Havari

Kısaca: Havârî, Hz. İsa'nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği oniki yardımcısı ve öğrencisinden her biri. Zamanla havari sözcüğü, "herhangi bir davayı canla başla savunan kişi" anlamında kullanılagelmiştir. ...devamı ☟

Havari, Hz. İsa'nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği oniki yardımcısı ve öğrencisinden her biri. Zamanla havari sözcüğü, "herhangi bir davayı canla başla savunan kişi" anlamında kullanılagelmiştir.

Etimoloji

Havari sözcüğü (Arapça: حَوْرٌ), Arapça'ya Habeşçe'den geçmiş olup aslı havaryadır ve yardımcı anlamına gelmektedir.

Yeni Ahit'in ilk dört bölümünü oluşturan kanonik İncil'lerden Matta ve Yuhanna İncilleri havariler tarafından yazılmıştır.

Hz. İsa'nın Oniki Havarisi

  • Simun (Petrus): Orjinal metinlerdeki adı "Simon" veya "Simeon"dur. Havari Andreas'ın kardeşi, Celile'li bir balıkçıdır. Kilisesini üzerine inşa edeceği kayaya ithafen "Petrus" adı İsa tarafından verilmiştir. İsa tarafından kendisine diğer havarilerin önderliği mevkii layık görülmüştür (Matta 16:18, Yuhanna 21:15-16). Roma'da öldürülmüştür. Roma Katolik Kilisesi'nin ilk piskoposu kabul edilir. 29 Haziran Aziz Petrus günüdür.


İsa, Romalılar ve kendisinin Mesih olduğuna inanmayan Yahudiler tarafından çarmıha gerilmek üzere yakalandığında İsa'nın Havarisi olduğunu üç defa inkar etmiştir. İnkar edeceği İsa tarafından Son Yemek'te kendisine bildirilmiştir ancak Petrus buna inanmamıştır. Dört İncil'de de bu olay aynı şekilde anlatılır.

  • Tomas: "Şüpheci Tomas" veya "İkiz" olarak da bilinir. İsa'nın yaralarına dokunana kadar dirildiğine inanmayacağını söylemiştir. 21 Aralık Aziz Tomas günüdür.
  • Simun (Yurtsever): Pers topraklarında Yehuda (Taday) ile birlikte öldürülmüştür. 28 Ekim Taday'la birlikte Azizler günü olarak kutlanır.


2006 yılında da National Geographic Society tarafından yaklaşık 1800 yıl önce yazılmış "Yehuda'nın Müjdesi"'ne ulaşılmıştır. Yehuda'nın Müjdesi, İskariot (katil) olarak adlandırılmış Yehuda'nın İsa'yı Romalılara ve Yahudilere ispiyonlamasının arkasında başka güdüler olabileceği ve suçsuz olabileceği tartışmalarını gündeme getirmiştir.Kaynaklar

Vikipedi

Kaynakça ve notlar

havari


1 .
Yardımcı.
2 .
din b. (***) Hz. İsa'nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısından her biri.
3 .
mecaz Bağlı olduğu önderinin düşünce ve inançlarını yayan kimse.

havari

Türkçe havari kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. apostle, disciple, follower

havari

yardımcı. hz. ısa'nın öğüt ve inançlarını yaymakla görevlendirdiği on iki yardımcısına verilen ad. bir düşünce ya da inancı yaymaya çalışan kimse.

havari

Türkçe havari kelimesinin Fransızca karşılığı.
apôtre [le]

havari

Türkçe havari kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Apostel

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

havari Resimleri

Havari
3 yıl önce

inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği mürit ve öğrencilerinden her biri. Havari sözcüğü ile çoğunlukla "İsa'nın 12 Havarisi" kastedilmekle birlikte, kavram...

Hıristiyanlık, 10 Ekim, 14 Mayıs, 1 Mayıs, 2006, 21 Aralık, 21 Eylül, 24 Ağustos, 27 Aralık, 28 Ekim, 29 Haziran
Alban Havari Kilisesi
6 yıl önce

Alban Havari Kilisesi veya Alban Apostolik Kilisesi, MS 313 yılından başlayarak, bugünkü Azerbaycan topraklarında varlığını sürdürmüş eski Albanya devletinin...

Yuhanna
3 yıl önce

Latince: Iohannes Zebedaei), Hristiyanlık inancına göre İsa'nın 12 havarisinden biridir. Aslen Yahudi olan Yuhanna'nın, Yuhanna İncili'nin yazarı olduğu...

Yuhanna, Havari, Yeni Ahit, Yuhanna (havari), Yuhanna İncili, İncil, Anlam ayrım
12 Havariler Kurulu
3 yıl önce

12 Havariler Kurulu, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin bir yönetim organıdır. On İki Havariler Kurulu üyeleri peygamber, gören ve vahiy bildiren...

Petrus
3 yıl önce

Peter, Simeon, Simon (/ ˈsaɪmən / ), Cephas veya Havari Peter olarak da bilinir. İsa'nın on iki havarisinden biridir. İsa'nın diğer bir havarisi olan Andreas'ın...

Petrus, Apokrifa, Aramice, Baba Tanrı, Barnabas, Diofizit, Ekümenik Konsil, Eski Ahit, Havari, Haçlı Seferleri, Hristiyanlık
Kümbet Camii
3 yıl önce

Kümbet Camii ya da Havariler Kilisesi (Ermenice: Սուրբ Առաքելոց Եկեղեցի), Kars'ta yer alan tarihi bir yapı. Doğu'nun Ayasofya'sı diye nitelendirilir....

Kümbet Camii, Aya Sofya, Bagratlı Krallığı, Ermeniler, Havari, Hristiyanlık, Kars, Kars Müzesi, Müslüman, Türkiye
Bartalmay
3 yıl önce

Yunanca: Βαρθολομαῖος Bartholomaíos, Latince: Bartholomaeus) İsa'nın 12 Havarisinden biri. Şehadeti Kıpti Ortodoks Kilisesi'nin ilk günü olarak belirlenmiştir...

Habib-i Neccar Camii
3 yıl önce

fethedildiği dönemde fethin simgesi olarak, Habib-i Neccar ve İsa'nın iki havarisinin mezarının bulunduğu yerde, bir cami inşa edilmişti. 1098 yılında Haçlılar'ın...

Habib-i Neccar Camii, 1098, 1099, 636, Antakya, Haçlı Seferleri, Hz. í–mer, Hz. İsa, Kuran, Osmanlı Devleti, Pavlos