Matta İncili

Kısaca: MATTA İNCİLİ Bu İncili havari Matta’nın yazdığı düşünülmektedir. Matta aslında bir vergi memurudur ve İsa’nın ilk havarilerinden biridir. Matta İncilinin 65 yılları dolaylarında yazıldığı sanılmaktadır. Önce Aramice yazılmıştır ve sonra Yunanca’ya tercüme edilmiştir. Matta İncili'nin en büyük özelliği sık sık Tevrat’a göndermeler yapması, onu kendisine kaynak olarak göstermesi, ona karşı haklı olma çabası içinde olması ve İsa’nın şeriatı değiştirmek için deği ...devamı ☟

Bu İncili havari Matta’nın yazdığı düşünülmektedir. Matta aslında bir vergi memurudur ve İsa’nın ilk havarilerinden biridir. Matta İncilinin 65 yılları dolaylarında yazıldığı sanılmaktadır. Önce Aramice yazılmıştır ve sonra Yunanca’ya tercüme edilmiştir.

Matta İncili'nin en büyük özelliği sık sık Tevrat’a göndermeler yapması, onu kendisine kaynak olarak göstermesi, ona karşı haklı olma çabası içinde olması ve İsa’nın şeriatı değiştirmek için değil de onu geliştirmek için geldiğini belirtmesidir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yusuf (Yeni Ahit)
3 yıl önce

English 2e, Oxford University Press, 2003. ^ Matta İncili 1:19 ^ Matta İncili 1:20 ^ Matta İncili 2:22-23 ^ Luka İncili 2:41-48 ^ Yuhanna İncili 19:26-27...

Barnabas İncili
3 yıl önce

Barnabas İncili (veya Barnaba İncili), yaklaşık olarak 16. yüzyılın son çeyreğinde Müslüman bakış açısıyla yazılmış bir psödoapokrif incil. İsa’nın öğrencilerinden...

Müneccimler
6 yıl önce

Maguşlardan sadece Matta İncili'nin ikinci bölümünde bahsedilir: ^ Kitabı Mukaddes, Matta 2:1, Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul, 1985 ^ "Matta İncili, 2. bölüm"...

Havari
3 yıl önce

Günü'dür. Matta (Yunanca: Ματθαίος, Matheos): Vergi memurudur. Yeni Ahit'in birinci incili olan Matta İncili'nin yazarıdır. 21 Eylül, Aziz Matta Günü'dür...

Hıristiyanlık, 10 Ekim, 14 Mayıs, 1 Mayıs, 2006, 21 Aralık, 21 Eylül, 24 Ağustos, 27 Aralık, 28 Ekim, 29 Haziran
Barabbas
3 yıl önce

İsa'yı serbest bırakma seçeneği verildi. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'nın anlatımlarına ve Petrus İncili'ne göre kalabalık Barabbas'ın salıverilmesini...

Q metni
6 yıl önce

metni; Matta ve Luka İncillerine kaynaklık ettiği öne sürülen, ancak yazılı örnekleri bulunamayan kuramsal metin. 19. yüzyıl araştırmacıları, Matta ve Luka...

Q metni, Almanca, Luka İncili, Markos İncili, Matta İncili, Sinoptik İnciller, Tomas İncili, Yeni Ahit, İncil, İsa
Yuhanna İncili
3 yıl önce

Yuhanna İncili (Yunanca: τὸ εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην, to euangelion kata Iōannēn; euaggélion = iyi haber), Kutsal Kitap dizisine ait olan bir kitaptır....

Vaftiz
3 yıl önce

İsa'nın bir buyruğuna göre vaftiz törenini uygulamaktadırlar. İncil'in Matta Bölümüne göre (Matta 28:18-20) Mesih, dirilişinden sonra ve göğe alınmadan biraz...

Vaftiz, Abdest, Farsça, Hindu, Hinduizm, Hristiyanlık, Mezhep, Musevi, Musevilik, Taslak, Türkçe