Maoizm

Kısaca: Maoizm Çin’in eski komünist diktatörü Mao Ze­dung’un düşünce ve uygulamalarından mey­dana gelen siyasi öğretiye verilen isim. Maoizm, temelde Karl Marx’ın, Lenin ve Trotsky‘nin düşüncelerinden derlenmiş fikirlerin Çin’e özgü koşullara uygulanması­nın sonucu olan Marksist bir görüştür. Bu öğretinin bağımsız felsefi bir değeri olma­dıktan başka, Marksist öğretiye yaptığı ciddi bir katkı da yoktur. ...devamı ☟

Maoizm
Maoizm

Maoizm Çin’in eski komünist diktatörü Mao Ze­dung’un düşünce ve uygulamalarından mey­dana gelen siyasi öğretiye verilen isim.

Maoizm, temelde Karl Marx’ın, Lenin ve Trotsky‘nin düşüncelerinden derlenmiş fikirlerin Çin’e özgü koşullara uygulanması­nın sonucu olanMarksist bir görüştür. Bu öğretinin bağımsız felsefi bir değeri olma­dıktan başka,Marksist öğretiye yaptığı ciddi bir katkı da yoktur. Günümüzde artık Çin’in resmi siyasi ideolojisi olmaktan çıkan Maoizm, Fransa’da, kimi Latin Amerika ülkeleri veKamboçya’da bazı azınlık goşist grupların bağlandığı bir ideoloji ola­rak varlığını sürdürmektedir

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Maoculuk
2 yıl önce

Maoculuk ya da Maoizm, adını Mao Zedong'dan alan, kapitalizmin Avrupa'daki gibi bir gelişme seyri izlemediği Uzak Doğu toplumlarına özgü Marksizm'in pratiği...

Maoculuk, Asya tipi üretim tarzı, Gerilla, Kral, Mao, Marksizm, Sosyalist, Sosyalizm, Stalinizm, Çin, İktidar
Bilimsel Sosyalizm
2 yıl önce

sosyalizm öğretilerine feodal sosyalizm örnek gösterilebilir. Marksizm Leninizm Maoizm ^ a b http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_socialism ^ Mahir Çayan -...

Aşırı sol
2 yıl önce

Otonomizm, Komünalizm, Komünizm, Marksizm, Leninizm, Stalinizm, Troçkizm, Maoizm aşırı sol kanat siyasetin unsurlarındandır. ^ Büyük Larousse 20.cilt sayfa...

Halkın Yolu
2 yıl önce

Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birlikleri ve THKP-C/HDÖ ile aynı yılda Maoizm ideolojisini benimseyen Militan Gençlik grubunun Halkın Yolu dergisini çıkarmasıyla...

Hua Guofeng
5 yıl önce

proleter enternasyonalizmine göndermeler içeriyordu; sadece dört yıl sonra, Maoizmin tüm sözlerini bırakan farklı bir anayasa ile değiştirildi. Hua ve Li Xiannian...

Marksizm
2 yıl önce

sanayileşmiş ülkelerde sosyalist devrimlerin gerçekleşmesi gerektiğini savunur. Maoizm, Çin Komünist Partisi lideri Mao Zedong tarafından Marksizm-Leninizmi geliştirdiği...

Marksizm, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Diyalektik materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü, Emperyalizm
Leninizm
2 yıl önce

Zedong ise Çin devriminin köylü tabanlı öznel durumunu teorileştirecek ve maoizm adıyla anılacak ideolojinin temellerini atacak, buna daha sonra Üç Dünya...

Leninizm, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Bolşevik, Buharin, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Ekonomik
Jan Myrdal
2 yıl önce

Strindberg hakkındaydı. Myrdal düşünce olarak Marksistti. Ayrıca Leninizm, Maoizm, Hoxhaizm dahil olmak üzere diğer üçüncü dünyacı anti-Sovyet Komünist yönetim...