Atei̇st

Kısaca: Ateist veya tanrıtanımaz, var olan her şeyin tanrı ya da tanrılar tarafından yaratıldığını kabul eden dinsel öğretiyi kabul etmeyen felsefi akım, dünya görüşü ve yaşam biçimidir. ...devamı ☟

Ateist veya tanrıtanımaz, var olan her şeyin tanrı ya da tanrılar tarafından yaratıldığını kabul eden dinsel öğretiyi kabul etmeyen felsefi akım, dünya görüşü ve yaşam biçimidir. Detaylı bilgi için bakınız: Ateizm

ATEİST

Türkçe ATEİST kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. atheistical, atheistic, pertaining to the belief that God does not exist
n. atheist, disbeliever

ATEİST

tanrıtanımaz.

ATEİST

Türkçe ATEİST kelimesinin Fransızca karşılığı.
athée

ATEİST

Türkçe ATEİST kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Gottlose

ATEİST

Tanrıtanımaz (kimse).

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ateizm
3 yıl önce

tanrıların varlığına dair inanç yokluğudur. Bu düşünceye sahip olanlara ateist denir. Ateistler, bazı kurumlar ve kişiler tarafından "tanrıtanımaz" olarak isimlendirilse...

Ateizm, 1587, 1960, Agnostisizm, Animizm, Ateist, Deizm, Determinizm, Din, Eski Yunanca, Ezoterizm
Agnostik Ateizm
5 yıl önce

ya da diğer tanımıyla ateist agnostisizm, hem ateizmi ve hem de agnostisizmi içine alan bir felsefi görüştür. Agnostik ateistler, herhangi bir tanrıya...

Yahudi Ateizmi
6 yıl önce

ve dünya görüşü olarak ateist olanlardır. Yahudilik etnik olduğu kadar dinî noktaları da kapsadığı için, doğal olarak Ateist Yahudilik çelişkilere yol...

Uluslararası Ateist Birliği
6 yıl önce

Uluslararası Ateist Birliği (UAB) (İngilizce: Atheist Alliance International, AAI), kamuoyunu ateizm, sekülerizm ve benzer konularda eğitmeyi amaçlayan...

Ateizm demografisi
6 yıl önce

Ateistlerin nüfus dağılımının saptanması oldukça zordur. Pek çok insan "ateizm" ve onunla alakalı olan terimleri yorumlama konusunda ayrıma düşmektedir...

Ateizm Ve Din
6 yıl önce

dine ait bir tanrı veya tanrılara olan inancın yokluğudur. Bir kişinin ateist sayılabilmesi, aynı anda monoteistik, politeistik veya nonteistik bir mezhebin...

Arnavutluk'ta din
3 yıl önce

Katoliği, % 6.75 Arnavut Ortodoks, % 5.49 belli bir dine bağlı değil, % 2.5 Ateist, % 2.09 Bektaşi, % 0.14 Protestan/Evanjelikal. Sayımın boykot edilmesi nedeniyle...

Arnavutluk`ta din, 1912, 1944, 1991, Almanya, Arnavutluk, Arnavutluk Katolik Kilisesi, Arnavutça, Ateist, Avusturya, Bağımsız Arnavut Ortodox Kilisesi
James Randi
3 yıl önce

illüzyonist ve sözdebilim alanındaki hileleri ortaya çıkarmaya çalışan ateist bir araştırmacıdır. James Randi Eğitim Vakfı'nın kurucusudur. Randi'nin...

James Randi, 1928, 7 Ağustos, Kanada, Kişi, Taslak, Toronto