vizyon

Vizyon, birtakım olayları görme organının yardımı olmadan (zihinsel) görme ya da algılama fenomenine ve bu fenomendeki imajlar bütününe verilen addır. Vizyon tarzındaki algılamalara daha çok medyumlarda, mistiklerde, peygamberlerde ve psişik bakımdan “hassas” kabul edilen kişilerde rastlanmıştır.

VIZYON (türkçe) anlamı
1. görme
gösterim.
VIZYON (türkçe) anlamı
2. Batıdan dilimize giren vizyon (vision) sözü
3. Latince visio (görme işi
4. görüş
5. görme) köküne dayanmaktadır. Önceleri sinema terimi olarak kullanılan vizyon için gösterim şeklinde güzel bir karşılık bulunmuştu. Aynı söz son zamanlarda ise uzak görüşlülük
6. geniş görüşlülük anlamlarında da yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Sözün bu anlamı için dilimizdeki uzak görüşlülük
7. geniş görüşlülük
8. uzgörü sözleri uygun karşılıklardır.
VIZYON (türkçe) ingilizcesi
1. n. vision,

Vizyon hakkında detaylı bilgi

thumb Vizyon (vision) birtakım olayları görme organının yardımı olmadan (zihinsel) görme ya da algılama fenomenine ve bu fenomendeki imajlar bütününe verilen addır.

Vizyon tarzındaki algılamalara daha çok medyumlarda, mistiklerde, peygamberlerde ve psişik bakımdan “hassas” kabul edilen kişilerde rastlanmıştır. Psikiyatristlerin bu tür fenomenleri ayrım yapmaksızın “halüsinasyon” adı altında değerlendirmelerine karşın Parapsikologlar, halüsinasyonların varlığını yadsımamakla birlikte, bu tür fenomenlerin tümünün halüsinasyonlardan ibaret olmadıklarını, deney ve araştırmalarının gerçek vizyonların değerli bilgiler içerebilen paranormal fenomenler olduğunu ortaya koymuş bulunduğunu ileri sürer ve gerçek vizyonların halüsinasyonlardan ayırt edilmesi gerektiğini düşünürler. Parapsikolojide vizyon ile aparisyon arasındaki fark şöyle açıklanır: Aparisyonların görme organının yardımıyla görülebilen nesnel oluşumlar olmalarına karşın, vizyonlar iç alemden gelen tesirlerin kişinin şuurundaki imajlara bürünerek algı alanında görüntü oluşturmasının sözkonusu olduğu sübjektif (öznel) olgulardır. Metapsişikçilere göre, semavi addedilen ruhsal irtibatlarla alınan, içeriğinde bir mesaj, bir bilgi taşıyan vizyonlar genellikle sembollere bürünmüş bir halde olurlar.

Metapsişikçiler vizyonları ilgili oldukları zamana göre şöyle sınıflandırırlar:

  • Şimdiki zamana ait, uzaktaki veya vizyonerin (vizyonu görenin) bilmediği olaylarla ilgili paranormal algılama vizyonları.


  • Gelecekte gerçekleşecek olaylarla ilgili prekognitif vizyonlar.


  • Vizyonu görenin kendisinin yaşamamış olduğu, geçmişe ait olaylarla ilgili vizyonlar.


  • Vizyonu görenin unutmuş olduğu anılarıyla ilgili vizyonlar.
Kaynakça  • Metapsişik Terimler Sözlüğü, Ergün Arıkdal
  • The Signet Handbook of Parapsychology, Martin Ebon
  • Encyclopedia of Psychic Science, Nandor Fodor
  • Dictionary of Mysticism, Nevill Drury
  • Encyclopedia of Mystical& Paranormal Experience, Rosemary Ellen Guiley


Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki vizyon maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Vizyon TV

Vizyon TV, İstanbul'ten yayın yapan bir ulusal televizyon kanalı. Daha Önceden Kanal 6 kiralayarak yayına başlamak üzere kanal fakat yayına başlamadan bitmiş ve yerine Kanal 6 yeniden yayına başladı.

Vizyon TV (Sivas)

Vizyon TV, Sivas'ten yayın yapan bir yerel televizyon kanalı. Karasal yayın yapan kanal Sipas TV ise kardeş kanalı bulunmaktadır. Türksat 3A uydusundan ve D-Smart'tan izlenilmektedir.

Vizyon TV (anlam Ayrımı)

* Vizyon TV, Kanal 6 yerine kısa süre sonra yayına yapmış kanalı.* Vizyon TV (Sivas), Sivas'ın yerel televizyonu.* Vizyon TV (Yozgat), Yozgat'ın yerel televizyonu.

Vizyon Türk TV

Vizyon Türk TV , 3 Mart 2007'de kurulan Türk televizyon kanalı. Eski adı Kral Karadeniz TV'dir. Türksat 3A, D-Smart ve Digiturk'te izlenebilmektedir. Programları arasında dizi, siyaset, spor, müzik-eğlence, yaşam, teknoloji, sağlık, tartışma ve haber içerikli programlar yer ...

Omen

Omen sözcük anlamıyla “alamet, işaret” anlamına gelmekte olup, Okültizm terminolojisinde bir mesaj içeren ya da gelecekteki olayların psişik veya normal-dışı biçimde kendini gösteren ön belirtisine verilen addır.

Ankh

Ankh, “T” harfinin üzerine oturtulmuş küçük bir daireden ibaret bir, en yaygın Antik Mısır sembolüdür. "Nil'in anahtarı" olarak da bilinir.

Logo

Simge ile neredeyse eşanlamlı olarak kullanılsa da, daha kesin kurallarla belirlenmiş ve neyi temsil ettiğini kesin olarak bilinir. Amblem temsil etme gücü

Pavlos

Aziz Paul (Pavlus) (Latince: Sanctus Paulus, Yunanca: Agios Paulos), Pavlik Kiliselerin kurucusu Hıristiyan misyoner. İsa devrinin Ferisi Yahudilerindendir ve Roma vatandaşıdır.

Vecd

Vecd, vecit ya da ekstaz, kimi sözlüklerde « ruhun dünyevi realitelerden kurtulduğu kendinden geçme ve coşkunluk hali » olarak tanımlanmakta olup, kişinin bilinci ve hafızası yerinde olmakla birlikte kendisine (dünyevi-fiziksel varlığına, duyumlara) ilişkin hiçbir ...

Antalya

Antalya Akdeniz sahilinde turizm bakımından çok gelişmiş bir il. Türkiye'nin muz ve portakal bahçesi olarak isimlendirilen Antalya; Akdeniz kıyısında, İçel (Mersin) Konya, Isparta, Burdur ve Muğla illeri ile çevrilidir. İl toprakları 36°06' ve 37°27' kuzey enlemleri ile 29°14' ve ...

Mimarlık

Mimarlık, insan yaşamının içinde geçeceği mekan/mekanları oluşturmak/üretmek amacı ile, yapı/yapı gruplarını kapsayan fizik çevreyi tasarlamak uğraşına verilen isim. Bu çevre kırsal veya kentsel olabileceği gibi, yapıları veya mekanları kuşatan yakın dış çevre de ...