Melik (Din)

Kısaca: Kur`an`da Allah`ın 99 isminden biri. Kur`an`ın ilk ve son suresinde (Fatiha suresi, Nas suresi)Allah`tan ``Melik`` olarak sözedilir; yani bir müslüman için mülk sahibi, bütün eşyanın ve yaratılanların tek malikidir; bütün varlıklar üzerinde emretme, istediği gibi tasarruf etme, hiçbir şarta bağlı olmaksızın sahip olma O`na mahsustur; Yarattıklarına emretme, sakındırma, cezalandırma, istediğini zelil, dilediğini de aziz etme kudretine sahip olan yalnız Allah`tır; O yarattığı mülkünde ve orada ol ...devamı ☟

}

Kur`an`da Allah`ın 99 isminden biri.

Kur`an`ın ilk ve son suresinde (Fatiha suresi, Nas suresi)Allah`tan ``Melik`` olarak sözedilir; yani bir müslüman için mülk sahibi, bütün eşyanın ve yaratılanların tek malikidir; bütün varlıklar üzerinde emretme, istediği gibi tasarruf etme, hiçbir şarta bağlı olmaksızın sahip olma O`na mahsustur; Yarattıklarına emretme, sakındırma, cezalandırma, istediğini zelil, dilediğini de aziz etme kudretine sahip olan yalnız Allah`tır; O yarattığı mülkünde ve orada olanların hepsinde yegane hükümdardır ve sonsuz kudretiyle onları idaresi altında tutan tek Allah`tır.

İsmin geçtiği Kuran ayetleri

  • (20:114) Hükmü her yerde geçerli gerçek hükümdar olan Allah yücedir. (Ey Muhammed!) Kur`an sana vahyedilirken, vahiy bitmeden önce (unutma korkusu ile) Kur`an`ı okumada acele etme; "Rabbim! benim ilmimi artır" de.
  • (23:116) Mutlak hakim ve hak olan Allah, çok yücedir. O`ndan başka ilah yoktur. O, bereketli Arş`ın sahibidir.
  • (59:23) O, öyle bir Allah`tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, malik ve sahiptir, münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
  • (62:1) Göklerde ve yerde olanların hepsi padişah, mukaddes, aziz ve hakim olan Allah`ı tesbih etmektedir.
  • (114:2) İnsanların hükümdarına,

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.