Mimari

Kısaca: Mimarlık veya mimari, binaları ve diğer fiziki yapıları(okul, gökdelen...vb.) tasarlama ve kurma sanatı ve bilimidir. İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları, işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatıdır. ...devamı ☟

mimari
Mimari

Mimari ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Mimarlık

mimari

1 . Mimarlık.
2 . Yapı:
"Marcel Proust'un bir Mikel Angelo hummasıyla meydana koyduğu o heybetli roman mimarisi karşısında gene böyle bir fütura kapılarak sindiğimi, ezildiğimi hissetmekteyim."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfatMimarlıkla ilgili, mimarlığa ilişkin.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mimarlık
3 yıl önce

vardır. Mimari tasarımın öznesi olan yaşam, coğrafi, iklimsel, kültürel, demografik farklılıklar içerir. MÖ 1. yy.'da yaşamiş olan Roma'lı mimar Vitruvius...

Mimarlık, Mimarlık
Kurumsal Mimari
6 yıl önce

oluşturulur. Son olarak mevcut mimarinin gereksinilen mimariye nasıl dönüştürüleceği projelendirilir ve uygulamaya geçilir. Kurumsal mimari çerçevelerinin hemen...

Postmodern Mimari
3 yıl önce

Venturi kitabında binanın sıradan ve evrensel mimarisine alkış tutmaktadır. Postmodern mimari yeni-eklektik mimari olarak da tanımlanmıştır; binaların cephesi...

Postmodern mimari, Alanlar, Amerika Birleşik Devletleri, Aydınlanma Çağı, Bauhaus, Fredric Jameson, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard
Mimar Kemaleddin
3 yıl önce

ilgilendigi bu dönemde, Osmanlı mimarisinin ilkelerini inceledi ve kendi mimari üslubunu şekillendirdi ve ulusal mimari konusundaki düşüncelerini geliştirdi...

Mimar Sinan
3 yıl önce

ahenkli bir tarzda yerleştirilmiştir. Mimar Sinan’ın İstanbul’daki ilk eseri olan Haseki Külliyesi, devrindeki bütün mimari unsurları taşımaktadır. Cami, medrese...

Mimar Sinan, Sokollu Mehmed Paşa Camii, Doğan Kuban, Turgut Cansever, Haseki Camii, Süleymaniye Camii, Osmanlı, 1588, İstanbul, Şehzade Camii, Cami
Gotik mimari
3 yıl önce

Gotik mimari Orta Çağ’ın ortalarından sonuna kadarki süreçte yaygın olarak uygulanmış bir mimari stilidir. Romanesk mimarinin gelişmesiyle ortaya çıkmış...

Mimari Desen
6 yıl önce

Mimari desenler, yazılım mühendisliğindeki mimari sorunlara çözümler öneren yazılım desenleridir. Bir mimari desen, yazılım sistemi için alt sistemlerden...

Mimari desen, Peer-to-peer, Tasarım örüntüleri, Yazılım, Broker Pattern, Naked objects, Blackboard system, Presentation-abstraction-control, Implicit invocation, Three-tier (computing), Pipeline (software)
Dinî mimari
6 yıl önce

için ibadethaneler inşa etmeye başlamıştır. İnşa edilen bu ibadethaneler mimari yapıların da ilk örneklerinden olmuştur. İnşa etme süreci içinde ister beşeri...