Makale

Kısaca: Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, belli kanıtlar, belgeler, inandırıcı veriler kullanarak kanıtlamaya çalıştığı ve böylece okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçladığı yazı türüdür. Makalede temel unsur düşüncedir. ...devamı ☟

Makale, gazete ile birlikte ortaya çıkmış bir gazete yazı türüdür. Bizde de ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkmasıyla görülür. İlk makale de aynı gazetede Şinasi tarafından yazılmıştır.

Makalede amaç bilgi aktarmak ya da görüşlerine okuyucuyu inandırmak olduğundan açık, anlaşılır, ciddi bir dil kullanılır. Seçilen konuya göre uzun da olabilir kısa da.

Makale her konuda yazılabilir. Bu konu günlük olabileceği gibi, felsefi, bilimsel, sanatsal da olabilir. Ama edebi makale elbette sanatla ilgili olanıdır.

Makale, öğretmeyi ve bilgi vermeyi hedef aldığı için didaktik bir özellik taşır. Çeşitli sahalarda ve çeşitli konularda yazılabilir. İlmi konularda olabileceği gibi, aktüel konularda da yazılabilir. İyi ve mükemmel bir makale öğreticiliğinin yanında yaratıcı da olmak zorundadır.

Ciddilik, ağır başlılık makalelerde aranılan temel özelliktir. İleri sürülen iddialar, mutlaka belgelerle pekiştirilmeli ve açıklığa kavuşturulmalıdır. Verilen örnekler açık, net ve sıhhatli olmalıdır.

Bu tür bize Batı'dan gelmiştir. İlk örneklerini Tanzimat döneminde Şinasi'nin Agah Efendi ile birlikte çıkardıkları Tercüman-ı Ahval gazetesinde görmekteyiz. Makale türünün gelişmesinde basının büyük rolü olmuştur. Günümüzde en yaygın yazı türlerindendir. En çok gazetelerde ve dergilerde karşımıza çıkar. Gazete makaleleri daha çok aktüel konuları, dergi makaleleri ise daha çok ilim ve ihtisas konularını ihtiva eder. Gazetelerin ilk sayfalarında yer alan makalelere Baş Makale adı verilir.

Makale'nin temel unsuru fikirdir. Fikri yönü olmayan makale olmaz. Yazı mutlaka belli bir fikrin üzerine inşa edilir. Edebiyatımızda hemen hemen bütün fikir ve sanat adamlarımız, makale türünde eser vermişlerdir.

Edebiyatımızda Tanzimat döneminden beri görülen makale türünde Namık Kemal, Hüseyin Cahit, Ziya Gökalp, Peyami Safa, Falih Rıfkı Atay, Halit Fahri Ozansoy, Yaşar Nabi ünlü birkaç isimdir. 

Ayrıca bakınız

http://makale.turkcebilgi.com/ Köşe yazıları ve makaleler

makale

Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete ve dergi yazısı.

makale

Osmanlıca makale kelimesinin Türkçe karşılığı.
Söylenen söz. Söyleme. Söyleyiş. Kelâm. Nutuk. * Bir bahsin kaleme alınışı.

makale

Türkçe makale kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Makale] n. article, column, story, writing, write up, contribution, paragraph

makale

bilim, fen konularıyla, ekonomik, toplumsal ve siyasal konuları açıklayıcı ya da tanıtlayıcı niteliği olan gazete ya da dergi yazısı.

makale

Türkçe makale kelimesinin Fransızca karşılığı.
article [le], courrier [le]

makale

Türkçe makale kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Artikel, Beitrag, Papier

misafir - 8 yıl önce
türkiye ile ilgili değişik kimsede bulunmayan bazı yorumlar

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Makale
3 yıl önce

yazılara da "makale" denir. Makaleler bir gerçeği kanıtlamak için yazılır. Makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır. Akademik makaleler ise aynı zamanda...

Ansiklopedi, Bilgi, Dergi, Eleştiri, Gazete, Politika, Amerikan Ulasal Standartlar Enstitüsü, Köşe yazısı
Makale pazarlama
3 yıl önce

Makale pazarlama, kişi veya kurumların uzman oldukları konularda bilgilendirici makaleler yazarak hedefledikleri kitlelerin dikkatini çekebildikleri etkili...

İngilizce Vikipedi
3 yıl önce

2003: 100.000 makale. 2 Şubat 2004: 200.000 makale. 7 Temmuz 2004: 300.000 makale. 20 Kasım 2004: 400.000 makale. 17 Mart 2005: 500.000 makale. 18 Haziran...

Portekizce Vikipedi
3 yıl önce

Mart 2003: 1000 makale. 22 Nisan 2004: 5000 makale. 9 Temmuz 2004: 10000 makale. 21 Mayıs 2005: 50000 makale. 26 Ocak 2006: 100000 makale. 29 Kasım 2006:...

PubMed
3 yıl önce

ilgili makalenin yayım ayrıntıları ve çoğu durumda makalenin özeti ("abstract"ı) görülebilir. Bir aramada birden fazla PMID vermek tüm makale özetlerini...

PubMed, Tıp
Sterlitamak
3 yıl önce

Ansiklopedisi'nde “Sterlitamak” Rusça makale[ölü/kırık bağlantı] ^ "Başkurt Ansiklopedisi'nde "Sterlitamak" Başkurtça makale". 12 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından...

Medical Subject Headings
3 yıl önce

Headings ("Tıbbi konu başlıkları") veya MeSH, İngilizce tıbbi ve biyolojik makalelerin indekslenmesi için kullanılan bir kontrollu vokabülerdir (veya metaveri...

Orsk
3 yıl önce

kaymakamlığı. ^ Başkurt Ansiklopedisi'nde “Orsk” Rusça makale ^ Başkurt Ansiklopedisi'nde “Orsk” Başkurtça makale ^ https://orenstat.gks.ru/storage/mediabank/nasel_mun_obr_01...