Morfoloji (Biyoloji)

Kısaca: Morfoloji Biyolojinin, mikro canlılar da dahil olmak üzere, bitki ve hayvanların şekil ve yapılarıyla meşgul olan bir dalı. Canlıların gelişmelerini ayrı ayrı incelediği gibi, bütün olarak birbirlerine benzerliklerini ve farklılıklarını da araştırır. Morfoloji ile meşgul olanlar, bitki ve hayvanların hassas bir şekilde sınıflandırılmaları için, çeşitli yollar takip ederler. Bunlardan birinde, vücuttaki uzvi simetri analiz edilir. Böyle bir çalışma pekçok bitki ve hayvanın küresel, ışın ...devamı ☟

Morfoloji Biyolojinin, mikro canlılar da dahil olmak üzere, bitki ve hayvanların şekil ve yapılarıyla meşgul olan bir dalı. Canlıların gelişmelerini ayrı ayrı incelediği gibi, bütün olarak birbirlerine benzerliklerini ve farklılıklarını da araştırır. Bir biyoloji altdalı olarak morfoloji yani biçimbilim, bir organizmanın veya bir organizmanın herhangi bir bölümünün biçimini inceleyen bilim dalıdır.

Morfoloji ile meşgul olanlar, bitki ve hayvanların hassas bir şekilde sınıflandırılmaları için, çeşitli yollar takip ederler. Bunlardan birinde, vücuttaki uzvi simetri analiz edilir. Böyle bir çalışma pekçok bitki ve hayvanın küresel, ışınsal veya iki yönlü simetrilerden birine sahip olduğu esasına dayanır. Mesela basit bitki ve hayvanlardan bazıları küresel simetriye sahipken, mantar ve deniz yıldızları ışınsal simetri gösterirler. Bunların parçaları bir merkezsel eksenden çıkarlar. İnsan ve bazı diğer yüksek hayvanlar iki yönlü simetriye sahip olup, simetrik olan yarılardan meydana gelmiştir.

Morfolojik araştırmalar, en basitinden en mükemmeline kadar bütün canlılarda mevcut olan muntazamlığı, en ince teferruatına kadar göstererek, tesadüf ve evrimin olamayacağını ispat etmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Morfoloji
3 yıl önce

biçiminin incelenmesi. Biçimbilim, sözcüklerin iç yapısının incelenmesi. Morfoloji (biyoloji), bir organizma veya organizma bölümünün biçiminin incelenmesi Jeomorfoloji...

Morfoloji, Morfoloji (biyoloji), Morfoloji (astronomi), Morfoloji (dil bilimi), Anlam ayrım
Evrimsel biyoloji
3 yıl önce

Evrimsel biyoloji, biyoloji konularını, canlıların evrimini göz önüne alarak inceleyen bilim dalıdır. Taksonomi biliminin temelinde evrimsel biyoloji yer almaktadır...

Evrimsel biyoloji, Anatomi, Bakteriyoloji, Biyocoğrafya, Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji, Biyometri, Botanik, Deniz biyolojisi, Ekoloji
Biyoloji
3 yıl önce

Biyoloji ya da Dirimbilimi, canlıları inceleyen bilim dalı. Biyoloji ya da dirimbilimi ile ilgilenen bilim insanına biyolog ya da dirimbilimci denir. Biyologlar...

Biyoloji, 1766, 1800, 1802, 1953, Alexander von Humboldt, Alfred Russel Wallace, Alt tür, Anatomi, Animalia, Antoine Lavoisier
Kladistik
6 yıl önce

gösterebilmektedir. Günümüz sistematik çalışmalarında, morfoloji, biyokimya, moleküler biyoloji alanlarına ait konuları içine alan çok çeşitli bilgilere...

Kladistik, Biyoloji, Canlılar, Eski Yunanca, Evrim kuramı, Filogenetik sistematik
Biyoloji Tarihi
3 yıl önce

Biyoloji tarihinde antik çağlardan günümüze yaşayan dünyanın incelenmesi ele alınmaktadır. Her ne kadar biyoloji kavramı belirli bir bilimsel alan olarak...

Doğa bilimleri
3 yıl önce

kullanılabilmiştir. Astronomi Biyoloji Botanik Zooloji Embriyoloji Sitoloji Mikrobiyoloji Moleküler Biyoloji Genetik Morfoloji Taksonomi Ekoloji Anatomi Histoloji...

Fizik, Kimya, Biyoloj, Coğrafya, Teknoloji, Bilim
Bulgar Bilimler Akademisi
6 yıl önce

Laboratuvarı Moleküler Biyoloji Enstitüsü Nörobiyoloji Enstitüsü Mikrobiyoloji Enstitüsü Biyofizik ve Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Biyoloji ve Üreme İmmünolojisi...

Ronald Fisher
3 yıl önce

morfoloji ve fizyoloji yavaş olarak ayırılma incelemesi olan sistematik klinler üzerinde ilk yaziları yazmış ve 1950'de yazmış olduğu makale biyoloji...