Milletvekili

Kısaca: Milletvekili, doemokratik ülkelerde genel seçimler ile seçilerek parlamentoda halkı temsil hakkı kazanan kişidir. ...devamı ☟

Milletvekili, demokratik ülkelerde genel seçimler ile seçilerek parlamentoda halkı temsil hakkı kazanan kişidir.

Çoğu modern ülkede, iki aşamalı meclisler olduğu için, milletvekili genelde alt kanattaki üyelere verilen isimdir, zira üst kanadın senato gibi farklı bir ismi vardır zaten. Türkiye'de tek meclis vardır ve TBMM üyelerine milletvekili denir.

Milletvekilleri genelde belirli siyasi partilere bağlıdır.

Milletvekili seçilme yeterliliği

MADDE 76. – (Değişik : 13.10.2006 - 5551/1 md.) Yirmibeş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.

(Değişik : 27.12.2002 - 4777/1 md.)En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.

Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.

milletvekili

Anayasaya göre millet meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus, parlamenter, vekil.

milletvekili

Türkçe milletvekili kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. member of Parliament, deputy, congressman, parliamentarian, representative

milletvekili

anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren ulus temsilcisi, mebus.

milletvekili

Türkçe milletvekili kelimesinin Fransızca karşılığı.
député/e [le][la]

milletvekili

Türkçe milletvekili kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Abgeordnete

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Milletvekili
2 yıl önce

tarafından 349 milletvekili seçilir. Bir siyasi parti tarafından aday gösterilen 18 yaşını doldurmuş İsveç vatandaşları milletvekili olabilir. Tek meclislidir...

2003 Türkiye Milletvekili Ara Seçimleri
6 yıl önce

2003 Türkiye Milletvekili Ara Seçimleri, TBMM 22. Yasama Dönemi üyelerinin belirlenmesi için 3 Kasım 2002'de yapılan milletvekili genel seçimlerinde AK...

1986 Türkiye Milletvekili Ara Seçimleri
6 yıl önce

ayrı seçim bölgesinde yapıldı. 1986 Türkiye milletvekili ara seçimlerinin sonuçları: ^ 1986 milletvekili ara seçimleri sonuçları 17 Haziran 2015 tarihinde...

TBMM 20. Dönem Milletvekilleri listesi
2 yıl önce

neden olan, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ahmet Tekdal, Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Ankara...

TBMM 19. Dönem Milletvekilleri listesi
2 yıl önce

seçilen, milletvekillerinin listesidir. DEP Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle, Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, Mardin Milletvekili Ahmet...

TBMM 23. Dönem Milletvekilleri Listesi
2 yıl önce

milletvekillerinin sıralanmasında, seçildikleri siyasi parti ve bu partinin kaçıncı milletvekili adayı oldukları göz önünde bulundurulmuştur. Siyasi partilerin sıralanmasında...

TBMM 5. Dönem Milletvekilleri listesi
2 yıl önce

siyasetinde kadınların yeri ^ a b c d Bağımsız olarak. (Ayrıca bkz. Türkiye'de azınlık milletvekilleri) ^ a b Ara seçim sonucunda milletvekili oldu....

TBMM 16. Dönem Milletvekilleri listesi
2 yıl önce

1 sandalye kazandı. Milletvekili ara seçimlerinin yapıldığı Konya, Manisa, Edirne, Muğla ve Aydın illerinde ise, AP 5 Milletvekili çıkardı. İl Seçim Kurullarından...