Marksist Feminizm

Marksist feminizm, marksizm ve feminizmin bileşimi olan bir feminist harekettir. Marksist feminizmde kadınlar sosyal haklar konusunda diğer konulara oranla daha kararlı çalışmalar yürütmüşlerdir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Marksist Feminizm ilgili konular

 • Feminizm

  Feminizm, toplumun bütün alanlarında kadınla erkeğin eşit olması gerektiğini savunan bir fikir hareketi.
 • Pro-feminizm

  Pro-feminizm, (Feminist Erkekler) herhangi bir feminist hareketin bir üyesi olmayı ima etmeksizin feminizmin hedeflerini desteklemeyi işaret etmekt
 • Kadınizm

  Kadınizm (Womanism) feminist yazar Alice Walker tarafından özellikle Afrikan Amerikan Feminizmi için tanımlanan ancak sonradan ırk ve sınıf ay
 • Lezbiyen feminizm

  Lezbiyen feminizm 1970'lerde ve 1980'lerin ilk dönemlerinde popülerliği artan lezbiyenliğin feminizmin mantıksal sonucu olduğu görüşünü sav
 • Anarka-feminizm

  Anarka-feminizm. 19. yüzyılda ilk kez ortaya çıkan ve isimlendirilen Anarko-feminizm anarşizm ile feminizmi bir araya getirir ve ataerkilliği hi
 • Marksist Feminizm

  Marksist feminizm, marksizm ve feminizmin bileşimi olan bir feminist harekettir. Marksist feminizmde kadınlar sosyal haklar konusunda diğer konular
 • Kültürel feminizm

  Kültürel feministler, erkek ve kadının biyolojik farklılıklarını olduğu gibi kabul ederek bunlardan doğan ayrılıkların olumlu biçimlerde
 • Postmodern feminizm

  “Das Unbehagen der Geschlechter” (cinsiyetlerin huzursuzluğu) kitabının yazarı Judith Butler’ın öncülüğünde eşitlik feminizmi üzerin
 • Ayrılıkçı feminizm

  Ayrılıkçı feminizm kadın ve erkek arasındaki cinsel farklılıkların giderilemeyeceği inancına bağlı olarak heteroseksüel ilişkileri dest