Ateist veya tanrıtanımaz, var olan her şeyin tanrı ya da tanrılar tarafından yaratıldığını kabul eden dinsel öğretiyi kabul etmeyen felsefi akım, dünya görüşü ve yaşam biçimidir.

Ateist

Ateist veya tanrıtanımaz, var olan her şeyin tanrı ya da tanrılar tarafından yaratıldığını kabul eden dinsel öğretiyi kabul etmeyen felsefi akım, dünya görüşü ve yaşam biçimidir. Detaylı bilgi için bakınız: Ateizm

ATEİST

tanrıtanımaz.

ATEİST

Tanrıtanımaz (kimse).

ATEİST

Türkçe ATEİST kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. atheistical, atheistic, pertaining to the belief that God does not exist
n. atheist, disbeliever

ATEİST

Türkçe ATEİST kelimesinin Fransızca karşılığı.
athée

ATEİST

Türkçe ATEİST kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Gottlose

İlgili konuları ara

Yanıtlar