Metastaz

Kısaca: Kötü huylu tümörler yalnızca bulundukları doku ve organa zarar vermekle kalmazlar, yakınlarındaki organ ve dokulara da yayılabilir ve zarar verebilirler. Ayrıca kanserli hücreler bulundukları bölgelerden kan ya da lenf damarları yoluyla bedenin başka bölgelerine taşınabilir, orada yerleşebilir. İşte kanserli hücrelerin bulundukları doku dışında doğrudan ya da kan-lenf damarlarıyla başka bölgelere sıçramalarına "metastaz" (yayılma) denir. ...devamı ☟

Kötü huylu tümörler yalnızca bulundukları doku ve organa zarar vermekle kalmazlar, yakınlarındaki organ ve dokulara da yayılabilir ve zarar verebilirler. Ayrıca kanserli hücreler bulundukları bölgelerden kan ya da lenf damarları yoluyla bedenin başka bölgelerine taşınabilir, orada yerleşebilir. İşte kanserli hücrelerin bulundukları doku dışında doğrudan ya da kan-lenf damarlarıyla başka bölgelere sıçramalarına "metastaz" (yayılma) denir.

Kanser başladığı doku ya da organdan bedenin bir başka bölümüne sıçradığında, burada da aynı tipte anormal hücreler gelişir ve ilk tümörle aynı adı taşımaya devam eder: Örneğin eğer akciğer kanseri beyine yayılım gösterdiyse buradaki hücreler esasta akciğer kanseri hücreleridir; beyinde oluşan tümör "beyin kanseri" değil "metastatik akciğer kanseri" olarak adlandırılır.

metastaz

Yayılma.

İlgili konular

kanser tümör

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Metastaz
6 ay önce

Metastaz (Yunanca: metastasis, μετά, meta "bir sonraki", στάσις, stasis, "yer değiştirme" anlamındadır), kanserli hücrelerin bulundukları doku dışında...

Metastaz, Kanser, Tümör
Kanser
6 ay önce

ve damarların içine girerler (invazyon, infiltratif büyüme). Sıklıkla metastaz yaparlar. Tedavi edilmeyen ya da tedavisi gecikmiş kanserler öldürücüdür...

Kanser, Akciğer, Akciğer Kanseri, Alternatif Tıp, Apoptoz, Biyopsi, Cerrahi, Deri, Dil, Gırtlak, Kalınbağırsak Kanseri
Akciğer kanserinde evrelendirme
3 yıl önce

tümörün büyüklüğü ve yayımına (T), bölgesel lenf bezi tutulumuna (N), uzak metastaz varlığına (M) dayanan TNM evrelendirmesi kullanılır. Küçük hücreli akciğer...

Karsinom
6 ay önce

ve lenf düğümlerine ve distal (merkezden uzak) noktalara yayılabilir (metastaz). Adenokarsinom Skuamöz hücreli karsinom Küçük hücreli karsinom Büyük hücreli...

Karsinom, Adenokarsinom, Akciğer, Epitel, Kanser, Lenf düğümü, Metastaz, Sarkom, Tıp, Küçük hücreli karsinom, Skuamöz hücreli karsinom
Sisplatin
3 yıl önce

palyatif tedavisinde endikedir: Metastaz olmuş testis tümörleri: Uygun cerrahi müdahale ve/veya radyoterapi yapılmış metastaz olmuş testis tümörleri olan...

Sisplatin, İlaç, ABD, ATC, Atılma, Biyoyararlanım, CAS kayıt numarası, Doktor, Ergime noktası, Gebelik kategorisi, IUPAC adlandırma sistemi
Beyin tümörü
6 ay önce

sınıflandırılırlar ve bunlar (genellikle) vücudun herhangi bir yerinde başlayıp beyne metastaz yapanlar ve beyinde oluşanlardır. 9 yaş altı ve 55 yaş üstü daha sıklıkla...

Beyin tümörü, Metastaz, Kemoterapi, Tomografi, Tümör, Sara, Felç, Beyin, Akciğer kanseri, Işın tedavisi, MRG
Dennis Hopper
6 ay önce

Vice City oyunundaki Steve Scott karakterini seslendirdi. 29.05.2010'da metastaz yapan prostat kanserine bağlı komplikasyonlar sonucu Los Angeles şehrindeki...

Wilms tümörü
3 yıl önce

tümörler (metastaz) oluşturma eğilimine sahip olmalarıdır. Wilms tümörlü hastaların yaklaşık % 10 kadarında henüz ilk tanı sırasında metastazlar bulunmaktadır...