Kilise Hukuku

Kısaca: Kanon hukuku veya kilise hukuku, Hıristiyan kurumların ve üyelerinin yönetimi için dini otorite tarafından yapılan ya da kabul edilen yasa ve yönetmeliklerin bütünüdür. Katolik Kilisesi (Latin Kilisesi ve Doğu Katolik Kiliseleri dahil), Doğu ve Oryantal Ortodoks kiliseleri, ve Anglikan Komünyon kiliselerinin dinî iç hukukunu oluşturur. Kilise hukukunun yasalaşması, yorumlanması ve zaman zaman hükme varılmasında bu üç grup kilise arasında büyük farklılıklar vardır. Her üç gelenekte de, bir kanon ...devamı ☟

Kilise hukuku
Kilise Hukuku

Kanon hukuku veya kilise hukuku, Hıristiyan kurumların ve üyelerinin yönetimi için dini otorite tarafından yapılan ya da kabul edilen yasa ve yönetmeliklerin bütünüdür. Katolik Kilisesi (Latin Kilisesi ve Doğu Katolik Kiliseleri dahil), Doğu ve Oryantal Ortodoks kiliseleri, ve Anglikan Komünyon kiliselerinin dini iç hukukunu oluşturur. Kilise hukukunun yasalaşması, yorumlanması ve zaman zaman hükme varılması bu üç grup kilise arasında büyük farklılıklar vardır. Her üç gelenekte de, bir kanon başlangıçta bir konsey tarafından kabul edilmiştir. Bu kanonlar daha sonra kanon hukukunun temelini oluşturmuştur.

Kilise hukuku

Kilisenin kuruluşunu ve iç düzenini sağlayan kurallar.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kara Avrupası hukuk düzeni
2 yıl önce

Avrupası hukuku, kilise hukukundan gelen bazı esaslardan da önemli ölçüde etkilenmiştir. Kara Avrupası hukuk düzeninde özel hukuk-kamu hukuku ayrımı vardır...

Mahkeme
3 yıl önce

model mahkemeler ise dînî temellidirler ve ilâhî kanunları (mesela Kilise Hukuku ya da şeriat ve fıkıhı temel alırlar. Bu sistemlerde mahkemelerin yapısı...

Mahkeme, Avukat, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk, Hukuk alanlarının listesi, Hukuk felsefesi, Hukuki gerçekçilik, Hukuki pozitivizm, Kamu hukuku, Anayasa Mahkemesi
Giuseppe Bertello
6 yıl önce

rütbesi ve pastoral teoloji lisans elde etti ve daha sonra kilise hukuku alanında doktora yaptı. Diplomasi eğitimi için Papalık Kilise Akademisine gitti....

Hukuk
3 yıl önce

Özel Hukuku özel hukukun, buna karşılık Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku ve İdare Hukuku kamu hukukunun başlıca alt dallarıdır. Kamu hukuku, devletin ve diğer...

Hukuk, 1926, Adalet, Avukat, Birleşmiş Milletler, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk alanlarının listesi, Hukuk felsefesi, Hukuki gerçekçilik
Ekümeniklik
6 yıl önce

Kilisesi’nin bu konudaki görüşü 1917 Kilise Hukuku Kanunu’nun 1258 no.lu kuralında geçmektedir. 1983 Kilise Hukuku Kanunu, hiçbir uyum kuralı içermez....

Ekümeniklik, Bizans, Din, Hristiyanlık, Katolik, Ortodoks, Osmanlı, Protestan, Rum Ortodoks Patrikhanesi, Taslak, Türkiye Cumhuriyeti
Kardinal
3 yıl önce

kelimesinden türemiştir. Kilisenin temel dayanağı anlamında bu isim verilmiştir. Kardinallik kurumu tamamen kilise hukukuna dayanır. Kökü belli değildir...

Papa, Katolik, Hristiyanlık, Roma kilisesi, Patrik, Apokrifa, Baba Tanrı, Diofizit, Eski Ahit, Havari, Haçlı Seferleri
Richard Honig
6 yıl önce

Alm. Die straflose Vortat und Nachtat, 1927 Roma hukuku (Alm. Römisches Recht), 1936 Kilise hukuku (Alm. Kirchenrecht), 1954 Alm. Wiederaufnahme im amerikanischen...

Aforoz
3 yıl önce

şeklinde kendini gösteren tüm bölgenin aforozu şekliyle ortaya çıktı. 1983 Kilise Hukuku Kanunu’ndan önce, aforozun iki kademesi vardı: Vitandus: (Büyük Aforoz):...

Aforoz, Din, Kilise, Sürgün, Taslak, Türkçe, Yunanca, İngilizce