mekruh

Mekruh İslam dini terimi. Ef`al-i Mükellefin`dendir. İslam`da "``hoş görülmeyen, beğenilmeyen şey``" manasına gelir. İslam`da dinî bakımdan yasaklanmamış olsa da yapılmaması istenen eylemlere verilen isimdir. Ayrıca mekruh sözcüğü eski dönemlerde Türkçe`de "``iğrenç, tiksindirici``" gibi manalara da gelmekteydi.

Mekruh

Mekruh İslam dini terimi. Ef`al-i Mükellefin`dendir. İslam`da "``hoş görülmeyen, beğenilmeyen şey``" manasına gelir. İslam`da dini bakımdan yasaklanmamış olsa da yapılmaması istenen eylemlere verilen isimdir. Ayrıca mekruh sözcüğü eski dönemlerde Türkçe`de "``iğrenç, tiksindirici``" gibi manalara da gelmekteydi.

Diğer mana: Haram olmayan,harama yakın.

İslam`da mekruh

İslam`da yasak olduğu haram gibi kesin olmamakla beraber, Kur`an-ı kerim`de (şüpheli delil ile yani) açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahabinin (İslam peygamberi Hz. Muhammed ile aynı dönemde yaşamış arkadaşları ve taraftarları) bildirmesi ile tanımlanmış yasaklar.

mekruh


1 .
İslam dininde, dinî bakımdan yasaklanmadığı halde yapılmaması istenen.
2 .
eskimiş İğrenç, tiksindirici.

mekruh

iğrenç, tiksindirici.
islam dininde, dince yasaklanmadığı halde yapılmaması istenen.

mekruh

Türkçe mekruh kelimesinin İngilizce karşılığı.
disgusting, revolting; abominable

mekruh

Türkçe mekruh kelimesinin Almanca karşılığı.
verpönt

İlgili konuları ara

Yanıtlar