Astsubay

Kısaca: Özel kanunlarına göre silahlı kuvvetlere katılan Astsubay Çavuştan Astsubay Kıdemli Başçavuşa kadar rütbeye haiz asker kişilerdir. Astsubaylar 5802 sayılı Astsubay Kanununa tabidirler.Mecburi hizmet süreleri 15 yıldır. Bu süreyi bitirerek istifa etme hakkını kazananlar, istifalarını Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler. ...devamı ☟

Özel kanunlarına göre silahlı kuvvetlere katılan Astsubay Çavuştan Astsubay Kıdemli Başçavuşa kadar rütbeye haiz asker kişilerdir. Astsubaylar 5802 sayılı Astsubay Kanununa tabidirler.Mecburi hizmet süreleri 15 yıldır. Bu süreyi bitirerek istifa etme hakkını kazananlar, istifalarını Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler.

Türk Silahlı Kuvvetleri`nin (TSK) subay ile Uzman Jandarma rütbeleri arasındaki ara rütbeler grubudur. Türk Silahlı Kuvvetleri`ne bağlı Kara, Hava, Deniz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyelerinde görev yaparlar. Türk silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılan değişiklik ile rütbeleri aşağıda gösterildiği şekilde düzenlenmiştir. Astsubay rütbeleri (Küçükten büyüğe):
Daha önceden rütbelerin başına Astsubay işareti konurken düzenlenen bu rütbe biçimi ile Astsubayların bulundukları sınıfa göre sınıf ya da meslek isimi konulur. Örneğin Piyade sınıfında bulunan bir Astsubay Kıdemli Üstçavuş P.Kd.Üçvş. şeklini almaktadır.Muhabere mesleğinde bulunan bir Astsubay Kıdemli Üstçavuş ise sınıfı ne olur ise olsun Mu.Kd.Üçvş. şeklinde rütbenin başına getirilen kısaltma ile yazılmakta ve bu şekilde okunarak söylenilmektedir.

Astsubayların özlük hakları 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile düzenlenilmektedir. Astsubayların 2003 yılına kadar 1 yıl süren eğitim dönemleri 2 yıla çıkartılmıştır. 2 yıl süreli görev alacakları sınıf ve mesleğin gerektirdiği görevlere yönelik eğitim alan Astsubaylar Kıt`alardaki görevlerine nasbedilirler. 1 yıl olan eğitim süresinde Astsubay sınıf okulu olan astsubay okullarının isimleri de Astsubay Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. Astsubayların eğitim gördükleri Astsubay Meslek Yükekokullarında Astsubay Çavuş rütbesi ile eğitim alırlar ve Astsubay adayı olarak belirtilirler. Astsubayların görev ve sorumlulukları Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile diğer kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, talimatname ve hizmet kadrolarının açıklamalarında gösterilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önüne alınarak her sene tespit edilecek kontenjan nispetinde emsali arasında temayüz etmiş en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren astsubaylar; bağlı olduğu kuvvet komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine kendi sınıflarında veya askeri hakim sınıfı hariç olmak üzere öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda teğmen nasbedilirler.2003 yılına kadar Astsubaylardan Subay olanlar Kıdemli Yüzbaşı rütbesine kadar yükselebilme kıstası yeniden düzenlenmiş ve şu anki hali ile astsubaylar subay rütbesine haiz olduklarında Orgeneral rütbesine kadar yükselebilmektedirler.

Kaynaklar

Vikipedi

astsubay

Silahlı Kuvvetler Yasası'na göre astsubay meslek yüksekokullarında yetişerek Silahlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker, gedikli.

astsubay

Türkçe astsubay kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. petty officer, sergeant, junior officer

astsubay

silahlı kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek silahlı kuvvetlere katılan, astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker.

astsubay

Türkçe astsubay kelimesinin Fransızca karşılığı.
gradé [le], sous-officier [le]

astsubay

Türkçe astsubay kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kapo, Unteroffizier

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Astsubay
3 yıl önce

Astsubay, askerî hiyerarşide subayın altında yer alan rütbedir. Bununla birlikte subaylar genellikle doğrudan bir akademiden ortaöğretim sonrasında aldıkları...

Astsubay, 2003, Astsubay Kıdemli Başçavuş, Astsubay Kıdemli Üstçavuş, Astsubay Çavuş, Başçavuş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kanun, Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Astsubay başçavuş
3 yıl önce

Astsubay Başçavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Astsubay Kıdemli Üstçavuş ile Astsubay Kıdemli Başçavuş arasında bulunan astsubay rütbesidir. K...

Astsubay Başçavuş, Astsubay, Astsubay Kıdemli Başçavuş, Astsubay Kıdemli Üstçavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri
Astsubay kıdemli başçavuş
3 yıl önce

Astsubay kıdemli başçavuş, dünyadaki birçok askeri kuvvet tarafından kullanılmakta olan bir kıdemli astsubay rütbesi ya da atamasıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde...

Astsubay Kıdemli Başçavuş, Astsubay, Türk Silahlı Kuvvetleri
Astsubay çavuş
3 yıl önce

Astsubay Çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir "Astsubay" rütbesidir. Terfi etmeleri durumunda "Astsubay Kıdemli Çavuş" olurlar. Yedek astsubay ile Astsubay...

Astsubay Çavuş, Astsubay Kıdemli Çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri
Astsubay üstçavuş
3 yıl önce

Astsubay Üstçavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Astsubay Kıdemli Çavuş ile Astsubay Kıdemli Üstçavuş arasında bulunan astsubay rütbesidir. Astsubaylığa...

Astsubay Üstçavuş, Astsubay, Astsubay Kıdemli Çavuş, Astsubay Kıdemli Üstçavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri, K.K.K.
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
6 yıl önce

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Gaziemir, İzmir'de bulunan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na astsubay yetiştiren, önlisans düzeyinde eğitim veren ve Milli...

Astsubay kıdemli çavuş
3 yıl önce

Astsubay Kıdemli Çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Astsubay Çavuş ile Astsubay Üstçavuş arasında bulunan astsubay rütbesidir. Kıdemli Çavuşlar...

Astsubay Kıdemli Çavuş, Astsubay, Astsubay Çavuş, Astsubay Üstçavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri, K.K.K.
Astsubay kıdemli üstçavuş
3 yıl önce

Astsubay Kıdemli Üstçavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Astsubay Üstçavuş ile Astsubay Başçavuş arasında bulunan astsubay rütbesidir. 2 Eylül 1993...

Astsubay Kıdemli Üstçavuş, Astsubay, Astsubay Başçavuş, Astsubay Üstçavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri