--}}

Mesheti

Mesheti (Gürcüce: მესხეთი), Gürcistan’ın güneybatı kesimindeki dağlık bölgenin adıdır. Meshet ve Meshetya olarak da bilinir.

kaynak Mesheti (Gürcüce: მესხეთი), Gürcistan`ın güneybatı kesimindeki dağlık bölgenin adıdır. Meshet ve Meshetya olarak da bilinir. Bölgenin büyük kesimini Mesheti Dağları kaplar.

Eski Gürcü boylarından Meshiler fact(daha sonra Moshiler) ve Mosinikler bu bölgenin yerli halkıdır. Bazı yazarlar Meshileri, İÖ 12. yüzyılda Asur kaynaklarında anılan Muşkilerle ilişkilendirmektedir. Mesheti`nin Gürcü nüfusunun eski Meshilerin torunları olduğu kabul edilir.fact Mosinikler, demir işlemeyi keşfetmişlerdir. İÖ 14. yüzyılda Mesheti, Diaohi krallığının bir parçasıydı. Daha sonra İberia Krallığının bir parçası haline geldi. fact

Mesheti, 16. yüzyılda Osmanlılarca fethedildi ve bu bölgeyi de içine alan Çıldır Eyaleti kuruldu. Osmanlı döneminde yerli halkın Müslümanlaşması ve yeni Müslüman nüfusun yerleştirilmesi sonucunda, Mesheti nüfusu Türkçe konuşan bir nüfus haline geldi. Bu nüfus daha sonra Ahıska Türkleri veya Meshet Türkleri olarak adlandırıldı. 1829-1917 arasında Çarlık Rusya`sının yönetiminde kaldı. 1918-1921 arasında Mesheti, Demokratik Gürcistan Cumhuriyeti`nin sınırları içinde yer aldı. Sovyet döneminde Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti`nin bir bölgesi olan Mesheti, günümüzde Gürcistan`ın yönetsel bölgelerinden Samtshe-Cavaheti`nin bir parçasıdır.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Moskova yönetimi tarafından Ahıska Türkleri sürgün edildi ve topraklarına geri dönmelerine izin verilmedi. Bölgeye Ermeniler yerleştirildi ve bugün bu bölgenin nüfusu büyük ölçüde Ermenilerden oluşur. Gürcistan parlamentosu uzun bir çalışma sonrasında 2007 yılında Ahıska Türklerinin Gürcistan`a dönmelerini ön gören bir yasayı kabul etti.

`Misketistan`

Bazı Türk araştırmacılar bu yöreye `Misketistan` olarak anılır. Bunlar `Mesketistn``ın Güney Kıpçakya topraklarının orta bölümünü oluşturduğunu savunmaktadırlar.

Misketistan, tarihi Türk topraklarındandır ve bölgenin en eski halkı, M.Ö. VI. yüzyılda Orta Asya`dan gelip yerleşen Bun Türkleri`dir. Bun Türkleri, Ahıska Türkleri`nin da atasıdır. Ayrıca Bun Türkleri ile Acaristan`ın kadim halkı olan Acarlar birbirine yakın akrabadır. Misketistan toprakları, 1944 yılında Ahıska Türkleri`nin, Stalin tarafından bölgeden sürülmesinden sonra adeta Ermeni işgali altındadır. Misketistan`ın esareti, Osmanlı-Rus Savaşı`yla (1828-1829) başlamıştır. Halen Ahıska Türkleri topraklarına geri dönmek için mücadele vermektedir.

Kaynakça

  • Yunus Zeyrek, Acaristan ve Acarlar, Ankara 2001.
  • Fahrettin Kırzıoğlu, Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar. İlk-Kıpçaklar (M.Ö. VIII.-M.S. VI. yy.) ve Son-Kıpçaklar (1118, 1195) ile Ortodoks-Kıpçak Atabekler Hükumeti (1267-1578) (Ahıska/Çıldır Eyaleti Tarihi`nden).


coğrafya-taslak Gürcistan`ın Tarihsel Bölgeleri

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.