Sosyalist Revizyonizm

Kısaca: Sosyalist revizyonizm Marksist hareketin içinde revizyonizm sözcüğü, önemli Marksist öncüllerin çeşitli fikirlerinin, ilkelerinin ve teorilerinin revizyonizmden geçmesi gerektiğine inanan bir düşünce tarzıdır. Terim, sık sık böyle revizyonların herhangi bir temele dayanmadığına inanan Marksistler tarafından Marksizmi yumuşatmaya veya ayrılmaya çalışanları temsil etmesi için kullanılır. ...devamı ☟

} " target="_blank"> poster from the first stage of the Cultural Revolution, reading: "Down with the Soviet revisionists" in large print, and "Crush the dog head of Leonid Brezhnev and Alexey Kosygin" at the bottom, 1967] Sosyalist Revizyonizm Marksist hareketin içinde, revizyonizm sözcüğü, önemli Marksist öncüllerin çeşitli fikirlerinin, ilkelerinin ve teorilerinin revizyonizmden geçmesi gerektiğine inanan bir düşünce tarzıdır.Oxford English Dictionary Revisionism 1. "A policy first put forward in the 1890s by Edward Bernstein (1850-1932) advocating the introduction of socialism through evolution rather than revolution, in opposition to the orthodox view of Marxists; hence a term of abuse used within the communist world for an interpretation of Marxism which is felt to threaten the canonical policy." with the first use in English "1903 Social-Democrat VII. 84 (heading) Revisionism in Germany." Terim sık sık, böyle revizyonların, herhangi bir temele dayanmadığına inanan Marksistler tarafından, marksizmi yumuşatmaya veya ayrılmaya çalışanları temsil etmesi için kullanılır. Revizyonizm kelimesi daha çok yerme anlamı taşır. Marksist literaüre göre, sapma ve döneklik olarak tabir edildiği de görülmüştür. } Birkaç markist kendilerini revizyonist olarak nitelerler. Bu terimin ve kavramın karşısında olanlar ise Marksist dogmatistlerdir. Revizyonizm terimi Marksist kuram içerisinde birçok farklı bağlamda kullanılır: *19. yy'ın sonlarına doğru , sosyal demokrat yazarlardan Eduard Bernstein ve Jean Jaurí¨s, Karl Marks'ın sosyalist toplum yaratmak için oluşturduğu düşüncelerinin gözden geçirilmesini ve Sosyalisme ulaşmak için kuvvet kullanmanın zaruri olmadığını savundu. Ayrıca Bakınız *Özgürlükçü sosyalizm }

Referanslar

}

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sosyalist revizyonizm Resimleri

Reformizm
3 yıl önce

nedenle gerçek sosyalist ve komünistler tarafından Revizyonizm, Oportünizm, parlamentarizm gibi kuramlarla yan yana tutulur. Sosyalist reformizm ilk defa...

Reformizm, Avrupa, Bolşevik, Demokrasi, Devrimci, Eduard Bernstein, Karl Kautsky, Komintern, Lenin, Marksizm, Ortanın solu
Eduard Bernstein
6 yıl önce

sosyal demokrat teorisyen ve politikacıdır. SPD üyesi, reformizm ve sosyalist revizyonizmin kurucusudur. Marksizmi revize ve modernize etmek için çalışmalarda...

Eduard Bernstein, 1850, 1871, 1872, 1873, 1888, 1898, 18 Aralık, 1901, 1902, 1917
Sosyalist enternasyonal
3 yıl önce

Sosyalist Enternasyonal, sosyal demokrat, demokrat sosyalist ve işçi sınıfı partilerinin ortak olduğu bir ülkelerarası enternasyonalist bir organizasyondur...

Sosyalist enternasyonal, CHP, Politika, Siyaset, Taslak, Demokrat sosyalist, İşçi Partileri, Sosyal demokrat
Avrupa Sosyalistler Partisi
6 yıl önce

Avrupa Sosyalistler Partisi, Avrupa Birliği'ndeki sosyal demokrat partililerin bir araya geldiği partidir. Asıl adı Party of European Socialists olan parti...

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti
3 yıl önce

karşısında Tito'nun sosyalizme özgün yollarla gitme tezleri Stalin tarafından revizyonizm olarak suçlandı ve 1948'den sonra Sovyet-Yugoslav ilişkileri koptu. 1953'te...

Clara Zetkin
3 yıl önce

birlikte devrimci radikal solun önde gelen isimleri arasında yer aldı. Revizyonizm tartışmasında Luxemburg ile birlikte Eduard Bernstein'i eleştirdi. Zetkin...

10 Eylül (dergi)
6 yıl önce

oluşturduğu çevre. O dönemde SSCB'de Gorbaçov'un izlediği politik hattı revizyonizm olarak tanımladı ve Türkiye'de yaşananların “yeni politik düşünce” adıyla...

10 Eylül (dergi), Dergi, TKP, Taslak, İœrün, TBKP
Enver Hoca
3 yıl önce

ülkenin bağımsızlığa kavuşmasıyla, Tito revizyonizmine karşı mücadele ile, Sovyet revizyonizmine ve Çin revizyonizmine karşı mücadele ile özdeşleşmiştir. Enver...

Enver Hoca, 11 Nisan, 11 Ocak, 1908, 1930, 1936, 1939, 1941, 1943, 1946, 1985