Melamilik

Kısaca: Bektaşilikle özdeşleştirilen ancak Bektaşilikten çok farklı olan tarikattır. Azda olsa üyeleri vardır. Tarikat üyelerinin çoğunluğunu zanaat sahibi insanlar oluşturmaktadır. ...devamı ☟

Bektaşilikle özdeşleştirilen ancak Bektaşilikten çok farklı olan tarikattır. Azda olsa üyeleri vardır. Tarikat üyelerinin çoğunluğunu zanaat sahibi insanlar oluşturmaktadır. Özellikle dokumacıların 17. yüzyılda İstanbul'daki peştemalcılar çarşısında konumlandıkları söylenir. Birçok kaynağa göre bu tarikat törenleri sırasında çok büyük bir gizlilik uygular. Özellikle dokumacı olmalarıyla ilgili olarak dokudukları her sıra tel için Allah'ın adını zikrederler. Böylece çalışmanın ibadet olmasıyla ilgili bir ritüel gerçekleşir.

Tıpkı bektaşilik gibi masonlukla her zaman alakalandırılmışlardır. Bunun nedeni de çok gizli törenleri ve bir melaminin diğerini tanıyabilmesi için kullandıkları gizli işaretlerdir. Bu işaretler genellikle tokalaşma yoluyla anlaşılmaktadır ve her melaminin başka bir işareti vardır. Hatta çoğu yabancı yazar melamileri bektaşilerle beraber türk masonları olarak tanımlamaktadır.

melamilik

Her türlü gösteriş ve dünya kaygılarından uzak kalmayı öğütleyen Sünni tarikatı:
"Mevlevilikten, Melamilikten dem vuruyorlardı."- R. H. Karay.

melamilik

her türlü gösteriş ve dünya kaygılarından uzak kalmayı öğütleyen sünni tarikatı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Melamilik
3 yıl önce

biçimleri barındırmaz. Modern dünyanın özgür inançsal tavrını sergiler. Melamilik çoğu zaman bir tarikât kimliği gibi değerlendirilmesine karşın "Melâmîler"...

Melamilik, Hallac-ı Mansur, Vahdet-i vücud, İsmail Maşuki, Hüsameddin Ankaravİ®, İdris Muhtefİ®, Bünyamin Ayaşİ®, Sütçü Beşir Ağa, Bosnalı Hamza Bali
Abdullah Bosnevi
6 yıl önce

Tasavvuf konularına ilgi duyunca Bursa’ya gitti. Bursa’da Bayramiye tarikatı Melamilik kolu ileri gelen şeyhlerinden Hasan Kabaduz’a bağlandı. Hasan Kabaduz...

Abdullah Bosnevi, 1584, 1644, Bosna, Bursa, Fıkıh, Hadis, Hicaz, Melamilik, Mısır, Osmanlı Devleti
Kinizm
3 yıl önce

ve sade yaşamı öne çıkarırlar. Sofistler Sokratesçi okullar Babailik Melamilik Stoacılık Antisthenes Diyojen Demetrius Dion Hipparchia Kerkidas Krates...

Kinizm, Antisthenes, Diogenes, Diyojen, Erdem, Gorgias, Melamilik, Sofistler, Sokrates, Sokratesçi okullar, Stoacılık
Muhammed Nur'ül Arabi
3 yıl önce

Muhammed Nur'ül Arabi, Son dönem melamiliğin piri. 1813-1887 arasında yaşamış sufi. Çeşitli sufi üstadlarından ders almış olan ve hayatının büyük kısmını...

Tarikat
3 yıl önce

İsmailîlik Onikicilik Kadirîlik Kalenderîlik Karmatîlik Keysanîlik Kızılbaşlık Melamilik Mevlevîlik Mustâlîlik Nakşibendîlik Nimetullahi Tarikatı Nizarî İsmailîlik...

Tarikat, Ahmed Er Rufai, Arapça, Galibilik, Heterodoks, Kadirilik, Mevlevilik, Murakabe, Mürşit, Nafile, Nakşilik
Abdülbaki Gölpınarlı
3 yıl önce

1949’da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Adını, 1931’de yayımladığı Melamilik ve Melamiler adlı eseriyle duyuran Gölpınarlı; Türkiyat Mecmuası, Şarkiyat...

Abdülbaki Gölpınarlı, Abdülbaki Gölpınarlı
Bursalı Mehmet Tahir Bey
3 yıl önce

ve Harbiye'ye girdi. Harbiye yıllarında Harîrîzâde’nin temsil ettiği Melamiliğe girdi. Harbiye'deki öğrenimini 1883 yılında tamamladı. Piyade teğmeni...

Bursalı Mehmet Tahir Bey, 1861, 1897, 1899, 1906, 1908, 1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı, 1911, 1914, 1915, 1924
Kalenderilik
3 yıl önce

tasavvufun sentezi oluşturmaktadır. Bu sentez içinde İran'daki Hurufilik, Melamilik gibi çeşitli unsurlar yer almaktadır. Hayat tarzları ve dış görünüşlerinde...

Kalenderilik, Hurufilik, Melamilik, Tarikat, Tasavvuf, Vahdet-i Vücud, Baba Tâhir-i Uryan