Kardinal

Kardinal Hıristiyanlıktaki Katolik mezhebi reisini seçen meclisin azası olan başpapazların herbiri. Bu ünvanı taşıyanlar kardinaller meclisini meydana getirirler. Vekil kardinal tabiri Roma piskoposluğu vazifesinde, papaya vekalet eden kardinal için kullanılır. Hıristiyanların din adamlarına “prétre”, yani “papaz ve keşiş” denir. Ortodoksların en büyüğüne “patrik”, orta derecelerdeki papazlara “pasteur” denir. İncil okuyucularına “kıssis”, kıssisin üst derecesine “üskuf” ismi verilir.

Kardinal Hıristiyanlıktaki Katolik mezhebi başkanıı (Papa) seçen meclisin üyesi olan başpapazların herbiri. Bu ünvanı taşıyanlar kardinaller meclisini meydana getirirler. Vekil kardinal tabiri Roma piskoposluğu vazifesinde, papaya vekalet eden kardinal için kullanılır. Kardinal, Hıristiyan Katolik Kilisesi'nin ruhban sınıfının Papa'dan sonra en yüksek mevkiye sahip din adamıdır. Kardinal olacak din adamları mevcut Papa tarafından aday gösterilirler. Bir sonraki Papa'yı kendi aralarından seçerler.

Hıristiyanların din adamlarına “prétre”, yani “papaz ve keşiş” denir. Ortodoksların en büyüğüne “patrik”, orta derecelerdeki papazlara “pasteur” denir. İncil okuyucularına “kıssis”, kıssisin üst derecesine “üskuf” ismi verilir. Bunlar bizdeki müfti karşılığıdır. Üskuflerin yüksek derecesindekilere “evéque” veya “piskopos”, daha yükseklerine “arşövek” veya “metropolit” veya “matran” adı verilir. Bunlar kadıları, yani hakimleridir. Kilisede ayin yaptıranlara “cosilik”, aşağı derecedekilere “curé” veya “şemmas” ve kilise hizmetçilerine “ermite” veya “şemamise” denir. Yalnız ibadetle meşgul olanlara “rahip” denir. Papa Roma’dadır. Bundan sonrakiler “kardinal” diye tanınır.

Eski Roma’da bu ünvan, papanın en mühim müşavirleri olan piskopos ve rahiplere verilmekte idi. Tarihteki zaman içinde nüfuzları çok artmış ve papanın tek seçicileri olmuşlardır. Kardinal olmak için papaz olmak şarttır. Kardinaller, kral ailesindeki prenslerle aynı seviyede tutulmuşlardır.

Kardinallik, bütünüyle kilise hukukuna dayanır. Kilise hukuku kardinallerin vazifesini şöyle tarif eder: “Kardinaller, papalığın senatosunu teşkil ederler. Katolik kilisesinin idaresinde onun başlıca müşavir ve yardımcılarıdır.”

Yeni kardinal atama papanın yetkisindedir. Papa kardinallerden meydana gelen bir toplantıda yeni kardinallerin adlarını açıklar. 1586’da Birinci Sıxtus kardinal sayısını yetmişle sınırladı. Bunlardan altısı kardinal piskopos, ellisi kardinal papaz on dördü kardinal diyakozdu. Yirmi üçüncü Johannes’in bu kısıtlamayı kaldırmasından sonra kardinal sayısı yüz’ü aştı. Papanın seçiminden sonra halka açık bir törenle kardinallere kardinallik simgeleri olan kırmızı başlıkla yüzük takılır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

kardinal

Osmanlıca kardinal kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Katolik mezhebinde en büyük pâye.

kardinal

Almanca kardinal kelimesinin İngilizce karşılığı.
Offishall] n. cardinal, high ranking official of the Roman Catholic Church; deep red color; crested finch

kardinal

Türkçe kardinal kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Kardinal Offishall] n. cardinal, high ranking official of the Roman Catholic Church; deep red color; crested finch adj. cardinal, main, primary, fundamental adv. cardinally, essentially, fundamentally, primarily

kardinal

Almanca kardinal kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
kardinaal

kardinal

papa'yı seçen, danışmanlığını yapan başpapazlardan her biri.

kardinal

Almanca kardinal kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. cardinal (m)

kardinal

Almanca kardinal kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. cardinale (m)

kardinal

Almanca kardinal kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. cardenal (m), purpurado (m)

kardinal

Almanca kardinal kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. kardinal (m)

kardinal

Türkçe kardinal kelimesinin Fransızca karşılığı.
cardinal [le]

kardinal

Türkçe kardinal kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kirchenfürst, Kardinal

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kardinal ilgili konular

 • Papa

  Papa, Katolik Hıristiyanların dini lideri. Havari Sen Piyer'in Roma'daki vekiline Papa adı verilmiştir. Ortaçağ'da Hıristiyanlar, iki büyük m
 • Patrik

  Ortodoks Kiliseleri, Oriental Ortodoks Kiliseleri, Asuri Kilisesi ve diğer Doğu Kiliseleri'nde kilisenin başında bulunan en yüksek rütbeli pisko
 • Katolik kilisesi

  Ruhani başkanının Papa olduğu, diğer adı Roma Katolik Kilisesi olan bir Hristiyan mezhebi. Katoliklik de Ortodoksluk gibi 4. Ekümenik konsil
 • Ortodoksluk

  Ortodoks (yunanca "orthos" doğru ve "doksa" inanç kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş "doğru inanç" anlamını ifade eder. "Doğu kilises
 • Rum Ortodoks Patrikhanesi

  Bizans Kilisesi'nin devamı olan Rum Ortodoks Patrikhanesi 330 yılından beri süregelmektedir. Ortodoks Kilisesi'nin başında bulunan başpapaza pa
 • Kilise ve Papalık

  Hz. İsa'nın havarilerinin çabaları sonucunda Roma İmparatorluğu'nda Hıristiyanlık yayıldı. Roma İmparatorluğu, Hıristiyanlığın yayılm
 • V. Clement

  hristiyanlık-,
 • Hıristiyanlıkta mezhepler

  Hristiyanlıkta başlıca üç mezhep vardır. Bunlar: Katolikler, Protestanlar ve Ortodokslar'dır.
 • Din savaşları

  Din savaşları, farklı dini görüşlerin çıkar çakışmaları yüzünden çıkan savaşlardır. Bir dine mensup grubun diğer dinden olan insanl
 • Zephyrinus

  Aziz Papa Zephyrinus (d. ??? - ö. 217), yaklaşık 199-217 arasında papa.
Kardinal
kardinal