Klasizm

Kısaca: Edebiyatta eski Yunan ve Roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutumdur. Yeniden doğuş diye adlandırılan Rönesans döneminde gelişmiştir. Bu akımın izleri bir önceki dönemde Rebelais ve Montaigne'de, hatta Aristoteles'tedir. Klasizmin temel öğeleri kendi içinde soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık, sınırlılık, evrensellik, idealizm, denge, ölçülülük, güzellik, görkemliliktir. Yani bir eserin klasik sayılabilmesi için bu özellikleri barındırması gerekmektedi ...devamı ☟

Klasizm
Klasizm

Edebiyatta eski Yunan ve Roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutumdur. Yeniden doğuş diye adlandırılan Rönesans döneminde gelişmiştir. Bu akımın izleri bir önceki dönemde Rebelais ve Montaigne'de, hatta Aristoteles'tedir. Klasizmin temel öğeleri kendi içinde soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık, sınırlılık, evrensellik, idealizm, denge, ölçülülük, güzellik, görkemliliktir. Yani bir eserin klasik sayılabilmesi için bu özellikleri barındırması gerekmektedir. Kısaca klasik bir eser, bir üslubun en yetkin ve en uyumlu ifadesini bulduğu eserdir. Klasizm temellerini Rönesans aristokrasisinden alır. Klasizm bir bakıma aristokrasinin akımıdır.

İlgili konular

aristokrasi rönesans

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Klasizm Resimleri

Klasisizm
3 yıl önce

Şinasi'nin La Fontaine'den, Ahmet Vefik Paşa'nın da Moliere'den yaptığı çeviri ve uyarlamalar ile klasizm tanzimat edebiyatı döneminde tanınmaya başlanmıştır....

Klasizm, Aristokrasi, Rönesans
Görsel sanat akımları listesi
3 yıl önce

Rönesansı İzlenimcilik (Empresyonizm) Kavramsal sanat Konstrüktivizm Kübizm Klasizm Letterism Mannerizm Massurrealism Minimalizm Modernizm Naif sanat Neoklasizm...

Tarih resmi
6 yıl önce

sıradan konular hakkında duygusal resimler çiziyorlardı. Akademik sanat Klasizm Neoklasizm Tür Genel bilgi: Ayers, William, editör, Picturing History:...

Edebiyat
3 yıl önce

birçok ülkedeki yazarların çalışmalarını derinden etkilemiştir. 1600'lerde, Klasizm denen Fransız kültürel hareketi tüm Avrupa edebiyatında önemli etki bırakmıştır...

Edebiyat, Anı, Ağıt, Biyografi, Deneme (edebiyat), Destan, Edebi akım, Edebi destan, Eleji, Eleştiri, Gezi yazısı
André Derain
3 yıl önce

için bir set illüstrasyon hazırladı. Savaşın ardından Derain yenilenen klasizm akımının lideri oldu. Fovizm'in vahşiliği uzun yıllar geride kalmıştı ve...

Dio Chrysostom
6 yıl önce

Greek World, AD 50-250 (Hellenizm ve İmparatorluk. Yunan Dünyasında Dil, Klasizm ve Güç)(1996), pp. 187–241. (İngilizce) Külliyatı27 Mayıs 2020 tarihinde...

Dio Chrysostom, 1. yüzyıl, 111, 120, 2. yüzyıl, 40, 69, 79, 96, Bithynia, Bursa
Fransız edebiyatı
3 yıl önce

birçok ülkedeki yazarların çalışmalarını derinden etkilemiştir. 1600'lerde, Klasizm denen Fransız kültürel hareketi tüm Avrupa edebiyatında önemli etki bırakmıştır...

Fransız edebiyatı, Fransız edebiyatı
Niccolo Piccinni
6 yıl önce

oyunlarına getirdiği içten bilinçli sentimental komedi unsurunun müziksel klasizm dilinde ilk ifadesi bu eserde görülmektedir. Bu eserdeki Piccinni'nin sentimental...