kulak

Kulak (auris), işitme işlevini gören ve denge organını içinde bulunduran anatomik yapıdır. Başın iki yanında bulunan işitme ve denge organı. İki gözle görme derinlik hissini verdiği gibi, iki kulakla işitme seslerin yön tayininde önemlidir. Kulak, bir dizi kanal, zar, kemikçik ve sıvıların ilâhî ve hassas bir nizam ile dizilmesinden meydana gelmiştir. Ses dalgalarını ve durumla ilgili uyarıları elektrikî dalgalara çevirip merkez organa (beyne) yollaması insana işitme ve denge gibi iki büyük nime...

KULAK (inglizce) türkçe anlamı
1. i. toprak sahibi zengin çiftçi
2. rus çiftlik sahibi
KULAK (türkçe) anlamı
3. başın her iki yanında bulunan işitme organı
4. telli çalgılarda tel germeye yarayan burgu.bu organın
5. sesleri toplayıp içeriye almaya yarayan dış bölümü
6. seslerin uygunluğunu seçebilme ve değerlendirebilme yeteneği.balıklarda başın iki yanında bulunan ve ağızdan alıp solungaçlardan geçirdiği suyu dışarıya vermeye yarayan yarıklardan her biri.
1. n. wealthy peasant farmer in czarist Russiaadj. auraln. ear
lug,
KULAK (türkçe) ingilizcesi
2. n. wealthy peasant farmer in czarist Russiaadj. auraln. ear
3. lug
KULAK (türkçe) fransızcası
1. burun-bo
KULAK (türkçe) almancası
1. n. Gehör
2. Kipphalde
3. Lasche
4. Ohr
kulak (ingilizce) italyancası
1. s. kulak (contadino ricco della Russia precomunista)
kulak (ingilizce) ispanyolcası
1. s. campesino rico en Rusia
kulak (ingilizce) portekizcesi
1. s. camponês russo rico
kulak (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. rijke Russische boer
2. koelak

Kulak hakkında bilgiler

Başın iki yanında bulunan işitme ve denge organı. Kulak (auris), işitme işlevini gören ve denge organını içinde bulunduran anatomik yapıdır. İki gözle görme derinlik hissini verdiği gibi, iki kulakla işitme seslerin yön tayininde önemlidir. Kulak, bir dizi kanal, zar, kemikçik ve sıvıların ilahi ve hassas bir nizam ile dizilmesinden meydana gelmiştir. Ses dalgalarını ve durumla ilgili uyarıları elektriki dalgalara çevirip merkez organa (beyne) yollaması insana işitme ve denge gibi iki büyük nimeti kazandırmıştır. İnsan kulağı, dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç bölüme sahiptir.

Dış kulak: En dışta sesleri toplayıp yönlendiren kulak kepçesi bulunur. Kulak kepçesi kıkırdaklar ve bunların üzerini örten deriden meydana gelmiştir. Kıkırdaksız olan kısmına “kulak memesi” denir. Kulak kepçesi (yayvan) nin orta-ön kısmında bulunan deliğe “kulak yolu dış deliği” denir. Buradan dış kulak yolu başlar. Bu yol, anatomik özellikleri dolayısıyla sesin kalitesini bozmadan hassasiyeti arttırır. Dış kulak yolu 25 mm uzunluğunda düzensiz bir silindir olup, 1/3 dış kısmın çatısı kıkırdak, 2/3 iç kısmının çatısı kemiktendir. Bu yolun sonunda kulak zarı bulunur. Kulak zarı, dışta deri, ortada bağ dokusu, içte de orta kulak mukoza zarı olmak üzere üç kattan husule gelir.

Orta kulak: Temporal kemik içerisinde altı duvarlı bir kemik boşluğudur. Ön iç kısmındaki “östaki borusu” sayesinde yatakla birleşir. Bu durum kulaktaki iç ve dış basınçları dengeleme yönünden çok önemlidir. Östaki borusu normalde kapalı olup yutkunma ve esneme durumlarında açılır. Üst kısmından kulak arkasındaki mastoid kemiğin hava dolu hücrelerine açılır. Bu ilgi orta kulak iltihaplarının bu kemiğe geçmesi açısından önemlidir.

Orta kulakta bulunan önemli kısımlardan biri de kemikçikler zinciridir. Çekic, örs ve üzengi kemikçikleri zar ile iç kulağın bağlantısını sağlar. Bu üç kemikçik vücudun en küçük kemikçikleri olup zara gelen titreşimi takriben 12, 19 kat arttırırlar ve iç kulağın “perilenf” sıvısına iletirler. Çekiç kemiği zara yapışıktır. Örs, ortada ve üzengi ise iç duvarda yapışıktır. Üzengi kemiğinin yapıştığı nokta oval pencere adını alır ve iç kulağa titreşimlerin iletimi buradan olur. Orta kulakta bunlardan başka zarı gererek hassasiyeti arttıran “Tensor timpani” kası ve “üzengi” kası bulunur. Üzengi kası çok şiddetli seslerin iç kulağa iletimini azaltmakla görevlidir.

İç kulak: Birbirleriyle birleşen bir takım kanallar ve boşluklardan yapılmış bulunan iç kulak bu karışık şekilden dolayı “labirent” adını almıştır. Labirent, “kemik labirent” ve “zar labirent” olarak iki bölümdür. Kemik labirent dışta ve koruyucu görevli olan kısımdır. Zar ve kemik labirentler arasını “perilenf” denilen sıvı, zar labirentin içini de “endolenf” sıvısı doldurur.

Labirent yapı ve görev bakımından “salyangoz” (koklea) ve vestibül kısımlarını ihtiva eder. Vestibülde yarım daire kanalları ile, utrikül (kırbacık) ve saccül (kesecik) adlı boşluklar bulunur. Koklea işitme, vestibül ise denge organıdır.

Koklea: 2, 5 kere üzerine kıvrılmış bir salyangoz kabuğu biçimindedir. İşitmeyi sağlayan koklea bölümüne “korti organı” denilmektedir. Koklea kanalının içinde devamlı bir şerit gibi devam eden korti organında işitme, titreşimden elektrik dalgalarına çevrilerek, beyine iletilmeye hazır hale getirilir.

Vestibül: Kesecik, kırbacık adlı boşluklar ve üç yarım daire kanalından yapılmıştır. Yarım daire kanalcıkları ütrikül (kırbacık) kısmına açılır. Bu organda dengenin sağlanmasında görevli iki tür reseptör (alıcı) bulunur.

Kinetik reseptörler; her üç yarım daire kanallarının şişkin kısımlarında bulunurlar ve hareketler esnasında ortaya çıkan basınç değişikliklerini algılarlar.

Pozisyon reseptörleri; duran bir insanda başın pozisyonu ile yerçekimi arasında ilgiyi kurarak dengeyi sağlar.

İşitme: Titreşimlerden saniyede 16-20.000 frekanslar (sıklık) arasında olanlar insan kulağı tarafından ses olarak alınmaktadır. Titreşim kulak kepçesi tarafından toplanıp dış kulak yolundan zara iletilir. Zarın titreşmesiyle ona bağlı olan çekiç kemiği de titreşir ve kemikçikler sistemi hareket eder. Bu sistem sesin şiddetini ortalama 16 (12-19) defa arttırmaktadır. Üzengi kemiğinin yapıştığı oval pencereden titreşimler sıvı sisteme iletilir. Sıvı sistemin hareketi ve koklea içindeki korti organına tesiriyle elektriki uyartılar doğarak ses beyinde idrak edilebilecek hale gelir.

Kulak İltihapları

Kulağın en çok görülen hastalığı. Çocukluk çağlarında oldukça fazla görülen bu hastalığın başlıca iki şekli vardır. Birincisi irinsiz orta kulak iltihapları, ikincisi irinli orta kulak iltihapları. İrinsiz ortakulak iltihaplarının pekçok sebepleri olmakla beraber başlıcaları şunlardır: Çocukluk çağlarında sık sık tekrarlayan üst solunum yollarının virüs enfeksiyonları, allerji, atmosfer basınç farkları. Bu şekilde hastanın şikayetleri şunlar olabilir: Kulakta ani tıkanma ve ani ağrı, yavaş gelişirse işitmede azalma, kulakta çalkantı hissi, bazan çınlamalar. Tedavisinde orta kulağa çeşitli metodlarla hava vererek negatif basınç düşürülmeğe çalışılır.

İrinli orta kulak iltihaplarında ise amiller, irin yapıcı mikroplardır. Bunlar soğuk algınlığı, nezle, üşütme, genel vücut mukavemetinin kırıldığı durumlarda kolaylıkla orta kulağa ulaşarak orada çoğalır ve iltihap meydana getirirler. Halsizlik, ateş nabızda hızlanma, zonklama şeklinde kulak ağrısı, gittikçe artan ağır işitme, uğultu ve çınlamalar başlıca şikayetlerdir. İrinin orta kulakta birikip zarı germesiyle gecikilmiş vakalarda dayanamayan zar, zayıf bir yerinden patlak verir ve irinin dışarıya akmasıyla hastanın şikayetleri ortadan kalkar. Fakat bundan sonra bir akıntı başlar. Bu şeklin tedavisi ise, zarın kendiliğinden delinmesine fırsat vermeden aynı işi doktorun yapmasıdır. Çünkü, zarın en tehlikesiz yeri olan arka-alt dörtte biri doktor tarafından delinerek bu iş yapılır. Kendisi delinirse, daha değişik tehlikeli yerlerden olma ihtimali fazladır. Aynı zamanda doktorların yaptığı düzgün kesik çok daha kolay kapanır. Fakat, kendiliğinden delinmelerde kulak zarı kolay kolay kendini tamir edemez ve zar delik olarak kalır. Her iki durumda da irin boşaldıktan sonra uygun antibiyotiklerle destek sağlanır.

Herhangi bir sebeple iyi tedavi edilmemiş orta kulak iltihaplarında ileride çeşitli kötü durumlar meydana gelebilir. Zar tamamen tahrip olup işlemez hale gelebilir, kemikçikler iltihaba iştirak edip çalışmaz olabilirler veya orta kulaktaki iltihap damarlar yoluyla beyine ulaşabilir. Kemikçiklerin normal durumda olmasına rağmen zarın işlemediği durumlarda plastik ameliyatla yeni bir zar yapılabilir. Zar olarak vücudun herhangi bir kısmından alınan fasia adı verilen zara benzer teşekküller kullanılır. Bu sayede oldukça iyi işitme temin edilebilir.

Had orta kulak iltihapları en çok bebeklik çağında görülür. Çocuk oldukça huzursuzdur. Sürekli ağlar, elini kulağına götürür, kulağına parmakla bastırılınca çığlığı basar. Otoskopla bakılırsa, kulak zarının kızardığı ve dışa doğru bombeleştiği görülür. Bu dönemde yapılan uygun tedavi ile durum kısa zamanda normale döner. Müzminleşen vak’aların tedavisi de giderek zorlaşır. Hastanın kulağı yıllarca akar durur. Halk arasında yanlış olarak yerleşmiş bulunan “akan kulaktan zarar gelmez” inancının da tedavinin ihmal edilmesinde rolü vardır. İhmal etmeyip hemen hekime gitmelidir.

Şarkı Sözleri

Beta tarafından söylenen kulak adlı şarkının sözleri.

görüşmeyeli oldu çok (çok)
ayrı kalmak olmuyor zor
içimde ritim dilimde flow
haykır sende wo wo wow

başlattım rape tadilatı
kulakta kalmış hangi şarkı
mıy mıy mıy diyen hızlıydı
ben gangsta değil homie funky yaptım

kılsan bana kıl dönmesisin
kızmam sana ben kız dövmediğim
için dizim mosmor
hiphop yeni bir akım örneğidir

müzikle yattım müzikle kalktım
genelde de muzipti tavrım
kulaklarda ben 'berk'
kendimi bu piste attım brrrr

beni tanıdın hoheyyoo
geri gelicem hoheyyoo
deli olucak herkes ahhh
yemin ederim hoheyyooo

seni benden kimse alamaz beni kandırma
müzik benim yegâne farkım benim aşkım muaahhh[x2]

müzikle yattım nur topu gibi
şarkılar oldu durmuyorum hiç
hepsini bir anda sunmuyorum yok
yıldıramaz ki kumpası bizi

günahlarımı bile adamam kanına
hüzünlerim benim tek geceliktir
istediğin kadar adam al yanına
seni alemde tek geçerim hiii

onlar beni çekiştirir
ben genişlerim ben değişmedim
değiş getirdim yeni yeni rape
sarkastik bu terim eminem'e

de benziyo tabi tabi de e
ne kaldı sölesene
rap deyince suratta ifade kalmadı
b e t a !

seni benden kimse alamaz beni kandırma
müzik benim yegâne farkım benim aşkım muaahhh[x2]

herkesle en az merabam var oha
her şapkalıyı beta sanma ;) oha
her gelişmeden ben haz almam oha
her yer duyucak her alanda ha

etek giydirdik iskoçya'ya
gelişebilirsin feat olmadan
maymun değil o bi king kong adam
ve dingo bana diss bong yapar

delete kanalına hiç popo almaz
nihat doğan gibi mikrofon atmam
önün açık senin önün açık
fermuarını kapa gözüm kayıp

durmasın ben peşin peşin
söyliyim sana peşindeyim
taksit taksit konuş sen ama
henüz türkçe rap reşit değil

seni benden kimse alamaz beni kandırma
müzik benim yegâne farkım benim aşkım muaahhh[x2]
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Dış Kulak

Dış kulak: En dışta sesleri toplayıp yönlendiren kulak kepçesi bulunur. Kulak kepçesi kıkırdaklar ve bunların üzerini örten deriden meydana gelmiştir. Kıkırdaksız olan kısmına “kulak memesi” denir.

Kulak Kiri

Dışkulak borusundaki ufacık bezler; kulak kiri adı verilen hafif sarımtırak yağlı bir madde salgılarlar. Bu salgı fazla olduğu zaman, dışarıya atılamayıp kulak içinde kuruyacak olursa, bir tıkaç meydana getirir ve kulak zarını etkileyerek rahatsızlık verir. Dışkulak ...

Orta Kulak

Orta kulak: Temporal kemik içerisinde altı duvarlı bir kemik boşluğudur. Ön iç kısmındaki “östaki borusu” sayesinde yatakla birleşir. Bu durum kulaktaki iç ve dış basınçları dengeleme yönünden çok önemlidir. Östaki borusu normalde kapalı olup yutkunma ve esneme ...

Kulak Ağrısı

Kulak ağrısı başka bir hastalığın belirtisidir. Kulak borusu zarı iltihabı, kulak nezlesi, ortakulak iltihabı, kulak yolundaki çıban, boyun bezeleri, yüz nevraljisi, bademcik iltihabı veya çene mafsalındaki hastalık, kulak ağrısına neden olabilir. Bu nedenle doktora ...

Kulak çınlaması

Kulak çınlaması, kulak uğultusu veya kulak vızıltısına, tıp dilinde tinnitus denir. Çok çeşitli nedenleri vardır. Bunlar arasında, kulak kiri, içkulak iltihabı, ortakulak iltihabı, menier hastalığı, ateşli hastalıklar, yorgunluk, zafiyet, bazı ilaçlar, yüksek veya ...

Orta Kulak Iltihabı

Akut otitis media olarak da adlandırılan akut orta kulak iltihabı, kulağın üç bölümünden "orta kulağın" iltihabi durumudur. Genellikle üst solunum yollarındaki viral bir enfeksiyon ile birlikte görülür. Daha sık olarak 6-12 aylık bebeklerde görülür, 7 yaşın üzerinde daha ...