Manyetik Enerji

Kısaca: Manyetik enerji, bir enerji biçimidir ve elektrik enerjisi ile arasındaki ilişki Maxwell denklemleri ile açığa çıkar. Bir B manyetik alanındaki bir mıknatısın manyetik momentinin m potansiyel enerjisi, manyetik çift kutup moment vektörü değişimdeki manyetik kuvvetin (aslında manyetik torkun) işi olarak tanımlanır ve şuna eşittir: ...devamı ☟

Manyetik enerji, bir enerji biçimidir ve elektrik enerjisi ile arasındaki ilişki Maxwell denklemleri ile açığa çıkar. Bir B manyetik alanındaki bir mıknatısın manyetik momentinin m potansiyel enerjisi, manyetik çift kutup moment vektörü değişimdeki manyetik kuvvetin (aslında manyetik torkun) işi olarak tanımlanır ve şuna eşittir: :E_\mathrm = -\mathbf\cdot \mathbf. I akımı taşıyan bir indüktörün L indüktansında depolanan enerji şöyledir: :E_\mathrm = \fracLI^2. Eşitliğin sağ tarafındaki ifade, süperiletken manyetik enerji depolama için temel biçimdir. Ayrıca bakınız * Manyetik motor

Dış bağlantılar

* Magnetic Energy, Richard Fitzpatrick Professor of Physics The University of Texas at Austin.

Kaynaklar

Vikipedi

manyetik enerji

Türkçe manyetik enerji kelimelerinin İngilizce karşılığı.
magnetic energy

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Manyetik enerji
3 yıl önce

Manyetik enerji, bir enerji biçimidir ve elektrik enerjisi ile arasındaki ilişki Maxwell denklemleri ile açığa çıkar. Bir B manyetik alanındaki bir mıknatısın...

Enerji biçimleri
3 yıl önce

enerjisi) Nükleer enerji Manyetik enerji Esneklik enerjisi Ses enerjisi Mekanik enerji Işık enerjisi Kütle (E=mc²) Bu enerji biçimleri, iki ana grubu...

Enerji
3 yıl önce

yararlanarak depolanan enerjidir.), elektriksel enerji (elektrik alandan...) ve manyetik enerji (manyetik alandan...). Diğer alışılmış enerji çeşitleri kinetik...

Enerji, Albert Einstein, Elektrik, Elektrik Enerjisi, Hidroelektrik Santralı, James Prescott Joule, Joule, Kalori, Kinetik enerji, Potansiyel Enerji, Potansiyel enerji
Manyetik alan
3 yıl önce

o bölgede oluşturduğu manyetik alan çizgileri denir. Manyetik alan çizgilerinin yönü kuzeyden (N) güneye (S) doğrudur. Manyetik alan hareket eden elektrik...

Manyetik alan, Coulomb kuvveti, Demir, Dünya, Fizik, Güney, Kobalt, Kuzey, Magnetik kutup, Michael Faraday, Mıknatıs
Nükleer Manyetik Rezonans
3 yıl önce

etkisiyle bozulur. Manyetik alan tarafından yönlendirilmiş olan çekirdeğin momenti yer alabileceği iki enerji seviyesı vardır, biri manyetik alanla aynı yönde...

Nükleer manyetik rezonans, 1938, 1946, 1952, Elektromanyetik dalga, Fizik, Foton, Hidrojen, Karbon, Manyetik alan, Manyetik rezonans görüntüleme
Enerji seviyesi
3 yıl önce

Enerji seviyesi (veya yörünge), atom çekirdeğinin etrafında katman katman biçiminde bulunan kısımların her biridir. Bu yörüngelerde elektronlar bulunur...

Enerji, Albert Einstein, Elektrik, Elektrik Enerjisi, Elektronvolt, Erg, Erke, Erke (anlam ayrım), James Prescott Joule, Joule, Kalori
Potansiyel enerji
3 yıl önce

nedeniyle yük, potansiyel enerji kazanır. Yerden belli yükseklikte bulunan cisme etkileyen yer çekim kuvvetinin enerjisine denir. Manyetik potansiyel enerjisi...

Manyetik soğutma
3 yıl önce

Artan veya azalan bir manyetik alan altında bulunan, manyetik malzemenin entropisindeki değişimden kaynaklanan adyabatik sıcaklık değişimine Manyetokalorik...