Dördüncü Zaman, (Kuvaterner), yerbilimde yaklaşık son 1.65 milyon yıllık dönemi kapsayan jeolojik zamandır. Miyosen, Jura, Paleosen, Kuvaterner olarak adlandırılan dönemin sonuncusudur. ...

Kuvaterner hakkında detaylı bilgi

Dördüncü Zaman, (Kuvaterner), yerbilimde yaklaşık son 1.65 milyon yıllık dönemi kapsayan jeolojik zamandır. Miyosen, Jura, Paleosen, Kuvaterner olarak adlandırılan dönemin sonuncusudur.

Genç tektonik (neo-tektonik) hareketlerin olduğu dönemdir.

tarih-taslakİlgili Konu Başlıkları Tümü

Andezit

Andezit, tersiyer ve kuvaterner dönemlerdeki volkanik hareketlere bağlı olarak oluşmuş kor kayaçlardır.

Tersiyer

Tersiyer veya Üçüncü Zaman günümüzden 65 milyon ila 2.588 milyon öncesi bir jeolojik devrin adıdır. Tersiyer devir, (artık kullanılmayan) ikincil devir ve Kuvaterner devir arasındaki zamanı kapsar. Bu dönem, Senozoik çağda, Kretase-Tersiyer yokolum olayı sonucu uçmayan ...

Avrupa Kıtası Yer şekilleri

Avrupa'nın bugünkü durumunu eriştiren oluşmalar, yer tarihinde hemen bir hamlede meydana gelmemiştir. Diğer tüm kıvrım hareketlerinin süresinden daha uzun zamanı içeren Birinci zaman öncesi dönem içinde oluşan Huron kıvrımlarına, kıtanın kuzey ve doğusunda rastlanır. Bütün ...

Karabük - Coğrafi Yapı

Yüzölçümü 4.145 km² olan ve Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan Karabük İli, 40° 57' ve 41° 34' Kuzey enlemleriyle 32° 04' ve 33° 06' Doğu boylamları arasında yer almaktadır. Yüzölçümünün 4145 km² olup, kuzeyde Bartın (80 km.

Türkiye'nin Buzulları

Türkiye'de az da olsa özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan daimî kar sınırının üzerindeki dağlarda buzullar bulunur. Genellikle vadi buzulu ve buzyalağı buzulu tipinde olan buzulların yanı sıra, Türkiye'nin tek doruk buzulu (buzul şapkası) Ağrı ...

Türkiyedeki Mağaralar

Geyikbayırı MağarasıYeri: AntalyaAntalya’ya 26 km uzaklıktaki Geyikbayırı köyündedir. Antalya’dan batı yönünde Çakırlar köyü üzerinden Geyikbayırı köyüne gidilebilir. Köyün merkezinden mağaraya 5 dakikalık bir yürüyüşle erişilebilir.

Türkiye Fiziki Coğrafyası

Alp Orojenik kuşağı içerisinde yer alan Türkiye, 1 132 m''lik ortalama yüksekliği ile oldukça yüksek bir ülkedir. Rusya Platformu ile Arabistan bloğu arasında sıkışarak yükselen Anadolu''nun kuzeyinde Karadeniz Dağları, güneyinde ise Toros Dağları uzanmaktadır. Oldukça ...

Sultan Dağları

Sultan Dağları, Türkiye'de Akdeniz bölgesinin Göller Yöresi'nde bulunan batı Toros Dağları'ın uzantısı olan yaklaşık olarak 100 kilometre uzunluğunda genç sıradağlardır.

Dünyanın Evrimi Kuramı

Evren ve dünyaya ait kronoloji (andizin) çalışmasıdır, çağlara ait tablolar için Çağ sayfasına bakılması gerekmektedir.== Kozmolojik dönemler ==:13,5 milyar Büyük patlama ile maddenin evriminin başlaması : Big Bang ::Büyük patlamadan 10-35 saniye sonra atom altı ...

Çağ (zaman)

Çağ başlangıcı ve sonu belli olan, tarihte ayrı bir özelliğe sahip zaman bölümüdür.

Denizel Izotop Katları

Deniz izotop katları, ( İngilizce: ''Marine Isotope Stages'', kısaca MIS), deniz oksijen izotop aşamaları ya da oksijen izotop aşamaları dünyanın paleoiklimindeki ılık ve serin periyotların değişimidir ve deniz derinliklerindeki karot numunelerinden alınan oksijen izotop verilerinin ...

Jeolojik Devir

jeolojik devirler denilen çeşitli dönemlere ayırır.

Biyostratigrafi

Biyostratigrafi 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Bu disiplinin fikir öncüsü W. Smith (1816-1819) ‘dır. Biyostratigrafi kaya kümelerini fosil kapsamına göre sınıflar. Bu birim zaman ve zaman-kaya birimlerinin saptanmasında veya kaya topluluklarının alanlar arası ...