Kutsal metin, herhangi bir din veya mezhepte kutsal kabul edilen ve genellikle merkezî bir öneme haiz olan yazı. Kutsal metinlerin tanrı veya tanrılar tarafından doğrudan gönderildiğine, nebilere vahyedildiğe veya yazarlarına ilham verildiğine inanılır.

Kutsal metin

Kutsal metin ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kutsal metin listesi

İlgili konuları ara

Yanıtlar