MAHSUS (türkçe) anlamı
1. Duyulmuş. Hissedilmiş. Derk olunmuş. Duyulan.
2. Aşikâr
3. belli
4. zâhir
5. meydanda
MAHSUS (türkçe) anlamı
6. özgü
7. bilerek
8. isteyerek
9. biri ya da bir şey için ayrılmış
10. münhasır
11. şaka olarak
12. şakadan
13. be özel olarak
14. bilhassa
15. duyulan
16. anlaşılan
17. hissedilen
MAHSUS (türkçe) ingilizcesi
1. adj. intentional
2. adv. on purpose
3. purposely
4. intentionally
5. by design
6. wilfully
MAHSUS (türkçe) fransızcası
1. propre à
2. spécial/e
3. à dessein
MAHSUS (türkçe) almancası
1. adj. bestimmt
2. eigentümlich
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Çocuklara Mahsus Gazete

Çocuklara Mahsus Gazete, İbnü’l- Hakkı Mehmet Tahir tarafından 1896- 1908 yılları arasında İstanbul'da çıkarılan haftalık resimli çocuk dergisi.

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’nin Bin Üçyüz Onüç Senesine Mahsus İstatistik-i Umumîsi

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’nin Bin Üçyüz Onüç Senesine Mahsus İstatistik-i Umumîsi; Osmanlı Devletinin, çağına göre oldukça modern yöntemler ile 1897 yılında yaptığı ilk devlet istatistik çalışması ve bu çalışmayı içeren kitabın ismi.

Mahsus Mahal

Ruhi Su'nun 1957 yılında hapiste evlendiği hapishane ve hayat arkadaşı Sıdıka Su adına varettiği 3 kıtalık nihavent Türkü. Türküde bir gencin sevdası anlatılmaktadır.Bu türkünün bir benzerinin 1571 yılında Yozgat'lı köylü Farz-u Mahal tarafından söylendiği bilinmektedir.