Klasik Mekanik

Kısaca: Klasik mekanik ve nicem mekaniği mekaniksel fiziğin iki büyük dalıdır .Klasik mekanik kuvvet altında olan cisimlerin hareketini tanımlayan yasalarla ilgilenir. Bir cismin hareketini öğrenmeye çalışmak ise klasik mekaniği en eski ve en büyük çalışma alanlarından biri yapan bir konudur. ...devamı ☟

Klasik mekanik veya bir başka adıyla Newton mekaniği, genel olarak cisimler üzerine etki eden kuvvetler ile ilgilenen bir fizik dalıdır. Klasik mekanik günlük olaylar çerçevesinde oldukça kesin sonuçlar üretmektedir, ancak ışık hızına yakın hızlarda hareket eden sistemler için göreli mekanik (relativistic mechanics), çok küçük uzaklık ölçeklerinde sistemler için nicemleme mekaniği (quantum mechanics) ve her iki özelliğe sahip sistemler için de göreli nicemleme alan teorisi (relativistic quantum field theory) kullanılmalıdır. Newton'un 1. yasası eylemsizlik yasasıdır. kısaca açıklarsak bu kanunda bir cismin üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırsa cisim hareket ediyosa ivmesiz yani sabit hızla hareketine devam eder ya da duruyorsa durur yani konumunu korur. 2. yasa ise asıl kanun olan ivme kanunudur. Belli bir kütlesi bulunan bir cisme bir kuvvet uygulanırsa cisim ivmeli hareket yapar. İvmesi ise a: F/m şeklinde ifade edilir. kütle sabit bir kuvvetle ivme doğru orantılıdır yani kuvvet artarsa ivmede buna bağlı artar. 3. kanun etki-tepki kanunu: Belli bir yüzeye cisim ağırlığı veya başka bir kuvvetin etkisiyle cismin yüzeyine etki eder yüzeyde bu etkiye eşit bir tepki uygular. Bu yasa sürtünme kuvveti için kullanılır.Bütün mekaniksel büyüklükler kütle (kilogram), uzunluk (metre) ve zaman (saniye) cinsinden ifade edilebilmektedir.

Ayrıca bakınız

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mekanik
3 yıl önce

mekaniği aşağıdaki alt dallara ayrılır. Akışkanlar statiği Hidrostatik Aerostatik Akışkanlar dinamiği Hidrodinamik Aerodinamik Fizik Klasik mekanik Kuantum...

Mekanik, Aerodinamik, Akışkanlar mekaniği, Dinamik, Fizik, Klasik mekanik, Mukavemet, Statik, Elektronik, Aerostatik, Sıkıştırılabilir akışkanlar
Klasik fizik
3 yıl önce

içeren klasik mekanik teorilerine bağlıdır. Buna genel kuantum mekaniğiyle iş birliği yapmayan, görelilik ve klasik elektromanyetizma gibi klasik alan teorileri...

Gök mekaniği
3 yıl önce

giderek daha duyarlı hale gelen ölçüm yöntemleri ile ortaya çıkan ve klasik gök mekaniği kuramının açıklamakta yetersiz kaldığı sapmalar aydınlatılabilmiştir...

Gök mekaniği, Gök mekaniği
Kuantum mekaniği
3 yıl önce

kuramlar bu alanda geliştirilmiş ve klasik fiziğin sarsılmasına ve değiştirilmesine sebep olmuştur. Klasik mekanik, her ne kadar başarılı olsa da, 1800'lü...

Kuantum, Albert Einstein, Anti madde, Açısal momentum, Belirsizlik ilkesi, Dirac, Elektron, Enerji seviyesi, Erwin Schrödinger, Foton, Hidrojen atomu
Sürekli ortamlar mekaniği
3 yıl önce

ortamlar mekaniği, ayrı parçacıklar yerine tam bir kütle olarak modellenen maddelerin mekanik davranışları ve kinematiğin analizi ile ilgilenen mekaniğin bir...

Sürekli ortamlar mekaniği, Akışkan, Akışkanlar dinamiği, Akışkanlar mekaniği, Atom, Diferansiyel denklemler, Elastikiyet, Enerji, Fizik, Katı, Momentum
Mekanik denge
3 yıl önce

Mekanik denge bir katı cisim için cisme etkiyen bileşke kuvvet vektörünün ve bileşke moment vektörünün sıfır olmasıdır. Katı cisim deforme olmadığından...

Mekanik denge, Katı cisim, Klasik mekanik, Taslak, D`Alembert prensibi, D`Alembert
Mekanik verimlilik
6 yıl önce

Mekanik verimlilik, bir makineye verilen enerji ile makineden elde edilen kuvvet veya hareketin verimliliğinin ölçümüdür. Verimlilik, ölçülen performasın...

Mekanik enerji
3 yıl önce

korunumu yasası, klasik mekaniğin üç korunum yasası arasında en önemlisi olarak değerlendirilir. Bu yasaya göre ideal bir sistemin mekanik enerjisi, cisimlerin...

Kinetik enerji, Atalet momenti, Enerji, Hız, Potansiyel enerji, İş, Enerjinin korunumu