herhangi bir şeyin tanıtılması veya vasıflarını açıklamak için türlü vâsıtalarla başkalarına ulaştırılması. Îlân, çok eskilerden beri kullanılan tanıtma usûlüdür. İşletmecilikte îlân ve îlâncılık başlı başına bir sanat olup, işletmenin vazgeçilmez unsurudur.