hac

Eski Yunanlılar yazgılarını öğrenmek için Apollon kâhinine başvurmak üzere Delfi'ye (Delphoi veya Delphi) veya Asklepios'tan şifa dilemek üzere Epidauros'a giderlerdi. Yahudiler yılda bir defa Kudüs'e, Müslümanlar ise Kabe'yi...

HAC (türkçe) anlamı
1. (Hâcet. C.) İhtiyaçlar.
2. Devedikenleri
HAC (türkçe) anlamı
3. genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal tanınan yerlerin
4. o dinden olanlarca ziyaret edilmesi.islamın beş şartından biri olan
5. müslümanlarca
6. zilhicce ayında mekke'de yapılan
kâbe'yi ziyaret ve tavaf töreni.
HAC (türkçe) anlamı
7. genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal tanınan yerlerin
8. o dinden olanlarca ziyaret edilmesi.islamın beş şartından biri olan
9. müslümanlarca
10. zilhicce ayında mekke'de yapılan
11. kâbe'yi ziyaret ve tavaf töreni.
HAC (türkçe) ingilizcesi
1. [HAC]n. pilgrimage
2. hadjadj. crucialn. cross
3. crucifix
rood,
HAC (türkçe) ingilizcesi
4. [HAC]n. pilgrimage
5. hadjadj. crucialn. cross
6. crucifix
7. rood
HAC (türkçe) fransızcası
1. pélerinage [le]
HAC (türkçe) almancası
1. n. Pilgerfahrt

Hac hakkında detaylı bilgi

Hac, dini sebeplerle, genellikle dini önemi olan mekan ve yerlere yapılan ziyaret ve gezi. Eski Yunanlılar yazgılarını öğrenmek için Apollon kahinine başvurmak üzere Delfi'ye (Delphoi veya Delphi) veya Asklepios'tan şifa dilemek üzere Epidauros'a giderlerdi. Yahudiler yılda bir defa Kudüs'e, Müslümanlar ise; İslam dininde yer alan Suudi Arabistan'da bulunan Kabe'yi ziyaret ve tavaf etmek üzere yaşadıkları süre içinde en az bir defa Mekke'ye gitmek zorundadırlar. Nitekim sözcük Türkçe'ye Arapça'dan geçmiştir. Böylece Türkçe'de hac ismi hem İslam'daki hac ibadetini hem de genel olarak dini sebepli ziyaret ve yolculukları ve bu tip ibadetleri, belirli bir din gözetmeksizin, tanımlar. Hac yolculuğuna çıkan, hac yapan kişilere hacı denir.

Birçok dinde ve inanışta hac ve hac merkezleri bulunmaktadır. Büyük hac merkezlerinin dışında daha küçük çaplı olan, hacıların çeşitli amaçlarla (örneğin şifa bulmayı umarak) ziyaret ettiği merkezler de vardır; türbeler, azizlerle ilişkili mekanlar gibi.

Budizmde dört ana hac mekanı vardır; Kapilavastu'daki Buda'nın doğum yeri, Aydınlanmaya eriştiğine inanılan yer Bodh Gaya, Benares'te ilk vaaz verdiği yer, ve Kusinagara'da Parinirvana'ya eriştiğine inanılan yer.

İbrahimi dinlerde hac önemli bir yer tutar ve özellikle de Orta Doğu'da bulunan ve Kutsal Topraklar olarak anılan bölge Musevilik, Hristiyanlık, İslam ve Bahailik gibi inançlarca oldukça kutsal kabul edilir. Ayrıca, İslam dininde hac ibadeti olarak anılan ibadette İslam'ın en kutsal mekanı olan Kabe ziyaret edilir.

Antik çağlarda, pagan din ve inançlarda da hac gözlemlenmiş, tarih boyunca çeşitli hac merkezleri ortaya çıkmıştır. Örneğin, Suriye'de Adonis ırmağının kaynağındaki Astarte tapınağı uzun süre varlığını korumuş, 4. yüzyılda İmparator Konstantin tarafından yıkılmıştır. belirtilmeli Mısır'da Karnak, Yunanistan'da Delphi gibi merkezler de antik hac merkezlerine örnek olarak verilebilirler.

İslam'da Hac

Müslümanlıkta hac, dinin beş şartından biridir ve yalnız yılın belli zamanında Kabe'ye yapılan ziyarete denir. Diğer kutsal yerlerin ziyaret edilmesine hac denmez.

Hac günü Kurban Bayramı'na rastlayan 10 zilhiccedir. Bu töre Araplarda İslam'dan önce de vardı. Osmanlı devrinde hacca çok önem verilir, padişah her yıl Kabe'ye yeni bir örtü gönderir, bunun için yapılan törene "sürre alayı" denirdi. Müslümanlıkta hac, sadece hali vakti ve sağlığı yerinde olanlar için zorunludur. Hacca gidip gelmiş olanlara hacı denir.

Hıristiyan Hacılar

Hıristiyanlık zamanla haccı genişletmiş, Kudüs'ten başka birtakım kiliseleri ve kutsal yerlerin ziyaret edilmesini de hac saymıştır. Ortaçağ'da bazı Hıristiyan azizlerinin gömülü bulunduğu kilise ve manastırlar bunlar arasındadır. Örneğin Fransa'da Lourdes ve Chartres kentlerindeki kutsal yerleri her yıl milyonlarca hacı ziyaret eder. Türkiye'de Efes (İzmir) yakınındaki Meryemana Evi de Hıristiyanlar için önemli bir hac yeridir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hac Suresi

Hac Suresi, Kur`an-ı Kerim`in yirmi ikinci sûresi.í‚yetlerinin çoğu Mekke `de, bir kısmı ise Medine döneminde inmiştir.

Hac (anlam Ayrım)

Hac, İslam'ın beş şartından biri

Hac (roman)

Hac Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun romanıdır. Paulo Coelho, 1986'da bir hac yolculuğuna çıktı: Pireneler'den Santiago de Compostela'ya uzanan 700 kilometrelik ortaçağ yolunu yürüdü.

Hac (İslam)

Hac (Arapça: ), Müslümanlarca kutsal olan Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edilmesi ve dini gerekliliklerin yerine getirilmesinden ibârettir. İslam'da, maddi durumu uygun olan her Müslümanın hayatında bir kez hac yapması farzdır.

Hac Yolunda

Hac Yolunda, Cenap Şahabettin’in görevli olarak gittiği Hicaz ve Mısır yolculuğunu canlı gözlemlerle anlattığı eser, 1886 yılında Servet-i Fünûn dergisinde tefrika edildikten sonra 1909 – 1925 yılları arasında kitap olarak yayımlanmıştır. Yazar bu kitabında gezip ...

Ahmed Messali Hac

Ahmed Bin Messali Hac (, d. 1898, Tilimsen, Cezayir-ö. 3 Haziran 1974, Paris), Cezayirli devrimci ve milliyetçi önder.

Hac (anlam Ayrımı)

Ayrıca bakınız:

Emir

Emir, Müslüman Ortadoğu ülkelerinde bey, askeri komutan, vali ya da yüksek rütbeli subay. Zaman zaman askeri önderler için kullanılan emirü'l-müminin unvanını, büyük olasılıkla Kuran'daki Allah'a, peygambere ve aranızda komuta yetkisiyle donatılanlarla (ulu'l-emr) itaat et ...