kibrit

Kibrit Günlük hayatta çok yaygın kullanılan bir tutuşturucu. 1669’da Hamburglu simyacı Hennıg Brand, fosforu, altın elde etmek isterken keşfetti. Her ne kadar fosfor, ateş için kullanılmadıysa da ancak 160 yıl sonra kibrit imalinde kullanılmaya başlandı. 1680’de Godfrey Haukwitz ve Robert Boyle, fosforla kaplı kağıtla beraber sülfürle kaplı ahşap çöplerini beraberce piyasaya çıkardılar. Çöplerin üzerine kağıt katlandığında ve çöp çekildiğinde alev ortaya çıkmaktaydı. Ancak fosforun çok pa...

KIBRIT (türkçe) anlamı
1. Bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan küçük tahta veya karton parçası:
Arada bir parlayıp sönen kibrit ışıklarında bağıra bağıra sövüp sayan erkekler...- R. N. Güntekin.
2. 2. anlamı İçinde bu parçaları bulunduran küçük kutu.
3. anlamı eskimiş Kükürt.
KIBRIT (türkçe) anlamı
3. bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek bileşimde olan
4. küçük tahta ya da karton parçası.
5. kükürt
KIBRIT (türkçe) ingilizcesi
1. n. match
2. lucifer match,
KIBRIT (türkçe) fransızcası
1. allumette [la]
KIBRIT (türkçe) almancası
1. n. Streichholz
2. Zünder
3. Zündholz

Kibrit hakkında bilgiler

Kibrit Günlük hayatta çok yaygın kullanılan bir tutuşturucu. 1669’da Hamburglu simyacı Hennıg Brand, fosforu, altın elde etmek isterken keşfetti. Her ne kadar fosfor, ateş için kullanılmadıysa da ancak 160 yıl sonra kibrit imalinde kullanılmaya başlandı. 1680’de Godfrey Haukwitz ve Robert Boyle, fosforla kaplı kağıtla beraber sülfürle kaplı ahşap çöplerini beraberce piyasaya çıkardılar. Çöplerin üzerine kağıt katlandığında ve çöp çekildiğinde alev ortaya çıkmaktaydı. Ancak fosforun çok pahalı olması sebebiyle, bundan zengin tabaka faydalanabiliyordu. Çakmak taşı ve çelik kullanımı 1781’e kadar devam etti. Fransa’da yapılan kibritte, kağıdın ucu fosfor ile kaplıydı. Ayrıca üzerinde cam vardı. Cam kırıldığında kağıt alev almaktaydı. İtalya’da yapılan kibrit ise, küçük bir kutu fosfor oksitli çizgilere sahipti. Sülfür uçlu çubuklar, kutuya sürüldüğünde ateş almaktaydı.

1882’de Amerika’da piyasaya sürülen bir kibrit, yapılan kimyevi muameleden dolayı, ancak orta noktasına kadar yanmaktaydı. 1932’de Avusturya’da yapılan bir kibritte tekrarlı şekilde ateşleme mümkündü. Gerçekte bu, selefonla kaplı uzun bir kibrit ucundan ibaretti. Ateşi geciktirme maddesinin bulunmasından dolayı yanma yavaş olmaktaydı. Eğer dikkatli kullanılırsa, her bir kibriti 40 defa kullanmak mümkündü.

Sürtünme ile ateş alan kibritler, 1827 civarında İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Bunlar 7-8 cm uzunluğunda, uçları antimon sülfür, potasyum klorat, sakız ve nişasta olan çubuklardı. Bunlar uygun bir kağıt içinde çekilerek ateşlenmekteydi. Ancak bu kibritin yanmasından ortaya çıkan gazlar çok rahatsız ediciydi. 1830’da (fosforun keşfinden 160 yıl sonra), Fransa’da aynı kibrit yapılmış, antimon sülfür yerine fosfor kullanılmıştı. Ancak bunun tehlikeli olması pekçok hayatın kaybolmasına sebeb olmuştur. Hatta, zehirlenme için de kullanıldığına rastlanmıştır.

1911’de fosforun seskisülfürü kullanılarak, kibritin zehirli etkisi ortadan kaldırılmıştır. Bu suretle ayrıca, kibritin verimi de artırılmıştır. Bu tür kibritler her yere sürtmekle yanabilmekteydi. Daha sonra kimyevi bileşiklerde meydana gelen değişiklikler, kibritin belirli bir kağıda sürülmesini öngörmüştü. Böylece günümüzde kullanılan kibrit tipine gelinmiş oldu.

İlk zamanlar hem kibrit çöpleri, hem de kutular elle yapılmaktaydı. Daha sonra bu işler otomatik hale getirildi. Kibritin modern imalat şekli, temel olarak her yerde aynıdır. Bu, ahşabın uygun ölçülerde kesilmesi, uçlarının teşkil edilmesi ve kutulanmalarından ibarettir. Kavak kütükleri 12-18 ay uygun şartlarda saklandıktan sonra, kibrit çöpü olarak kesilir. Daha sonra bunlar ardarda banyolardan geçirilerek son duruma getirilir. Bu banyolar kibritin verimini, emniyetini sağlarken, dış atmosfer şartlarından da korumayı amaçlar. En son devrede kibritler kurutulur ve kutulanır.

Kibrit yapımında, zehirin bertaraf edilmesi yanında, başka bir önemli ilerleme, suya dayanıklı kibritin yapılmasıdır. İkinci Dünya Savaşında ortaya çıkan ihtiyaçtan dolayı geliştirilen bu tür kibrit, imalatın başlamasından bu yana hayal edilmekte olan bir hadisedir.

Kibrit imalatında ABD’yi, İngiltere, BDT, İsveç takib etmekteydi. Ancak İkinci Dünya Savaşından sonra Japonya ucuz kibritleriyle ön sıraya geçti. Daha sonraları çakmakların yaygınlaşması, elektrikli aletlerin ortaya çıkması, kibrit imalatının belirli bir seviyenin üstüne geçmesini önledi.

Memleketimizde önceleri Avrupa ülkelerinden ithal edilen kibritin, 1 Haziran 1929 yılında çıkan bir kanunla yapımı, ithali ve satışı, İnhisarlar Genel Müdürlüğüne verildi. İlk fabrika, adı sonradan Tekel Müdürlüğü olan bu teşkilat tarafıdan İstanbul Büyükdere’de yaptırıldı (1932). Aradan yirmi sene geçtikten sonra kibrit yapımı ithali ve satışı serbest bırakıldı (1952). Bunun üzerine Tekel’in kibrit fabrikaları yanında özel teşebbüse ait Kav, Malazlar gibi fabrikalar da kuruldu. Memleketimizdeki kibrit istihsali ihtiyacı karşılayacak seviyede olduğu gibi, ihraç da edilmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Şarkı Sözleri

Lerzan Mutlu tarafından söylenen kibrit adlı şarkının sözleri.

hani ayrılırken çok canım acıyacaktı
sensizlik yanımdan hiç ayrılmayacaktı
hani ayrılırken çok canım acıyacaktı
sensizlik yanımdan hiç ayrılmayacaktı
çok gidenler gördüm ben
çok dönenler gördüm ben
çok yananlar gördüm ben
çok sönenler gördüm ben
hepsi birer birer dağıldılar
pişmanlar ordusuna katıldılar
bir kibrit çakacağım geceleri yakacağım
seni de unutacağım
ne karın ağrısı ne gönül sancısı
seninse döneceğin yok
bir kibrit çakacağım geceleri yakacağım
seni de unutacağım
ne karın ağrısı ne gönül sancısı
nasılsa döneceğin yok
hani ayrılırken çok canım acıyacaktı
sensizlik yanımdan hiç ayrılmayacaktı
çok gidenler gördüm ben
çok dönenler gördüm ben
çok yananlar gördüm ben
çok sönenler gördüm ben
hepsi birer birer dağıldılar
pişmanlar ordusuna katıldılar
bir kibrit çakacağım geceleri yakacağım
seni de unutacağım
ne karın ağrısı ne gönül sancısı
seninse döneceğin yok
bir kibrit çakacağım geceleri yakacağım
seni de unutacağım
ne karın ağrısı ne gönül sancısı
nasılsa döneceğin yok
bir kibrit çakacağım geceleri yakacağım
seni de unutacağım
ne karın ağrısı ne gönül sancısı
seninse döneceğin yok
bir kibrit çakacağım geceleri yakacağım
seni de unutacağım
ne karın ağrısı ne gönül sancısı
nasılsa döneceğin yok

Demet Akalın tarafından söylenen kibrit adlı şarkının sözleri.

hani ayrılırken çok canım acıyacaktı
sensizlik yanımdan hiç ayrılmayacaktı

çok gidenler gördüm ben
çok dönenler gördüm ben
çok yananlar gördüm ben
çok sönenler gördüm ben

hepsi birer birer dağıldılar
pişmanlar ordusuna katıldılar

bir kibrit çakacağım geceleri yakacağım
seni de unutacağım
ne karın ağrısı ne gönül sancısı
nasılsa döneceğin yok
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kibrit, Ağlasun

Kibrit, Burdur ilinin Ağlasun ilçesine bağlı bir köydür.

Kibrit (anlam Ayrım)

Kibrit - Bir tür yanıcı madde

Lira

İtalya (eskiden), San Marino, Vatikan Şehri ve Türkiye'nin para birimine verilen isim. 1 Türk lirası 100 kuruştur. 1 kuruş ise 40 paradan oluşur.