Maya (Biyoloji)

Kısaca: Mayalar tek hücreli mantarlardır. Bazı türleri ekmek kabartmak, alkollu içki fermantasyonu ve hatta yakıt pillerinin çalışmasında kullanılır. Çoğu maya Ascomycota bölümüne ait olmakla beraber bazıları Basidiomycota`ya aittirler. ...devamı ☟

}

Mayalar tek hücreli mantarlardır. Bazı türleri ekmek kabartmak, alkollu içki fermantasyonu ve hatta yakıt pillerinin çalışmasında kullanılır. Çoğu maya Ascomycota bölümüne ait olmakla beraber bazıları Basidiomycota`ya aittirler. Bazı mayalar, örneğin Candida albicans insanlarda enfeksiyon yol açar (kandidiyaz). Binden fazla maya türü tanımlıdır. En yaygınca kullanılan maya olan ``Saccharomyces cerevisiae``, binlerce yıl önce şarap, bira ve ekmek yapımı için evcilleştirilmiştir. Maya sözcüğü Türkçe`ye Farsça`dan girmiştir.

Fizyoloji

Maya türleri zorunlu aerobik veya istemli anaerobik (fakültatif anaerobik) fizyolojiye sahip olabilirler. Zorunlu anaerobik maya türü bilinmemektedir. Oksijen yokluğunda fermantatif mayalar enerji elde etmek için karbonhidratları karbon diyoksit ve etanol (alkol) veya laktik asite dönüştürürler. Biracılık ve şarapçılıkta ortaya çıkan etanol şişelenir, ekmek yapımında ise etanol buharlaşır, açığa çıkan karbon diyoksit ekmeği kabartır.

Örneğin, glikoz fermantasyon reaksiyonu özetle şöyledir:

C6H12O6 (glikoz) a†’2C2H5OH + 2CO2


Biyoteknolojide kullanımı

Mayanın faydalı fizyolojik özellikleri onun biyoteknoloji alanında kullanılmasına yol açmıştır. Şekerlerin maya tarafında fermantasyonu bu teknolojinin en eski uygulamasıdır. Ekmek mayası ekmek imalatında, bira mayası bira fermantasyonunda kullanılır. Maya şarap yapımında da kullanılır.

Modern biyoteknolojide maya başka canlılara ait proteinlerin ucuz yolla üretiminde kullanılmaktadır. Örneğin, insülin, interferon gibi insan proteinleri, ``hepatit B virüsü``nün kabuk proteinleri (aşı üretimi için) maya tarafından üretilebilmektedir.

Üremesi

Maya tomurcuklanma yoluyla eşeysiz olarak, veya askospor oluşumu yoluyla eşeyli olarak ürer. Eşeysiz üremesinde ana hücreden bir tomurcuk büyür ve yetişkin boyuta ulaştığında şartlar uygunsa ana hicreden ayrılır. Az besinli ortamda eşeyli üreyebilen mayalar askopor oluştururlar. Tam bir üreme döngüsüne sahip olmayan mayalar Candida türünde sınıflandırılırlar.

Büyüme ortamı

Çoğu maya, yüksek şekerli çevresel nümunelerden izole edilebilir. Meyvelerde, örneğin üzüm, elma veya şeftaliden, bitki özsuyu sızmalarında bulunur. Bazı mayalar toprak ve böceklerde bulunurlar.

Maya üretmek için kullanılan yaygın bir büyüme ortamı patates dekstroz agar (PDA) veya patates dekstroz ortamıdır. Dilimlenmiş patatesler suyla 5-10 dakika otoklavlanır (yani basınç altında pişirilir), sıvı kısım başka bir kaba aktarılır. Dekstroz (glikoz) eklenir (10 g/L) ve ortam tekrar otoklavlanarak sterilize edilir.

Kaynak

İngilizce Wikipedia`nın Yeast maddesinin 7.08.2006 tarihli sürümü

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Maya
2 yıl önce

enzimler Mayalar, Güney Amerika'da yaşamış bir uygarlık Maya dili, Mayaların kullandığı dil Maya el yazmaları Maya sit alanları listesi Mayalar (Avustralya)...

Maya, Güney Amerika, Maya (biyoloji), Maya (din), Maya (müzik), Maya (yazılım), Mayalar, Anlam ayrım
Biyoloji
2 yıl önce

Biyoloji ya da Dirimbilimi, canlıları inceleyen bilim dalı. Biyoloji ya da dirimbilimi ile ilgilenen bilim insanına biyolog ya da dirimbilimci denir. Biyologlar...

Biyoloji, 1766, 1800, 1802, 1953, Alexander von Humboldt, Alfred Russel Wallace, Alt tür, Anatomi, Animalia, Antoine Lavoisier
Küf mantarı
2 yıl önce

Bu hastalıklar öldürücü olabilirler. Therapeoper Aspergillus Cladosporium Fusarium Mucor Penicillium Rhizopus Stachybotrys Trichoderma Maya (biyoloji)...

Biyoloji Tarihi
2 yıl önce

Biyoloji tarihinde antik çağlardan günümüze yaşayan dünyanın incelenmesi ele alınmaktadır. Her ne kadar biyoloji kavramı belirli bir bilimsel alan olarak...

Deneysel evrim
6 yıl önce

Deneysel evrim, evrimsel ve deneysel biyoloji alanlarında hipotezler ile evrim teorilerinin kontrollü deneyler yoluyla denendiği çalışma alanıdır. Popülasyonların...

Biyoenformatik
2 yıl önce

Biyoenformatik, biyolojinin çeşitli dalları, ancak özellikle moleküler biyoloji ile bilgisayar teknolojisini ve bununla ilişkili veri işleme aygıtlarını...

Biyoenformatik, Biyoloji-altdal, ABD, Anatomi, Bakteri, Bakteriyoloji, Bilişim, Biyocoğrafya, Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji
Mantık Tarihi
6 yıl önce

Mantık tarihi, mantığın tarihteki çeşitli kültürler ve geleneklerde ortaya çıktığı biçimlerini karşılaştırmalı olarak inceler. Birçok kültür, ayrıntılı...

Mantık tarihi, Aristo mantığı, M.í–. 4. yüzyıl, Mantık, İslam felsefesi, Orta Çağ Avrupası, Dov Gabbay, Çin felsefesi, Hint felsefesi, Yunan felsefesi
Saccharomyces cerevisiae
2 yıl önce

cerevisiae, tomurcuklanan bir maya türüdür. Eski çağlardan beri bira, şarap ve ekmek yapımında kullanılmasında dolayı en önemli maya türü olduğu söylenebilir...

Saccharomyces cerevisiae, Ascomycota, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Bira, Diploit, Ekmek, Escherichia coli, Fungus, Gen, Genom