Marksist Feminizm

Kısaca: Marksist feminizm, marksizm ve feminizmin bileşimi olan bir feminist harekettir. Marksist feminizmde kadınlar sosyal haklar konusunda diğer konulara oranla daha kararlı çalışmalar yürütmüşlerdir. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Marksist Feminizm
3 yıl önce

Marksist feminizm, marksizm ve feminizmin bileşimi olan bir feminist harekettir. Marksist feminizmde kadınlar sosyal haklar konusunda diğer konulara oranla...

Marksist feminizm, Feminizm, CEDAW, Ekofeminizm, Erkek Düşmanlığı, Feminist teoloji, Feminizm, Fransız feminizmi, Kadınizm, Kültürel feminizm, Lezbiyen feminizm
Sosyalist Feminizm
3 yıl önce

cinsiyet-körü bakışını reddeden sosyalist feminizm, Marksist feminizm ile cinsiyeti merkeze alan radikal feminizm arasında bir köprü olma özelliği taşır...

Sosyalist Feminizm, Sosyalist feminizm, CEDAW, Ekofeminizm, Erkek Düşmanlığı, Feminist teoloji, Feminizm, Fransız feminizmi, Kadın, Kadınizm, Kapitalist
Feminizm (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Feminizm Maddeci feminizm Lezbiyen feminizm Pop feminizm Marksist feminizm Liberal feminizm Postmodern feminizm Ayrılıkçı feminizm Anarka-feminizm Sosyalist...

Maddeci feminizm
6 yıl önce

Bir Feminizm İçin isimli kitabında yer alan "Kadınların Emeğini Görünür Kılmak: Marx'dan Delphy'ye Bir Ufuk Taraması" makalesi Marksist feminizm üzerine...

Maddeci feminizm, Feminizm, Burjuva, CEDAW, Ekofeminizm, Erkek Düşmanlığı, Feminist, Feminist teoloji, Feminizm, Fransız feminizmi, Kadınizm
Feminizm
3 yıl önce

sonrası feminizm Ekofeminizm Fransız Feminizmi Radikal Feminizm Liberal Feminizm Lezbiyen Feminizm Marksist Feminizm Sosyalist Feminizm Pop Feminizm İslamcı...

Feminizm, 1848, 1869, 1960, Anarko-Feminizm, CEDAW, Cinsiyet, Ekofeminizm, Eleştiri, Erkek Düşmanlığı, Etik
Feminist eleştiri
3 yıl önce

okulları ve akımları söz konusudur. Marksist feminizm, radikal feminizm, psikanalitik feminizm, postyapısalcı feminizm söz konusu olduğundan, feminist eleştiri...

Feminist eleştiri, Feminist eleştiri
Marksizm
3 yıl önce

yorumuna dayanan ekonomik ve toplumsal bir dünya görüşü, kapitalizmin Marksist açıdan çözümlenmesi, bir toplumsal değişim teorisi, Karl Marx'ın ve Friedrich...

Marksizm, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Diyalektik materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü, Emperyalizm
Sosyalist revizyonizm
3 yıl önce

Sosyalist revizyonizm, Marksist hareketin içinde revizyonizm sözcüğü, önemli Marksist öncüllerin çeşitli fikirlerinin, ilkelerinin ve teorilerinin genellikle...