Kutup (Tasavvuf)

Kısaca: Kutup (Gavs); Tasavvufta, kainatta tasarruf (hidayete erdirme, darda kalanlara yardım etme gibi) sahibi olduğuna inanılan, Allah katında hatırı en yüksek olan kişi anlamına gelir. Kutup kişiler arasında da Kutbu azam en yüksek makamı temsil eder. Allah'ın isim ve sıfatlarının gavs veya kutup üzerinde tezahür ettiğine inanılır. ...devamı ☟

Kutup (Gavs); Tasavvufta, kainatta tasarruf (hidayete erdirme, darda kalanlara yardım etme gibi) sahibi olduğuna inanılan, Allah katında hatırı en yüksek olan kişi anlamına gelir. Kutup kişiler arasında da Kutbu azam en yüksek makamı temsil eder. Allah'ın isim ve sıfatlarının gavs veya kutup üzerinde tezahür ettiğine inanılır.

Dış bağlantılar

*[1] Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır, Kutup'luk makamı

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kutub
2 yıl önce

Kutub, Kutb, veya Kotb (Arapça: قطب), 'eksen', 'mihver' ya da 'kutup' demektir. Kutub göksel hareketlere atfen ve astronomik bir terim veya ruhani bir...

Hasan el-Benna
6 yıl önce

büyük ölçüde etkilemiştir. Risaleler Me'surat Tasavvuf ve Ahlâk Eğitimi Müslüman Kardeşler Seyyid Kutub Ebu'l A'lâ el-Mevdudî Reşid Rıza Muhammed Abduh...

Hasan el-Benna, 12 Şubat, 14 Ekim, 1906, 1923, 1927, 1928, 1930, 1948, 1949, Aralık
Yesevîlik
6 yıl önce

Türk tarikatı. Hoca Ahmed Yesevî, babası İbrahim Şeyh ve Arslan Baba'dan tasavvuf eğitimi aldı ve hocasının ölümünden sonra Yusuf Hemedani'nin yanında eğitimini...

Bayramilik
2 yıl önce

sufi düşünce tarzı altında harmanlanarak birleştirilmesi ile kurulmuş bir tasavvuf yoludur. Tarikatta üç temel unsur vardır. Bunlar Cezbe, Muhabbet, Sırr-ı...

Nakşibendilik
2 yıl önce

(terbiyesini) amaçlayan günlük ibadet. Teveccüh: Teveccüh, yönelmek demektir. Bir tasavvuf terimidir. Allah için yapılan her şey ibadettir. 1. Imâm ul-Enbiyâ Seyyidina...

Nakşibendilik, Nakşibendilik
Meister Eckhart
6 yıl önce

isteyen mistizmin en büyük kalelerinden Eckhart'a uğramalıdır. O, Tasavvufdaki Kutublardan Hasan Şazeli'nin iman aşamasına tekabül eden söze dökülemez başka...

Meister Eckhart, 1260, 1328, Felsefe Portalı, Mistisizm, Mistisizm Portalı
Halvetilik
2 yıl önce

ve Afrika'da geniş bir yayılma alanı bulmuştur. Kıbrıs'ta Gazimagosa'ya Kutub Osman Efendi gitmiştir. Kurucusu Türk olan Halveti tarikatı, Azerbaycan'ın...

Hadis
2 yıl önce

Ayşe'ye "Humeyra" (pembecik) diye hitap eden hadisler. Kutuplar, gavslar gibi tarikat ve tasavvuf ve mezhep imamlarını konu alan hadisler. Mehdî ile ilgili...

Hadis, Ahiret, Akide, Ali, Allah, Ansiklopedi, Ashab, Cihad, Ebu Bekir, Ehli Beyt, Fıkıh