Metodizm

Kısaca: Metodizm 18. yüzyılda İngiltere`de John Wesley adında bir keşişin bütün ülke boyunca at sırtında yol alarak yaydığı, Protestanlık mezhebine bağlı bir manevi düşünce sistemidir. ...devamı ☟

Metodizm 18. yüzyılda İngiltere`de John Wesley adında bir keşişin bütün ülke boyunca at sırtında yol alarak yaydığı, Protestanlık mezhebine bağlı bir manevi düşünce sistemidir.

Çoğu tarihçi İngiltere`nin Fransız İhtilali benzeri bir devrimden metodizm sayesinde kurtulduğu konusunda hemfikirdir. Bu düşünce biçimi o yüzyılda ortaya çıkmış ve sayıca gelişmiş olan yeni proleterya sınıfına manevi anlamda umut ve kendine güven vermiştir. Bu kitlelere azla yetinip çok çalışılması, sisteme karşı çıkılmaması halinde İsa`nın kurtarıcılığına mazhar olunacağı fikri aşılanmıştır. Bilinmesi gereken metodizmin sadece ilahi meseleler üzerine kafa yormuş olduğu, dünya üzerindeki siyasi ve sosyal adaletsizliklerle ilgilenmediğidir.McDowall, David. ``An Illustrated History of Britain``. Hong Kong: Longman Group UK Limited, 1990. s. 107 ve s. 204

Ayrıca BakınızKaynaklar

reflist

Kaynaklar

Vikipedi

metodizm

Türkçe metodizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Methodism

metodizm

Türkçe metodizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Methodismus

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Metodizm
2 yıl önce

Metodizm, John Wesley'in yaşamından ve öğretilerinden inançlarını alan Hristiyanlık'ın Protestanlık mezhebine bağlı bir manevi düşünce sistemidir. 18....

Metodizm, 18. yüzyıl, 1990, Evanjelizm, Fransız İhtilali, Hong Kong, Protestanlık, İngiltere, İsa, John Wesley
John Wesley
2 yıl önce

birlikte, Metodizm'in kurucusu olarak tanınır. Wesley, 18. yüzyılda Anglikan Kilisesi'nde dominant olan doktrinleri Arminian benimsedi. Metodizm başarılı...

Hristiyan Mezhepleri
2 yıl önce

örgütlenir Presbiteryenizm Kongregasyonizm Anglikanizm (Episkopalizm) Baptizm Metodizm (Wesleyanizm) Adventizm Pentikostalizm (Karizmatik) Tartışmalı, bazen yeni...

Hıristiyan Mezhepleri, Amish, Apokrifa, Baba Tanrı, Diofizit, Ekümenik Konsil, Eski Ahit, Havari, Haç, Haçlı Seferleri, Hristiyan
Karnaval
2 yıl önce

konsantrasyonda Anglikanizm (İngiltere Kilisesi / Episkopal Kilise (ABD)), Metodizm ve diğer Protestanlık olan bölgelerde Büyük Perhiz, Tövbe Salısı ve Mardi...

Protestanlık
2 yıl önce

olarak tanımlanmaktadır.) Diğer Protestan mezhepleri: Baptizm, Anabaptizm, Metodizm (Wesleyanizm), Adventizm ve Pentakostalizm Protestanlık diğer Hristiyan...

Protestanlık, Protestanlık
Felsefe listesi
2 yıl önce

Maoculuk - Tıp etiği - Orta Çağ felsefesi - Meta-felsefe - Metafizik - Metodizm - Makyavelizm - Mani dini - Marksizm - Meşşaîlik - Modernizm - Monizm -...

Anglikanizm
2 yıl önce

Awakening) tetikledikleri yolunda Birleşik Devletler’den bir mesaj aldı ve metodizm diye adlandırılan ancak Amerikan Devrimi’nden sonra yıkılacak olan Anglo-Amerikan...

28 Haziran
2 yıl önce

Rubens, Flaman ressam (ö. 1640) 1703 - John Wesley, İngiliz rahip ve Metodizm'in kurucusu (ö. 1791) 1712 - Jean-Jacques Rousseau, İsviçreli düşünür (ö...

28 Haziran, 10 Haziran, 11 Haziran, 12 Haziran, 13 Haziran, 14 Haziran, 15 Haziran, 16 Haziran, 1712, 1778, 17 Haziran