Mizan, bir din terimi olarak, İslam eskatolojisi ve ahiret inancının bir parçasıdır.

Mizan (din)

Mizan, bir din terimi olarak, İslam eskatolojisi ve ahiret inancının bir parçasıdır.

İslam eskatolojisi ve ahiret inancına göre mizan, ahirette insanların dünyadaki davranışlarına dair geçtikleri hesaptan sonra herkesin iyi ve kötü davranışlarının tartıldığı ilahi adalet ölçüsüdür. İslam dinine göre bu tartının nasıl bir şey olduğu bilinmemektedir. Onun dünyadaki ölçü aletlerine, tartılara benzemediği söylenmiştir.

İnanışa göre, bu tartıda iyi davranışları, iyilikleri kötü davranışlarından, kötülüklerinden daha ağır gelenler, cennete girecek ve kurtuluşa ereceklerdir, hafif gelenler ise cehenneme gidecek ve cezalandırılacaktırlar. Cehenneme gidenlerden, müslüman olanlar, suç ve kötülüklerinin karşılığı olan cezayı çektikten sonra cehennemden çıkıp cennete girerler.

Mizan hakkında İslam dininin kutsal kitabı Kur`an`da bazı ayetler vardır; Enbiya suresi, 47. ayet ve Müminun suresi 102-103. ayetler.

}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar