adalet

Ahlâk, hukuk ve siyaset felsefesinin temci kavramlarından biridir. Plato ve Aristo'dan beridir birçok düşünür müstakil adalet teorileri geliştirmeye çalışmış veya kendi sosyal teorilerinin âdil olduğunu öne sürmüştür. Klasik çağda olduğu gibi modern çağda da, adalet hem "sıradan" insanların hem de derin tefekkür sahiplerinin başlıca ilgi odaklarından biri olma vasfını korumuştur.

Adalet, günlük lisanda, herkesin ve herşeyin yerli yerinde olması; olması gereken yerde olması; herkesin hak ettiğ

Adalet

Adalet ahlak felsefesi, hukuk felsefesi ve siyaset felsefesinin temci kavramlarından biridir. Platon ve Aristo'dan beridir birçok düşünür müstakil adalet teorileri geliştirmeye çalışmış veya kendi sosyal teorilerinin adil olduğunu öne sürmüştür. Klasik çağda olduğu gibi modern çağda da, adalet hem "sıradan" insanların hem de derin tefekkür sahiplerinin başlıca ilgi odaklarından biri olma vasfını korumuştur.

Adalet, günlük lisanda, herkesin ve herşeyin yerli yerinde olması; olması gereken yerde olması; herkesin hak ettiğini alması veya herkese hakettiğinin verilmesi gibi anlamlara gelir. Yinede, bütün bu "tanım"lar aslında birer totolojiden ibarettir; kendi başlarına bir şey ifade etmez, adaletle ilgili bilgi birikiminizi genişletmezler, adalet kavrayışımızı şu veya bu yönde değiştirmezler. Adaletin mahiyetinin daha iyi kavranması ve adil olanın adil olmayandan ayırtedilebilmesi için ilave bilgiye ihtiyaç duyulur.

Toplum hayatının ahlaki ve hukuki alanında adaletin ne olduğunu tespit etmek, ekonomik ve sosyal alanda adaleti aramaya nispetle daha kolaydır. Hemen hemen bütün toplumlarda hırsızlık, saldırı, cinayet gibi fiillerin faillerinin cezalandırılması ve mağdurların ve/veya mağdur yakınlarının zararlarının tazmin edilmesi adaletin icabı olarak görülür. Fakat, kişiler veya gruplar arasında gelir, statü, refah ve mülkiyet dağılımının adaletle ilişkisi derin ve uzun tartışmaları gündeme getirir.

Adalet teorileri veya sosyal-siyasal teorilerin adaletle ilgili görüşleri işte bu alanlarda yoğunlaşır. Adalet teorileri genellikle iki ana gruba ayrılmaktadır. İlki, usuli; ikincisi, sosyal adalettir. Usuli adalet esas olarak liberal, liberal-muhafazakar ve liberteryen yazarlar; sosyal adalet ise sosyalist, komünist, sosyal demokrat ve bazen muhafazakar yazarlar tarafından müdafaa edilmektedir. Bu ayrım şu üç temel noktaya dayanmaktadır: a) Adaletin bir ferdin fiilleriyle mi yoksa toplumsal gruplar arasındaki karşılıklı konumlar ve ilişkilerle mi alakalı olduğu; b) Adaletin geriye dönük mü yoksa ileriye yönelik mi olduğu; c) Adaletin yapılar ve yapılanmayla mı yoksa kurallar ve süreçlerle mi ilgili olduğu.

Usuli adalet teorilerine göre adalet bireylerin faaliyetleriyle ilgilidir; gruplar arası ilişki ve dengelere atfedilebilecek bir değer değildir. Bir ferdin bir başka bireye muamelesinin adil olup olmadığı o davranışın muhtevasına veya sonuçlarına bakarak değil, davranışın adalet kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığına bakarak belirlenebilir. Adalet geçmişteki bir adaletsizliği gidermeye yöneliktir; gelecekte yeni bir durum tesis etmeyi hedefleyemez. Bu adalet anlayışı D. Hume ve A. Smith'den F. A. Hayek ve R. Nozick'e uzanan çok güçlü bir düşünce geleneğine sahiptir.

Sosyal adalet teorileri adaleti bireylerle değil toplumsal tabakalar, gruplar veya sınıflar arasındaki ilişki ve mevkilerle bağlantılı bir değer olarak görür. Geçmişe değil, geleceğe yöneliktir; kişiler arasında geçmişte ortaya çıkmış adil olmayan bir ilişkinin tasfiyesinin yerine gruplar arasında bugün veya gelecekte adil olduğuna inanılan bir ilişkinin tesis edilmesini hedefler.

Sosyal adalet teorilerine göre adalet beşeri faaliyetlere rehberlik eden soyut kurallarla değil, sosyal grupların ulaşabildiği/sahip olduğu mali ve maddi imkanlarla bağlantılıdır. Bütün muğlaklığına ve zaaflarına rağmen sosyal adalet teorisi de Karl Marx ve John Rawls'un da içinde bulunduğu güçlü bir entellektüel geleneğe sahiptir.

adalet

Osmanlıca adalet kelimesinin Türkçe karşılığı.
Zulüm etmemek. Herkese hakkını vermek ve lâyık olduğu muâmeleyi yapmak. Mahkeme. Hak kanunlarına uygunluk. Haksızları terbiye etmek. İnsaf. Mâdelet. Dâd. Cenab-ı Hakk'ın emrini emrettiği şekilde tatbik etmek. Suçluya Allah'ın emrini icra etmek.(Adâlet iki şıktır. Biri mübet, diğeri menfidir. Müsbet ise; hak sahibine hakkını vermektir. Şu kısım adâlet; bu dünyada bedahet derecesinde ihâtası vardır. Çünkü her şeyin istidat lisaniyle ve ihtiyac-ı fıtrî lisaniyle ve ıztırar lisaniyle Fâtır-ı Zülcelâl'den istediği bütün matlubatını ve vücut ve hayatına lâzım olan bütün hukukunu mahsus mizanlarla, muayyen ölçülerle bilmüşahede veriyor. Demek adâletin şu kısmı, vücut ve hayat derecesinde kat'i vardır. İkinci kısım menfidir ki: Haksızları terbiye etmektir. Yâni, haksızların hakkını, tâzib ve tecziye ile veriyor. Şu şık ise; çendan tamamiyle şu dünyada tezahür etmiyor. Fakat, o hakikatın vücudunu ihsas edecek bir surette hadsiz işarat ve emarat vardır. Ezcümle: Kavm-i Âd ve Semud'dan tut, tâ şu zamanın mütemerrid kavimlerine kadar gelen sille-i te'dib ve tâziyâne-i ta'zib, gayet âli bir adâletin hükümran olduğunu hads-i kat'i ile gösteriyor. S.) (Bak: Fâtih Sultan Mehmed)

adalet

hak ve hukuka uygunluk, doğruluk, türe. türeyi uygulayan, yerine getiren devlet örgütleri. herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme.

adalet

(Arapça) Kadın ismi/Erkek ismi - 1. Hakka riayctkarlık, hak tanırlık, haklılık, doğruluk. 2. Haksızlıktan uzaklaşma. 3. Düzenli ve dengeli davranma. 4. Hakkaniyet.

adalet

Türkçe adalet kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. justice, equity, fairness, equitableness

adalet

Türkçe adalet kelimesinin Fransızca karşılığı.
justice [la], droit [le], équité [la]

adalet

Türkçe adalet kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Gerechtigkeit, Rechtssprechung

Adalet (Figen Sarıdağ) sözleri

Figen Sarıdağ tarafından albümünde söylenen Adalet adlı şarkının sözleri.

Sıkıldıysan bunaldıysan çık dışarı
Gez toz sokak sokak seyret yıldızları
Sonra dön yine de yak ışıkları
Bak aynaya topla saçlarını

İzle yüzündeki kırışıklığı
Anla hayatın acımasızlığını
Ne kadar da zalim değil mi zaman
Kim ödeyecek bu vefasızlığı

Bu nasıl dünyaaaaaa
Adaletin yokmu
Hangimiz haklı aaaaaaaah
Hangimiz suçluuuuu

Aklımda onca soru
Hiç birine cevap yok mu?
Ya benden gidenlerin aaaaah
Kim olacak sorumlusu

Adalet (Feveran) sözleri

Feveran tarafından albümünde söylenen Adalet adlı şarkının sözleri.

dogru bir zamanlar koşe basında tutardım nobet
hocam sokakta ogrendiklerimi hadi bana ogret
kaldırımlarda gorursen tiner çeken velet
sorun yapma ülkemi nasılsa geçti herşey teğet

her yanım şeytanla dolu yokki kurtarıcak melek
polis semtimin genclerini doverek kurtarıcan demek
belki medya duyunca yalandan toplanıcak heyet
her üç insandan biri zorunluluktan yapar diyet

sapar niyet dogruluktan sürekli yanlıs yola
bazılarının tek isyanı tek kapak kalmış bana
-en yakın dostun bi fişek sarmış sana
ama kotu arkadas diyince olursun dıslanan

once sigarayla başlar sonra ortamda alkol
uyusturucu ondan aldıklarını nolur yerine alkoy
kriz gelince oda yerine deva olur balkon
artık içmiyorum desende yapişmiş bi barkod

2x
--
-nerde adalet lan? nerde yasa?
her giden gencin ailesine anlatıldı masal
-mecliste haine dokunulmaz yasak
gözü yaşlı bekleyen sevdiğine verilcekmi hesap?
--

anlatmak istemezdim ama cok uzgunum
yarının senin elinde o yüzden düz dünü
bahar mutluluktu neden bizdik hep güz gülü
sinir krizi geçirince yırtarsın üstünü

baya bi zaman oldu biz kaybedeli adaleti
geçim sıkıntısı ve bir bebek doğar yetim
-fiyat biçtiniz lan ne insanın maliyeti
fakire soylenen söz bi parça ekmekle bari yetin

-buruk bi sevinc vardır askerimin terhiste
vergimle besleniyo onlar ulan mecliste
onune geçer hacı takılan ona gore dinsizsen
sınav şifresi var olmadı yapilir ek liste

teksin sen eğer kansız degil asilsen
20 yıllık ömrün var bu ülkede fakirsen
-nobet bile tutmazsın bi villadan nakilsen
dogruları soylersen mezarın olur hapisler

2x
--
-nerde adalet lan? nerde yasa?
her giden gencin ailesine anlatıldı masal
-mecliste haine dokunulmaz yasak
gözü yaşlı bekleyen sevdiğine verilcekmi hesap?
--

Adalet (Elleran Elvis) sözleri

Elleran Elvis tarafından albümünde söylenen Adalet adlı şarkının sözleri.

## Kan, revan bugün sokaklar
ama çok hak var yine sokaklar
seninyine haksız haklıyı tokatlar
ama son anlar yine sokaklar senin
kendine gel hemen çünkü : eşitiz aslında senle bentitrer dizleri kandırır sizleri yalana inanıp kör etti bizleri.
yeni düzendeki şu evrime gelin
çünkü millet fakirden aldıkça zengine verir
küçük çocuklara bombalar dengine derin
bir gül süslenir bayrağımın rengine derim
aç milletin savaşı hastalık ve veremle
mecliste çaldıklarını tvde hayra devret
ekmek çalan çocuğa 10 yıl hapis verenle
tecavüzcüyü serbes bırakanda aynı devlet
!burda namus dul bayanda solis
nerde olduğunu bilip onu bulmayanda polis
hiç bi yardım çağrısını duymayanda polis aga !
trafik kurallarına uymayanda polis
bugün bu yaşadıklarımız andırıyo bizi
çünkü butün tv dizileri kandırıyo bizi
çamura bulanmış halimiz sonumuz bataklık
recep''in tek suçu yardım ve yataklık.
Kan, revan bugün sokaklar
ama çok hak var yine sokaklar senin
yine haksız haklıyı tokatlar ama son anlar yine sokaklar senin
kendine gel hemen çünkü : eşitiz aslında senle bentitrer dizleri kandırır sizleri yalana inanıp kör etti bizleri.##

Nedir Bu adaletin ömür boyu tatiller
Aslında okullar yetiştiriyor katilleri
Günahları tavaf edip oğlunu adam et
OROSPUNUN NAMUSU KADAR ÜLKEMDE ADALET.
Sanki biri köpek diğerleri avavcı
Üniversiteyi bitiren işsizlikten manavcı
Yıllarca okuyup bari birşey olsak
50Kuruşa aldığımızı 1Milyona işiyosak
pişiyorsa 1 aydır aynı yemek bu tencerede
Bakanın oğlu kılapta asker oğlu pencerede
Sokaklarda serseri kalmadı peki sence neden
Uyuşturucu bağımlısı oldu hepsi bence bedel
Sen cepheden izlerken huşuğ'da yerim
Vaktinizi çaldım haydi tutukla ben
Adalet kirleniyor katlanamaz sarayla
KANLA KAZANILAN TOPRAK SATILAMAZ PARAYLA !!

Adalet (Derviş) sözleri

Derviş tarafından albümünde söylenen Adalet adlı şarkının sözleri.

Bitirdiysen gerçekten
Alacağın olsun son olsun
Gözlerimden akan yaşlar son olsun
Duyanlar şahid olsun
Ayrılık ikimize ölüm olsun
Son olsun gözlerimden akan yaşlar son olsun

Aşkın doğru ama sen yanlış yoldasın
Zaman doldu ama sen yanlış insansın
Bana birsey kalmasın şarkılarımdan başka
Bu büyü bozulmasın
Senin olan herşeyimden kurtulmak istiyorum

Adalet adalet sensizlik felaket
Yaptığın ihanet affedilmeyecek

Adalet (Alper Güneş) sözleri

Alper Güneş tarafından albümünde söylenen Adalet adlı şarkının sözleri.

Ben artık yaşayan bir ölüyüm
Ateş yakamdımki ateşimi söndürüyüm
Aydınlık yokki rotamı görüyüm
Ben nasıl biriysem odur gördüğün

Yeni bulmuşlar gibi burda değilim
Ben sadece rapin içinde küçük bir cevherim
Ülkemde adalet varmı sizde söyleyin
Hükümet buysa oyunlarınızı s*keyim

Nakarat(X2):
Yeri geldi söyledi benim bu track'im
Ama bu sefer protest bakıyor gözlerim
Verecek sana ders bu özlü sözlerim
Bu oyunlara karşı kapalıdır gözlerim

Hz.Ömerden beridir yok bu adalet
Filistin çocuğunun üstü kan hep
Size anlatacağım tek yer RAP
Sizin işiniz olmuş manita ve cap

Hayatta bilinmedik çok şeyler var
Kış misali gibi paçamıza kadar kar var
Tavla misali attığınız zarlar
Siz farketmesenizde gider bir sürü canlar

Ülkenize başka bi gözle bakın
Sonra ne olmuş diye aynada haline bakın
Kendi kendine içten içe yakın
Şeytanın bize verdiği kötülüklerden sakın

RAP yatar bizim kendi özümüzde
Herşeyi söyleriz bir sözümüzle
Herşeyi göremeyiz kendi gözümüzle
ALLAH isterse görürüz kalp gözümüzle

Nakarat(X2):
Yeri geldi söyledi benim bu track'im
Ama bu sefer protest bakıyor gözlerim
Verecek sana ders bu özlü sözlerim
Bu oyunlara karşı kapalıdır gözlerim

Adalet (Muamma) sözleri

Muamma tarafından albümünde söylenen Adalet adlı şarkının sözleri.

Ben artık yaşayan bir ölüyüm
Ateş yakamdımki ateşimi söndürüyüm
Aydınlık yokki rotamı görüyüm
Ben nasıl biriysem odur gördüğün

Yeni bulmuşlar gibi burda değilim
Ben sadece rapin içinde küçük bir cevherim
Ülkemde adalet varmı sizde söyleyin
Hükümet buysa oyunlarınızı s*keyim

Nakarat(X2):
Yeri geldi söyledi benim bu track'im
Ama bu sefer protest bakıyor gözlerim
Verecek sana ders bu özlü sözlerim
Bu oyunlara karşı kapalıdır gözlerim

Hz.Ömerden beridir yok bu adalet
Filistin çocuğunun üstü kan hep
Size anlatacağım tek yer RAP
Sizin işiniz olmuş manita ve cap

Hayatta bilinmedik çok şeyler var
Kış misali gibi paçamıza kadar kar var
Tavla misali attığınız zarlar
Siz farketmesenizde gider bir sürü canlar

Ülkenize başka bi gözle bakın
Sonra ne olmuş diye aynada haline bakın
Kendi kendine içten içe yakın
Şeytanın bize verdiği kötülüklerden sakın

RAP yatar bizim kendi özümüzde
Herşeyi söyleriz bir sözümüzle
Herşeyi göremeyiz kendi gözümüzle
ALLAH isterse görürüz kalp gözümüzle

Nakarat(X2):
Yeri geldi söyledi benim bu track'im
Ama bu sefer protest bakıyor gözlerim
Verecek sana ders bu özlü sözlerim
Bu oyunlara karşı kapalıdır gözlerim

İlgili konuları ara

Yanıtlar