Muhbir (Gazete)

Kısaca: Muhbir, 2 Ocak-27 Mayıs 1867 arasında İstanbul'da, 31 Ağustos 1867-3 Kasım 1868 arasında Londra'da haftada üç gün yayımlanan siyasi gazete. ...devamı ☟

Muhbir, 2 Ocak-27 Mayıs 1867 arasında İstanbul'da, 31 Ağustos 1867-3 Kasım 1868 arasında Londra'da haftada üç gün yayımlanan siyasi gazete. Diyarbakırlı Filip (Şahinoğlu) Efendi tarafından 1867'de İstanbul'da yayımlanmaya başladı. Yalın dili ve Osmanlı yönetiminin o dönemde karşı karşıya olduğu sorunlarla ilgili yorumlarıyla ilgi çekti. Gazetenin düşünsel çizgisine damga vurmuş olan Ziya Bey'in yazılarına da zaman zaman yer verilen gazetenin başyazarlığını Ali Suavi yaptı. Muhbir, Girit, Mısır, Sırbistan gibi Osmanlı egemenliğindeki topraklarda ayrılıkçı hareketelere karşı çıktı, birliği savundu. Her sayısında Girit Sorununun aldığı şekil dikkatle izlenmiş, Girit Hıristiyanları tarafından ağır tecavüzlere uğrayan Müslümanlara maddi yardım yapılması da Muhbir tarafından sağlanmıştır. Gazete, Girit Müslümanlanna yardım için özel bir sayı (28. sayı) da çıkarmıştır. Bu sayıdan elde edilen parayı gazetenin sahibi Filip Efendi Girit'e götürerek dağıtmıştır. Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ni destekleyici yazılara yer verdi. Bu nedenle sık sık baskılara uğradı; 10 Mart 1867'de bir süre için kapatıldı ve başyazarı Ali Suavi de Kastamonu'ya sürüldü. 25 Nisan 1867'de Muhbir'in yayımlanmasına yeniden izin verildiyse de Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa gazetenin varlığından rahatsızlık duydu ve Ziya Bey'i Kıbrıs mutasarrıflığına atayarak İstanbul'dan uzaklaştırmak istedi. Ama Ziya Bey ve Namık Kemal, Mustafa Fazıl Paşa'nın çağrısı üzerine gizlice Londra'ya gittiler. Kastamonu'dan İstanbul'a kaçan Ali Suavi de 22 Mayıs'ta onları izledi. Filip Efendi bu olaydan bir süre sonra, hükümet baskısıyla gazeteyi 55. sayısında kapatmak zorunda kaldı (27 Mayıs 1867). Avrupa'ya kaçan Ali Suavi, 31 Ağustos 1867'den başlayarak Yeni Osmanlılar Cemiyeti adına gazeteyi Londra'da çıkarttı. İlk sayısının başında "Muhbir, doğruyu söylemenin yasak olmadığı bir memleket bulur, yine çıkar" sloganı bulunuyordu. Ali Suavi yönetiminde 59 sayı yayımlanan Muhbir'in cemiyetle olan anlaşmazlıklar, özellikle de Mustafa Fazıl Paşa'nın parasal desteğini kesmesi üzerine, 3 Kasım 1868'de yayını sona erdi. Kaynakça Dış Bağlantılar * Muhbir - Süreli Yayınlar Bilgi Sistemi - Milli Kütüphane

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Muhbir (anlam ayrımı)
5 yıl önce

çıkartılmış gazete. Muhbir, Maksim Gorki'nin yazdığı roman. Yalçın Yayınları, 1995 (Çeviri: Nahit Teoman Ergin) ISBN : 975-488-040-9 Sayın Muhbir Vatandaşlar...

Ulûm
5 yıl önce

Suavi tarafından Fransa'da yayımlanan Türkçe siyasi gazete. Londra'da çıkardığı “Muhbir” adlı gazetenin yayımı 3 Kasım 1868’de sonlandıktan sonra Ali Suavi...

Ali Suavi
2 yıl önce

Paşa'nın maddi desteğiyle Londra’da "Muhbir" gazetesinin ilk sayısını çıkardı. Osmanlı topraklarında dağıtılan gazete, 50 sayı yayımlandı. Ali Suavi'nin...

Ali Suavi, 1838, 1866, 1869, 1876, 1878, Biyografi, Hive Hanlığı, Kastamonu, Londra, Medrese
Muhammed Hiyabani
5 yıl önce

devleti kurdu. Muşir üd-Devle İran'ın yeni başbakanı Muhbir ül-Saltane'yi Tebriz'e vali olarak atadı. Muhbir ül-Saltane de Hiyabani gibi yapılan ticari antlaşmalara...

Mustafa Fazıl Paşa
2 yıl önce

Türkler arasında yer aldı. Sağlanan fon ile ilk önce Muhbir, ardından Hürriyet, Ulum, Fecr gibi gazeteler yayımlandı. Padişah Abdülaziz’in Haziran 1867’de...

Jön türkler
2 yıl önce

karşılığında gazetenin kapatılmasını istenmiştir. Gazete bir süre kapatılmış; ancak saray sözünde durmadığından yeniden çıkarılmaya başlanmıştır (1897). Gazete, cumhuriyet...

Islahat, 19. yüzyıl, Avrupa, Balkanlar, Genç Osmanlı, Jön Türk, Osmanlı, Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, İkinci Meşrutiyet, İttihat ve Terakki, İstanbul, Meşrutiyet
Tanzimat edebiyatı
2 yıl önce

gelişmesinde de gazetenin etkisi olmuştur. Tanzimat edebiyatının önemli sanatçılarından Ali Suavi gazete için: “Anlıyor musunuz, gazete ne güzel mekteptir...

Edebiyat, Türk Edebiyatı, Türkiye Cumhuriyeti, Edebiyat Tarihi
Boris Godunov
2 yıl önce

gücünü kırmak için Romanov Hanedanı üyelerinin sürgüne yolladı. Geniş bir muhbir ağı kurarak, ihanetinden kuşkulandığı herkesi acımasızca cezalandırmaya...

Boris Godunov, 13 Nisan, 1551, 1571, 1580, 1584, 1589, 1591, 1598, 1601, 1603