Mobilize

Mobilize

1. anlamı Hareketli, devingen.
2. anlamı f. seferber etmek, silah altına almak, harekete getirmek mobilization ; seferberlik. ,xyz harekete geçir.
3. anlamı silah altına almak. seferber etmek.

Mobilize

Mobilize İngilizce anlamı ve tanımı

Mobilize anlamları

  1. (v. t.) To put in a state of readiness for active service in war, as an army corps.

Mobilize tanım:

Kelime: mo·bi·lize
Söyleniş: 'mO-b&-"lIz
İşlev: verb
Türleri: -lized; -liz·ing
transitive senses
1 a : to put into movement or circulation mobilize financial assets b : to release (something stored in the organism) for bodily use
2 a : to assemble and make ready for war duty b : to marshal (as resources) for action mobilize support for a proposal
intransitive senses : to undergo mobilization

Mobilize ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Circulate, Marshal, Rally, Summon,

Mobilize ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Demobilize,

Mobilize

İngilizce Mobilize kelimesinin İspanyolca karşılığı.
[mobilize (Amer.) ] v. movilizar, activar

Mobilize

İngilizce Mobilize kelimesinin Fransızca karşılığı.
[mobilize (Amer.) ] v. mobiliser; bouger, circuler; se préparer à la guerre; rassembler des forces de combat, recruter; mettre en action

Mobilize

İngilizce Mobilize kelimesinin Almanca karşılığı.
Amer.) ] v. mobilisieren

Mobilize

İngilizce Mobilize kelimesinin İtalyanca karşılığı.
[mobilize (Amer.) ] v. (Mil, fig) mobilitare

Mobilize

İngilizce Mobilize kelimesinin Portekizce karşılığı.
[mobilize (Amer.) ] v. mobilizar; recrutar

Mobilize

[mobilize (Amer.) ] f. hareketlendirmek, seferber etmek, silâh altına almak

Mobilize

İngilizce Mobilize kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
[mobilize (Amer.) ] ww. mobiliseren; rekruteren

Mobilize

[mobilize (Amer.) ] v. move, circulate; cause to move around; draft; assemble for action (especially armed reserves), get ready for war; (Medicine) liberate material stored in the body; excite inactive material to physiologic activity (also mobilise) v. mobilize, move

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Muhbir (gazete)
3 yıl önce

açmıştı ve büyük bir kitlenin desteğini toplamıştı. Dolayısıyla insanları mobilize eden bir yöne sahipti. Gazete, ilk olarak bir aylık süreyle kapatıldı ancak...

Millî Güvenlik
6 yıl önce

hazırlılık seviyesi ve hareket kabiliyetine sahip, hızla çatışma alanına mobilize olabilen silahlı kuvvetler bulundurulması, Çağdaş, yaratıcı, teknolojik...

Millí® Güvenlik, Millí® Güvenlik Kurulu, TBMM
Joaquin Phoenix
3 yıl önce

adayların tümü beyaz olduğundan ötürü protesto etti . Şubat 2020'de Phoenix, Mobilize Earth tarafından insanlığın ve doğal dünyanın karşılaştığı en acil sorunları...

Homeostaz
3 yıl önce

zararlı kimyasal maddelerin etkisizleştirilmesi, yağ ve glikojen depolarının mobilize olması, hücre içi değişimler “savunma” çabalarının başlıcalarıdır. Ilımlı...

Adolf Eichmann
3 yıl önce

Himmler Eichmann’a dozajı arttırma emrini verince hiç tereddüt etmeden Mobilize Ölüm Birlikleri’ni (Einsatzgruppen) kullanmaya başladı. Bu şekilde iki...

Adolf Eichmann, Arjantin, Avusturya, Himmler, Musevi, Nazi, Protestan, Solingen, United States Holocaust Memorial Museum
Münih Antlaşması (1938)
3 yıl önce

Avrupa'nın süper güçleri, I. Dünya Savaşından sonra ilk defa ordularını mobilize ettiler. Birçokları savaşın kaçınılmaz olduğunu ve herkesi memnun edecek...

Münih Antlaşması (1938), 10 Ekim, 1938, 29 Eylül, 30 Eylül, 4 Haziran, 7 Ocak, Almanya, Avrupa, Avsuturyanın ilhakı, Avusturya
İntifada
3 yıl önce

eylemlerdi. Buna cevaben, İsrail, ayaklanmaları durdurmak için 80.000 askeri mobilize etti. Çocuk haklarını dünya çapında savunan “Save the Children” raporuna...

Anti-Flag
3 yıl önce

kitapçığı içermede bir ilkti. Şubat 2002'de Anti-Flag, A-F Records'tan "Mobilize" albümünü çıkardı. Albüm, diğer albümlerden alınmış sekiz şarkının canlı...