Milletvekili, doemokratik ülkelerde genel seçimler ile seçilerek parlamentoda halkı temsil hakkı kazanan kişidir.

MILLETVEKILI (türkçe) anlamı
1. Anayasaya göre millet meclisine seçimle giren millet temsilcisi
2. mebus
3. parlamenter
4. vekil
MILLETVEKILI (türkçe) anlamı
5. anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren ulus temsilcisi
6. mebus
MILLETVEKILI (türkçe) ingilizcesi
1. n. member of Parliament
2. deputy
3. congressman
4. parliamentarian
5. representative,
MILLETVEKILI (türkçe) fransızcası
1. député/e [le][la]
MILLETVEKILI (türkçe) almancası
1. n. Abgeordnete

Milletvekili hakkında bilgiler

Milletvekili, demokratik ülkelerde genel seçimler ile seçilerek parlamentoda halkı temsil hakkı kazanan kişidir.

Çoğu modern ülkede, iki aşamalı meclisler olduğu için, milletvekili genelde alt kanattaki üyelere verilen isimdir, zira üst kanadın senato gibi farklı bir ismi vardır zaten. Türkiye'de tek meclis vardır ve TBMM üyelerine milletvekili denir.

Milletvekilleri genelde belirli siyasi partilere bağlıdır.Milletvekili seçilme yeterliliği

MADDE 76. – (Değişik : 13.10.2006 - 5551/1 md.) Yirmibeş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.

(Değişik : 27.12.2002 - 4777/1 md.)En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.


Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Faik Öztrak (milletvekili)

Faik Öztrak (d. 26 Mart 1954, Ankara, Türkiye), Türk siyasetçi.

Faik Öztrak (milletvekili 1939-1942)

Faik Öztrak (d. 1882, Malkara, Türkiye), (ö. 30 Mayıs 1951) Türk siyasetçi.

Adana İli Milletvekili Genel Seçimleri Sonuçları

Adana İli Milletvekili Genel Seçimleri Sonuçları, seçim dönemlerinde siyasi partilerin ve bağımsız milletvekillerinin aldıkları sonuç neticesinde o ili TBMM`de temsil edecek olan adayları ve partilerin aldıkları oyları göstermektedir.

2007 Milletvekili Genel Seçimleri

2007 Türkiye genel seçimleri, 22 Temmuz 2007 tarihinde TBMM 23. dönem üyelerini belirlemek için Türkiye'de yapılan seçim. Görev süresi dolan Türkiye'nin 10. cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yerine 11. cumhurbaşkanının seçilememesi üzerine Anayasa'nın 101. maddesi gereğince ...