Meta-Felsefe

Kısaca: Metafelsefe veya meta-felsefe, felsefenin konusunun, metodlarının ve amaçlarının felsefesidir. Yani felsefenin felsefesidir. ...devamı ☟

Metafelsefe veya meta-felsefe, felsefenin konusunun, metodlarının ve amaçlarının felsefesidir. Yani felsefenin felsefesidir.

Çoğu kişi tarafından felsefenin bir dalından ziyade, felsefenin işleyişinin bir parçası olarak görülür. Başlıca sorusu: "felsefe nedir?".

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Felsefe listesi
2 yıl önce

Felsefe, felsefe biçimleri, tanımları veya düşünce akımlarını alfabetik sıraya göre listeler. Absürdizm - Aktivizm - Adcılık - Advaita Vedanta - Agnostik...

Felsefe
3 yıl önce

felsefede felsefi yöntemle ilgili tartışmalar felsefe ve dille ilgiliydi. Kıta felsefesinde de benzer kaygılar vardır. Meta-felsefe, yani felsefenin felsefesi...

Felsefe, 12. yüzyıl, Ahlak, Analitik felsefe, Analiz, Aristo, Astronomi, Batı felsefesi, Bertrand Russell, Bilgi, Bilim felsefesi
Meta
3 yıl önce

Meta (metâ, çoğulu: emtia), sözcük anlamı olarak ticari amaçla üretilmiş, alınır-satılır mal anlamına gelip Karl Marx'ın kapsamlı çalışması olan Kapital'in...

Meta, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü, Emperyalizm, Frankfurt Okulu
Batı felsefesi
3 yıl önce

argümanların yapısının incelenmesi ve ortaya konulması. Meta-felsefe: Felsefe yönteminin doğası ve felsefe kuramlarının niteligi üzerine disiplin.Felsefenin...

Batı felsefesi, Batı felsefesi
Meta fetişizmi
3 yıl önce

Meta fetişizmi (metâ fetişizmi), Marksist teorinin en özgün kavramlaştırmalarından birisidir. Bu kavram Kapital'de açık bir şekilde kullanılır ve belirgin...

Meta fetişizmi, Meta fetişizmi
Metodoloji
3 yıl önce

olarak açıklanabilir. Grekçe (Eski Yunanca) meta, hodos ve logos kelimelerinden türemiştir. Eski felsefe ve bilimde "logos"; söz, konuşma gibi anlamlara...

İdeoloji
3 yıl önce

değil düşünceyi belirleyen maddedir" felsefi ilkesine uygun bir ideoloji anlayışı ortaya koymuş olmaktadır. Meta fetişizmi bahsinde hep gözden kaçan bir...

Kapital, Cilt 1
6 yıl önce

"meta"yı tanımlayarak başlar.Metanın bir insanın her türlü istek veya ihtiyacını karşılayan bizden bağımsız bir şey olduğunu anlatır. Marx metanın kullanım...