--}}

Louis Althusser

Louis Althusser, Fransız felsefeci, (Birmandreis, Cezayir 16 Ekim 1918 - Paris 22 Ekim 1990). 1937'de Katolik kilisesine bağlı olan Hristiyan Öğrenci Gençliği'ne (Jeunesse Etudiante Chrétienne) üye oldu.

Louis Althusser, Fransız felsefeci, (Birmandreis, Cezayir 16 Ekim 1918 - Paris 22 Ekim 1990). 1937'de Katolik kilisesine bağlı olan Hristiyan Öğrenci Gençliği'ne (Jeunesse Etudiante Chrétienne) üye oldu. 1939'da Ecole normale supérieure'e kabul edildi. 1940 yılında direnişe katıldı ve aynı yıl içinde esir düştü. Savaşın sonuna kadar tutuklu kaldı. 1948'de ENS'den felsefe diploması aldı. Tutuklu kampındaki komünist aydın ve militanların etkisiyle ilk gençliğindeki Katolik inançlarını terkederek komünist düşünceye yaklaştı. 1948'de Fransız Komünist Partisi'ne üye oldu. Çeşitli dergilerde yayımlanan makalelerini bir araya getiren Marx İçin (Pour Marx) adlı kitabının yayımlanmasından (1965) sonra Fransız sol düşünce ve yazını üzerinde ve özellikle gençlik hareketi üzerinde etkili olmaya başladı. "Marx'a dönüş" düşüncesi altında topladığı tezleriyle, Marx'ın yapıtlarında eski idealist felsefelerden kaldığını düşündüğü etkileri soyutlayarak, onda gerçekten yeni ve devrimci olanın ortaya çıkarılabileceğini ileri sürdü. Bu çerçevede özellikle Marx'ın "gençlik eserleri"yle "olgunluk eserleri"ni ayıran kriterleri tanımlamaya girişti. 60'larda dilbilim ve antropoloji gibi alanlarda gelişen yapısalcılık akımının etkisinde kaldı ve komünist düşüncedeki "hümanizm" eğilimine karşı çıktı. Kendisi de felsefeci olan FKP genel sekreteri Waldek Rochet'nin de içinde bulunduğu önde gelen komünist aydınlar tarafından birçok defa eleştirildi. İlerleyen yıllarda giderek Sovyet tarzında "diyalektik materyalizm" düşüncesine eleştirilerini arttırdı ve bunun yerine "raslantısal materyalizm" adını verdiği düşünceyi geliştirmeye çalıştı. Komünizmi benimsedikten sonra açık bir ateist konumu savunmuş olsa da zaman zaman Katolik dergilerinde yazıları yayınlamaya devam etti ve Latin Amerika'da gelişen "Kurtuluş Teolojisi" akımını destekledi. 22 Ekim 1990'da geçirdiği kalp krizi sonucunda 72 yaşında öldü.

Eserleri

 • Montesqieu, politika ve felsefe (Montesquieu, la politique et l'histoire), PUF, 1959.
 • Marx İçin (Pour Marx), Maspero, « Kuram » dizisi, 1965.
 • Kapital'i okumak (Lire Le Capital), (Etienne Balibar, Roger Establet, Pierre Macherey ve Jacques Rancière'le birlikte), Maspero « Kuram » dizisi, 2 cilt, 1965.
 • Lenin ve Felsefe (Lénine et la philosophie), Maspero « Kuram » dizisi, 1969.
 • John Lewis'e cevap (Réponse à John Lewis), Maspero « Kuram » dizisi, 1973.
 • Felsefe ve bilim adamlarının kendiliğinden felsefesi, Philosophie et philosophie spontanée des savants (1967), Maspero « Kuram » dizisi, 1974.
 • Özeleştirinin temelleri (Éléments d'autocritique), Hachette « Analiz » dizisi, 1974.
 • Konumlar (Positions), Éditions Sociales, 1976.
 • XXII. Kongre (XXII'e Congrès), Maspero « Kuram » dizisi, 1977.
 • Komünist parti'de daha fazla süremeyecek olan (Ce qui ne peut plus durer dans le parti communiste), Maspero « Kuram dizisi », 1978.
 • Gelecek uzun sürer (L'avenir dure longtemps), Stock / IMEC, 1992.
 • Tutsaklık Güncesi (Journal de captivité, Stalag #4 1940-1945), Stock / IMEC, 1992.
 • Psikanaliz üzerine yazılar. Freud ve Lacan (Écrits sur la psychanalyse. Freud et Lacan), Stock / IMEC, 1993.
 • Felsefe üzerine (Sur la philosophie), Gallimard « Sonsuz » dizisi, 1994.
 • Felsefe ve marksizm: Fernanda Navarro'yla söyleşiler (Philosophie et marxisme : entretiens avec Fernanda Navarro (1984-1987)
 • Felsefenin dönüşümü: Grenada Konferansı (La Transformation de la philosophie : conférence de Grenade) (1976).
 • Felsefi ve politik yazılar 1 (Écrits philosophiques et politiques 1), derleyen: François Matheron, Stock / IMEC, 1994.
 • İyi duygular enternasyonali (L'internationale des bons sentiments) (1946)
 • Hegel'e dönüş (Le retour à Hegel) (1950)
 • Evlilik müstehcenliği hakkında (Sur l'obscénité conjugale) (1951)
 • Sınırları içinde Marx (Marx dans ses limites) (1978)
 • Yeniden üretim üzerine (Sur la reproduction), PUF, « Güncel Marx Tartışmaları» dizisi, 1995.
 • Felsefi ve politik yazılar 2 (Écrits philosophiques et politiques 2), derleyen: François Matheron, Stock / Imec, 1997.
 • Machiavelli ve biz (Machiavel et nous) (1972-1986)
 • Feurbach üzerine (Sur Feuerbach) (1967)
 • Lévi Strauss üzerine (Sur Lévi Strauss) (1966)
 • Brecht ve Marx üzerine (Sur Brecht et Marx) (1968)
 • Cremonini, soyutun ressamı, (Cremoni, peintre de l'abstrait) (1977)
 • Lam (1977)
 • Machiavelli'nin yalnızlığı (Solitude de Machiavel), Yves Sintomer'nin sunuşuyla, PUF « Güncel Marx Tartışmaları» dizisi, 1998.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Louis Althusser
Louis Althusser