Hac

Eski Yunanlılar yazgılarını öğrenmek için Apollon kâhinine başvurmak üzere Delfi'ye (Delphoi veya Delphi) veya Asklepios'tan şifa dilemek üzere Epidauros'a giderlerdi. Yahudiler yılda bir defa Kudüs'e, Müslümanlar ise Kabe'yi

Hac, dini sebeplerle, genellikle dini önemi olan mekan ve yerlere yapılan ziyaret ve gezi. Eski Yunanlılar yazgılarını öğrenmek için Apollon kahinine başvurmak üzere Delfi'ye (Delphoi veya Delphi) veya Asklepios'tan şifa dilemek üzere Epidauros'a giderlerdi. Yahudiler yılda bir defa Kudüs'e, Müslümanlar ise; İslam dininde yer alan Suudi Arabistan'da bulunan Kabe'yi ziyaret ve tavaf etmek üzere yaşadıkları süre içinde en az bir defa Mekke'ye gitmek zorundadırlar. Nitekim sözcük Türkçe'ye Arapça'dan geçmiştir. Böylece Türkçe'de hac ismi hem İslam'daki hac ibadetini hem de genel olarak dini sebepli ziyaret ve yolculukları ve bu tip ibadetleri, belirli bir din gözetmeksizin, tanımlar. Hac yolculuğuna çıkan, hac yapan kişilere hacı denir.

Birçok dinde ve inanışta hac ve hac merkezleri bulunmaktadır. Büyük hac merkezlerinin dışında daha küçük çaplı olan, hacıların çeşitli amaçlarla (örneğin şifa bulmayı umarak) ziyaret ettiği merkezler de vardır; türbeler, azizlerle ilişkili mekanlar gibi.

Budizmde dört ana hac mekanı vardır; Kapilavastu'daki Buda'nın doğum yeri, Aydınlanmaya eriştiğine inanılan yer Bodh Gaya, Benares'te ilk vaaz verdiği yer, ve Kusinagara'da Parinirvana'ya eriştiğine inanılan yer.

İbrahimi dinlerde hac önemli bir yer tutar ve özellikle de Orta Doğu'da bulunan ve Kutsal Topraklar olarak anılan bölge Musevilik, Hristiyanlık, İslam ve Bahailik gibi inançlarca oldukça kutsal kabul edilir. Ayrıca, İslam dininde hac ibadeti olarak anılan ibadette İslam'ın en kutsal mekanı olan Kabe ziyaret edilir.

Antik çağlarda, pagan din ve inançlarda da hac gözlemlenmiş, tarih boyunca çeşitli hac merkezleri ortaya çıkmıştır. Örneğin, Suriye'de Adonis ırmağının kaynağındaki Astarte tapınağı uzun süre varlığını korumuş, 4. yüzyılda İmparator Konstantin tarafından yıkılmıştır. belirtilmeli Mısır'da Karnak, Yunanistan'da Delphi gibi merkezler de antik hac merkezlerine örnek olarak verilebilirler.

İslam'da Hac

Müslümanlıkta hac, dinin beş şartından biridir ve yalnız yılın belli zamanında Kabe'ye yapılan ziyarete denir. Diğer kutsal yerlerin ziyaret edilmesine hac denmez.

Hac günü Kurban Bayramı'na rastlayan 10 zilhiccedir. Bu töre Araplarda İslam'dan önce de vardı. Osmanlı devrinde hacca çok önem verilir, padişah her yıl Kabe'ye yeni bir örtü gönderir, bunun için yapılan törene "sürre alayı" denirdi. Müslümanlıkta hac, sadece hali vakti ve sağlığı yerinde olanlar için zorunludur. Hacca gidip gelmiş olanlara hacı denir.

Hıristiyan Hacılar

Hıristiyanlık zamanla haccı genişletmiş, Kudüs'ten başka birtakım kiliseleri ve kutsal yerlerin ziyaret edilmesini de hac saymıştır. Ortaçağ'da bazı Hıristiyan azizlerinin gömülü bulunduğu kilise ve manastırlar bunlar arasındadır. Örneğin Fransa'da Lourdes ve Chartres kentlerindeki kutsal yerleri her yıl milyonlarca hacı ziyaret eder. Türkiye'de Efes (İzmir) yakınındaki Meryemana Evi de Hıristiyanlar için önemli bir hac yeridir.

Diğer anlamları

hac

Osmanlıca hac kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Hâcet. C.) İhtiyaçlar. * Devedikenleri.

hac

Türkçe hac kelimesinin İngilizce karşılığı.
[HAC] n. pilgrimage, hadj adj. crucial n. cross, crucifix, rood

hac

genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal tanınan yerlerin, o dinden olanlarca ziyaret edilmesi. islamın beş şartından biri olan, müslümanlarca, zilhicce ayında mekke'de yapılan, kâbe'yi ziyaret ve tavaf töreni.

hac

Türkçe hac kelimesinin Fransızca karşılığı.
pélerinage [le]

hac

Türkçe hac kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Pilgerfahrt

hac

Türkçe hac kelimesinin İngilizce karşılığı.
[HAC] n. pilgrimage, hadj adj. crucial n. cross, crucifix, rood

hac

genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal tanınan yerlerin, o dinden olanlarca ziyaret edilmesi. islamın beş şartından biri olan, müslümanlarca, zilhicce ayında mekke'de yapılan, kâbe'yi ziyaret ve tavaf töreni.

hac

Türkçe hac kelimesinin Fransızca karşılığı.
pélerinage [le]

hac

Türkçe hac kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Pilgerfahrt

İlgili konuları ara


Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 4 yıl önce
    Hac,aslında Adem (as)'ın ilk mabed plarak Kabeyi yapmasıyla başlamış bir mescid ziyareti ve Allah Evine misafir olmaktır.Ancak bilinen anlamıyla hacc Kabenin zamanla yok olmasının ardından Allah'ın binlerce kilometre uzaklıkta peygambarlik yapan İbrahim (as)'ın görevlendirilip yeniden imar edilmesi ve onun diliyle insanların buraya onun öğrettiği usullerle ibadet etmek için çağırılmasından ibarettir.Peygamberimiz hz.Muhammed'in hac ibadetine katkısı sadece değişen bazı usullerinin değiştirilmesinden başka bir şey olamamıştır.HG

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hac
hac