kardinal

Kardinal Hıristiyanlıktaki Katolik mezhebi reisini seçen meclisin azası olan başpapazların herbiri. Bu ünvanı taşıyanlar kardinaller meclisini meydana getirirler. Vekil kardinal tabiri Roma piskoposluğu vazifesinde, papaya vekalet eden kardinal için kullanılır.

Hıristiyanların din adamlarına “prétre”, yani “papaz ve keşiş” denir. Ortodoksların en büyüğüne “patrik”, orta derecelerdeki papazlara “pasteur” denir. İncil okuyucularına “kıssis”, kıssisin üst derecesine “üskuf” ismi verilir.

Kardinal

Kardinal Hıristiyanlıktaki Katolik mezhebi başkanıı (Papa) seçen meclisin üyesi olan başpapazların herbiri. Bu ünvanı taşıyanlar kardinaller meclisini meydana getirirler. Vekil kardinal tabiri Roma piskoposluğu vazifesinde, papaya vekalet eden kardinal için kullanılır. Kardinal, Hıristiyan Katolik Kilisesi'nin ruhban sınıfının Papa'dan sonra en yüksek mevkiye sahip din adamıdır. Kardinal olacak din adamları mevcut Papa tarafından aday gösterilirler. Bir sonraki Papa'yı kendi aralarından seçerler.

Hıristiyanların din adamlarına “prétre”, yani “papaz ve keşiş” denir. Ortodoksların en büyüğüne “patrik”, orta derecelerdeki papazlara “pasteur” denir. İncil okuyucularına “kıssis”, kıssisin üst derecesine “üskuf” ismi verilir. Bunlar bizdeki müfti karşılığıdır. Üskuflerin yüksek derecesindekilere “evéque” veya “piskopos”, daha yükseklerine “arşövek” veya “metropolit” veya “matran” adı verilir. Bunlar kadıları, yani hakimleridir. Kilisede ayin yaptıranlara “cosilik”, aşağı derecedekilere “curé” veya “şemmas” ve kilise hizmetçilerine “ermite” veya “şemamise” denir. Yalnız ibadetle meşgul olanlara “rahip” denir. Papa Roma’dadır. Bundan sonrakiler “kardinal” diye tanınır.

Eski Roma’da bu ünvan, papanın en mühim müşavirleri olan piskopos ve rahiplere verilmekte idi. Tarihteki zaman içinde nüfuzları çok artmış ve papanın tek seçicileri olmuşlardır. Kardinal olmak için papaz olmak şarttır. Kardinaller, kral ailesindeki prenslerle aynı seviyede tutulmuşlardır.

Kardinallik, bütünüyle kilise hukukuna dayanır. Kilise hukuku kardinallerin vazifesini şöyle tarif eder: “Kardinaller, papalığın senatosunu teşkil ederler. Katolik kilisesinin idaresinde onun başlıca müşavir ve yardımcılarıdır.”

Yeni kardinal atama papanın yetkisindedir. Papa kardinallerden meydana gelen bir toplantıda yeni kardinallerin adlarını açıklar. 1586’da Birinci Sıxtus kardinal sayısını yetmişle sınırladı. Bunlardan altısı kardinal piskopos, ellisi kardinal papaz on dördü kardinal diyakozdu. Yirmi üçüncü Johannes’in bu kısıtlamayı kaldırmasından sonra kardinal sayısı yüz’ü aştı. Papanın seçiminden sonra halka açık bir törenle kardinallere kardinallik simgeleri olan kırmızı başlıkla yüzük takılır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

kardinal

Osmanlıca kardinal kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Katolik mezhebinde en büyük pâye.

kardinal

papa'yı seçen, danışmanlığını yapan başpapazlardan her biri.

kardinal

Almanca kardinal kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. kardinal (m)

kardinal

Almanca kardinal kelimesinin İngilizce karşılığı.
Offishall] n. cardinal, high ranking official of the Roman Catholic Church; deep red color; crested finch

kardinal

Türkçe kardinal kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Kardinal Offishall] n. cardinal, high ranking official of the Roman Catholic Church; deep red color; crested finch adj. cardinal, main, primary, fundamental adv. cardinally, essentially, fundamentally, primarily

kardinal

Almanca kardinal kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
kardinaal

kardinal

Almanca kardinal kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. cardinal (m)

kardinal

Almanca kardinal kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. cardinale (m)

kardinal

Almanca kardinal kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. cardenal (m), purpurado (m)

kardinal

Türkçe kardinal kelimesinin Fransızca karşılığı.
cardinal [le]

kardinal

Türkçe kardinal kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kirchenfürst, Kardinal

İlgili konuları ara

Yanıtlar