Kosta Rika

Orta Amerika, Karayip Denizi ve Kuzey Pasifik Okyanusu, Nikaragua ve Panama arasında yer almaktadır.

Kosta Rika, ABD, ABD Virgin Adaları, Anguilla, Antigua ve Barbuda, Aruba, Bahama, Barbados, Belize, Bermuda (ülke), Birleşik Krallık Virgin Adaları
Kosta Rika
Kosta Rika
Orta Amerika'nın güney bölümünde, Panama ve Nikaragua arasında bağımsız bir cumhuriyet. Yüzölçümü 51.000 kilometrekare, nüfusu 1.035.009 dir. Başşehri, San Jose şehridir. Dağlık bir yüzeye sahip olmakla beraber verimli toprakları vardır. Kahve, muz, şekerkamışı başlıca ürünlerindendir.

1530 yılından itibaren İspanyolların bir sömürgesi olarak yönetilmeğe başlayan Costa Rica, 1821 yılında çıkan bir ayaklanma ile Amerika Birleşik Devletlerinin bir parçası haline gelmiş, 1839 da tam bağımsızlığını kazanmıştır.

Küçük bir Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika adı Zengin Kıyı anlamına gelmektedir.

Coğrafya

 • Coğrafi konumu: 10 00 Kuzey enlemi, 84 00 Batı boylamı
 • Harita konumu: Orta Karayipler
 • Yüzölçümü:
  • toplam: 51,100 km²
  • kara: 50,660 km²
  • su: 440 km²
 • Sınırları: toplam: 639 km
 • Sahil şeridi: 1,290 km
 • İklimi: Tropikal iklimin etkisindedir; kuru sezon (Aralık-Nisan) ; yağışlı sezon (Mayıs-Kasım); dağlık bölgeler daha soğuktur. dogal guzellikleri acisindan bir cennet olan orta amerika ulkesi. 12 ayri ekolojik bolgeye ayrilir, ki Kuzey Amerika'nin tamaminda bile boyle bir cesitlilik yoktur. minnacik bir ulke olmasina ragmen dunyadaki tum hayvan turlerinin %5'ine ev sahipligi yapar. 112 tane yanardagi vardir. Deniz seviyesinde tropik bir iklim gorulurken daglarina cikinca kendinizi isvicre vadilerinde sanabilirsiniz.
 • Arazi yapısı: Dar kıyı şeridi doğuda yükselerek yerini ülkenin belkemiğini oluşturan iç yükseltilere bırakır. Yükseltiler daha geniş bir alan kaplayan Antil Düzlüğüne yumuşak bir biçimde alçalır.
 • Deniz seviyesinden yüksekliği:
  • en alçak noktası: Büyük Okyanus 0 m
  • En yüksek noktası: Cerro Chirripo 3,810 m
 • Doğal kaynakları: Hidro enerji
 • Arazi kullanımı:
  • tarıma elverişli: %6
  • sürekli ekinler: %5
  • otlak ve çayırlar: %46
  • ormanlar: %31
  • diğer: %12 (1993 verileri)
 • Sulanan arazi: 1,200 km² (1993 verileri)
 • Doğal afetler: Ara sıra depremler ortaya çıkmakta, Atlas Okyanusu kıyısı boyunca kasırgalar etkindir; yağış sezonu boyunca alçak kısımlarda su baskınları ve toprak kaymaları görülür; volkanik aktivite vardır.


Nüfus

 • Nüfus: 3,773,058 (Temmuz 2001 verileri)
 • Yaş yapısı:
  • 0-14 yaş: %31.38 (erkek 605,728; kadın 578,128)
  • 15-64 yaş: %63.37 (erkek 1,209,084; kadın 1,181,754)
  • 65 yaş ve üzeri: %5.25 (erkek 92,314; kadın 106,049) (2001 verileri)
 • Nüfus artış oranı: %1.65 (2001 verileri)
 • Mülteci oranı: 0.53 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
 • Bebek ölüm oranı: 11.18 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
 • Ortalama hayat süresi:
  • toplam nüfus: 76.02 yıl
  • erkek: 73.49 yıl
  • kadın: 78.68 yıl (2001 verileri)
 • Ortalama çocuk sayısı: 2.47 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
 • HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.54 (1999 verileri)
  • HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 12,000 (1999 verileri)
  • HIV/AIDS - ölümleri: 750 (1999 verileri)
 • Ulus: Kosta Rikalı
 • Nüfusun etnik dağılımı:
  • Beyaz ırk %94,
  • siyah ırk %3,
  • Amerika yerlileri %1,
  • Çinliler %1,
  • diğer %1
 • Dinler:
  • Roma Katolikleri %76.3,
  • Evangestler %13.7,
   • diğer Protestanlar %0.7,
  • Yahova şahitleri %1.3,
  • diğer %4.8,
  • inançsız %3.2
 • Diller:
  • İspanyolca (resmi),
  • İngilizce
 • Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  • toplam nüfus: %94.8
  • erkek: %94.7
  • kadın: %95 (1995 verileri)


Yönetim

 • Ülke adı:
  • Resmi tam adı: Kosta Rika Cumhuriyeti
  • Kısa şekli : Kosta Rika
 • Yerel tam adı: Republica de Costa Rica
  • Yerel kısa şekli: Costa Rica
 • İngilizce: Costa Rica
 • Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
 • Milli bayram: Bağımsızlık günü, 15 Eylül (1821)
 • Anayasa: 7 Kasım 1949
 • Hukuk sistemi: İspanyol hukuku temel alınmıştır
IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederasyonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAES, LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPANAL, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomi

 • Ekonomiye genel bakış: Kosta Rika'nın turizm, tarım ve elektronik ihracatına dayanan sabit bir ekonomisi vardır. Son onbeş sene içinde yoksulluk seviyesi düşürülmüş ve güçlü bir sosyal güvenlik sağlanmıştır. 1996'da %0.9 oranında olan ekonomik büyüme, 1997'de %3'e ve 1998'de %5.5'e çıkmıştır. 1995'de %22.5 yükselmiş olan enflasyon ise 1997`de %11.1 ve 1998`de %12'ye düşmüştür. İşsizlik %5.6 oranında sabitlenmiş ancak yüksek seviyedeki bireyin istediği işte çalışamama problemi sürmektedir. Ayrıca, iç borçların geniş faiz ödemelerinin beslediği geniş hükümet açığı, sosyal servislerin kalitesini sağlayacak girişimleri baltalamıştır. Enflasyonu düşürmek, bütçe açığını küçültmek ve kamu sektörünün verimliliğini sağlamak hükümetin en önemli mücadeleleridir.
 • GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 25 milyar $ (2000 verileri)
  • GSYİH - reel büyüme: %3 (2000 verileri)
  • GSYİH - sektörlere göre:
   • tarım: %12.5
   • endüstri: %30.7
   • hizmet: %56.8 (1999)
 • Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %11 (2000 verileri)
 • İş gücü: 1.9 milyon (1999)
 • Sektörlere göre iş gücü dağılımı:
  • tarım %20,
  • endüstri %22,
  • hizmet %58 (1999 verileri)
 • İşsizlik oranı: %5.2 (2000 verileri)
 • Endüstri: Gıda maddeleri, tekstil ve giysi, yapı malzemeleri, gübre, plastik ürünleri
 • Endüstrinin büyüme oranı: %4.3 (2000)
 • Elektrik üretimi: 5.805 milyar kWh (1999)
 • Elektrik tüketimi: 5.303 milyar kWh (1999)
 • Elektrik ihracatı: 165 milyon kWh (1999)
 • Elektrik ithalatı: 69 milyon kWh (1999)
 • Tarım ürünleri: kahve, muz, şeker, mısır, pirinç, fasulye, patates; sığır eti; kereste
 • İhracat: 6.1 milyar $ (2000 verileri)
 • İhracat ürünleri: endüstri malları, kahve, muz, tekstil, şeker, tıbbi ürünler, elektronik aletler
 • İhracat ortakları: ABD %54.1, AB %21.3, Orta Amerika %8.6 (1999)
 • İthalat: 5.9 milyar $ (f.o.b., 2000 verileri)
 • İthalat ürünleri: hammaddeler, tüketim maddeleri, yatırım malları, petrol
 • İthalat ortakları: ABD %56.4, AB %9, Meksika %5.4, Japonya %4.7, (1999)
 • Dış borç tutarı: 4.2 milyar $ (2000 verileri)
 • Para birimi: Kosta Rika Colonu (CRC)
 • Para birimi kodu: CRC
 • Mali yıl: Takvim yılı


Linkler

http://bayrak.turkcebilgi.com/Kosta_Rika Kosta Rika bayrağı

Kosta Rika Anlamları

Kosta Rika

Türkçe Kosta Rika kelimelerinin Almanca karşılığı.
npr. Kostarika

İlgili konuları ara

abd abd virgin adaları anguilla antigua ve barbuda aruba bahama barbados belize bermuda (ülke) birleşik krallık virgin adaları
...

Okuma Önerileri

Bayraklar (liste)
3 yıl önce

Aşağıda Birleşmiş Milletler tarafından bağımsız, egemen bir ülke olarak kabul edilen ve Birleşmiş Milletler'de üyeliği bulunan 193 ülke

Bayraklar (liste), Galler, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Grenada, Guatemala, Güney Afrika, Guyana, Güney Kıbrıs
El Salvador - Ekonomik Göstergeler
3 yıl önce

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - $24 milyar (2000 verileri)GSYİH - reel büyüme: %2.5 (2000 verileri)GSYİH - sektörlere göre: tarım: %12end

Çad - Ekonomik Göstergeler
3 yıl önce

Ekonomiye genel bakış: Coğrafi uzaklığı, kuraklıklar, altyapı sisteminin yokluğu ve politik kargaşalar kara ile çevrili olan Cad'ın ekonom

Ülkeler
1 yıl önce

Bu liste dünya üzerindeki egemen devletlere ait alfabetik listedir. Listede bağımsız devletlerin yanısıra bağımsızlığını ilan etmiş anc

Abhazya, Acara, Adige, Afganistan, Aland, Almanya, Altay, Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan Samoa, Andorra, Ülke, Başkent
Panama - Coğrafi Verileri
3 yıl önce

Konum: Orta Amerika'da, Karayip Denizi ve Kuzey Pasifik Okyanusu kıyısında, Kolombiya ve Kosta Rika arasında yer almaktadır.Coğrafi konumu: 9 00

Panama - Ekonomik Göstergeler
3 yıl önce

GSYİH: Satınalma gücü paritesi: - 16.6 milyar $ (2000 verileri)GSYİH - reel büyüme: %2.5 (2000 verileri)GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %7

Nikaragua - Coğrafi Verileri
3 yıl önce

Konum: Orta Amerika'da, Karayip Denizi ve Kuzey Pasifik Okyanusu kıyısında, Kosta Rika ve Honduras arasında yer alır.Coğrafi konumu: 13 00 Kuzey

Nikaragua - Ekonomik Göstergeler
3 yıl önce

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 13.1 milyar $ (2000 verileri)GSYİH - reel büyüme: %5 (2000 verileri)GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %31.6

Kosta Rika - Coğrafi Verileri
2 yıl önce

Konum: Orta Amerika, Karayip Denizi ve Kuzey Pasifik Okyanusu, Nikaragua ve Panama arasında yer almaktadır.Coğrafi konumu: 10 00 Kuzey derecesi, 84

Kosta Rika - Nüfus Bilgileri
3 yıl önce

Nüfus: 3,773,057 (Temmuz 2001 verileri)Yaş yapısı: 0-14 yaş: %31.38 (erkek 605,728; kadın 578,128)15-64 yaş: %63.37 (erkek 1,209,084; kadın 1,

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.