vizyon

Vizyon, birtakım olayları görme organının yardımı olmadan (zihinsel) görme ya da algılama fenomenine ve bu fenomendeki imajlar bütününe verilen addır.
Vizyon tarzındaki algılamalara daha çok medyumlarda, mistiklerde, peygamberlerde ve psişik bakımdan “hassas” kabul edilen kişilerde rastlanmıştır.

Vizyon

thumb Vizyon (vision) birtakım olayları görme organının yardımı olmadan (zihinsel) görme ya da algılama fenomenine ve bu fenomendeki imajlar bütününe verilen addır.

Vizyon tarzındaki algılamalara daha çok medyumlarda, mistiklerde, peygamberlerde ve psişik bakımdan “hassas” kabul edilen kişilerde rastlanmıştır. Psikiyatristlerin bu tür fenomenleri ayrım yapmaksızın “halüsinasyon” adı altında değerlendirmelerine karşın Parapsikologlar, halüsinasyonların varlığını yadsımamakla birlikte, bu tür fenomenlerin tümünün halüsinasyonlardan ibaret olmadıklarını, deney ve araştırmalarının gerçek vizyonların değerli bilgiler içerebilen paranormal fenomenler olduğunu ortaya koymuş bulunduğunu ileri sürer ve gerçek vizyonların halüsinasyonlardan ayırt edilmesi gerektiğini düşünürler. Parapsikolojide vizyon ile aparisyon arasındaki fark şöyle açıklanır: Aparisyonların görme organının yardımıyla görülebilen nesnel oluşumlar olmalarına karşın, vizyonlar iç alemden gelen tesirlerin kişinin şuurundaki imajlara bürünerek algı alanında görüntü oluşturmasının sözkonusu olduğu sübjektif (öznel) olgulardır. Metapsişikçilere göre, semavi addedilen ruhsal irtibatlarla alınan, içeriğinde bir mesaj, bir bilgi taşıyan vizyonlar genellikle sembollere bürünmüş bir halde olurlar.

Metapsişikçiler vizyonları ilgili oldukları zamana göre şöyle sınıflandırırlar:

  • Şimdiki zamana ait, uzaktaki veya vizyonerin (vizyonu görenin) bilmediği olaylarla ilgili paranormal algılama vizyonları.


  • Gelecekte gerçekleşecek olaylarla ilgili prekognitif vizyonlar.


  • Vizyonu görenin kendisinin yaşamamış olduğu, geçmişe ait olaylarla ilgili vizyonlar.


  • Vizyonu görenin unutmuş olduğu anılarıyla ilgili vizyonlar.
Kaynakça  • Metapsişik Terimler Sözlüğü, Ergün Arıkdal
  • The Signet Handbook of Parapsychology, Martin Ebon
  • Encyclopedia of Psychic Science, Nandor Fodor
  • Dictionary of Mysticism, Nevill Drury
  • Encyclopedia of Mystical& Paranormal Experience, Rosemary Ellen Guiley
Kaynaklar

Vikipedi

vizyon

görme.
gösterim.

vizyon

Batıdan dilimize giren vizyon (vision) sözü, Latince visio (görme işi, görüş, görme) köküne dayanmaktadır. Önceleri sinema terimi olarak kullanılan vizyon için gösterim şeklinde güzel bir karşılık bulunmuştu. Aynı söz son zamanlarda ise "uzak görüşlülük, geniş görüşlülük" anlamlarında da yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Sözün bu anlamı için dilimizdeki uzak görüşlülük, geniş görüşlülük, uzgörü sözleri uygun karşılıklardır.

vizyon

Türkçe vizyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. vision

İlgili konuları ara

Yanıtlar