Merzifon Amerikan Koleji

Kısaca: Merzifon Amerikan Koleji (), 1886 ile 1924 yılları arasında ABD misyonerleri tarafından yönetilmiş Merzifon'da kurulu karma bir lisedir. ...devamı ☟

Merzifon Amerikan

Kolej

i
(), 1886 ile 1924 yılları arasında ABD misyonerleri tarafından yönetilmiş Merzifon'da kurulu karma bir lisedir. İlahiyat Okulu Daha sonra Robert

Kolej

olacak İstanbul Bebek'te kurulu Amerikan

Kolej

inin İngilizce öğrenmek isteyen genç insanların sayısındaki hızlı artış nedeniyle genel eğitime geçip, ilahiyat eğitimini sonlandırması sonrası, okul, 1864 yılında ilahiyat okulu olmak üzere kuruldu. Başlangıçta okul, din adamı olmak isteyen Anadolu'da yaşayan Yunan ve Ermeni Osmanlı tebasına eğitim veriyordu. Kolej 1886 yılında, daha çok genç insanın genel eğitim istemesi üzerine, ilahiyat okulu eğitimini dört yıllık laik kolej eğitimini de kapsayacak şekilde genişletti. Okul, Anadolu

Kolej

i ismini aldı ve 1912 yılına kadar görevde kalacak Charles Tracy ilk yöneticisi oldu. Çoğunlukla Ermeni ve Rum olan ve büyük kısmı Merzifon dışından gelmiş 100'ün üzerinde öğrenci okulda kalıyordu. Öğretmen kadrosu, Rum, Ermeni ve Amerikalıydı. Osmanlı Devleti'nin 1918 yılında fiilen sona ermesi ile Amerikan misyonerlerinin faaliyetleri de facto sona ermiştir. Okul, New England tarzı, kırkın üzerinde binadan oluşuyordu. ==Amerikan

Kolej

'i kapandıktan sonra== 1919 senesinde yalnız kız öğrencilerine ilkokul seviyesinde eğitim vermek üzere tekrar açıldı. 1923-1924 senesinde tekrar kapatıldı. Daha sonra lise dengi eğitim vermek üzere 1936-1937 senesinde açılan okul 1938 senesinde kapatıldı. 1950-1951 senelerinde astsubay hazırlama okulu olarak açılan okul 11 sene eğitim faaliyetinde bulunduktan sonra 1962 senesinde kapatılmıştır. Cevdet Sunay tarafından belediyeye verilmiştir. Bir ara tütün deposu olarak da kullanıldı. Yunanistan'da yeniden kurulması Kurtuluş Savaşı ve Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'den sonra Merzifon'da bulunan

Kolej

kapatıldı ve 1924 yılında Yunanistan Selanik'te yeniden Anadolu

Kolej

i ismi ile yeniden açıldı. Dış bağlantılar * Ciao Net (Columbia International Affairs Online) Some Remarks on Alevi Responses to the Missionaries in Eastern Anatolia (19th-20th cc.) by Hans-Lukas Kieser, University of Basel, Switzerland * Adventuring With Anatolia College by Dr. George E. White (HTML) posted by George Baloglou, State University of New York, College at Oswego * Brief History of The American College of Thessaloniki * Ottoman Official Attitudes Towards American Missionaries by Cagri Erhan, Department of International Relations, Ankara University, Ankara, Turkey (research.yale.edu - YCIAS Working Papers Database) * Website of Anatolia College * Türkiye'de misyoner okulları listesi: [1]

İleri Okumalar

* Bir Amerikan Misyonerinin Merzifon Amerikan

Kolej

i Hatiralari
(Memories of an American Missionary at the Merzifon American College), George E. White, Translated by Cem Tarık Yüksel, Enderun Kitapevi, İstanbul-1995. * Adventuring With Anatolia College, George E. White, Herald-Register Publishing Company, Grinnell, Iowa, March 1940

Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.