Nanoteknoloji

Kısaca: Nanoteknoloji, nanometre ölçeğindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların anlaşılması kontrolü ve üretimi amacıyla, fonksiyonel materyallerin, cihazların ve sistemlerin geliştirilmesidir. Nano ölçekteki olayların manipulasyonu ile bilim ve teknolojide yeni ufuklar açılmaya başlamıştır. ...devamı ☟

nanoteknoloji
Nanoteknoloji

Nanoteknoloji, nanometre ölçeğindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların anlaşılması kontrolü ve üretimi amacıyla, fonksiyonel materyallerin, cihazların ve sistemlerin geliştirilmesidir. Nano ölçekteki olayların manipulasyonu ile bilim ve teknolojide yeni ufuklar açılmaya başlamıştır.

Nanoteknolojinin Amaçları

* Nanometre ölçekli yapıların analizi,
  • Nanometre boyutunda yapıların fiziksel özelliklerinin anlaşılması,
  • Nanometre ölçekli yapıların imalatı,
  • Nano hassasiyetli cihazların geliştirilmesi,
  • Nano ölçekli cihazların geliştirilmesi,
  • Uygun yöntemler bulunarak nanoskopik ve makroskopik dünya arasındaki bağın kurulması.

    Nanoteknolojinin Kullanım alanları

    ;Endüstriyel Alandan
Mikrosensörlerin, mikromakinaların, optoelektronik elemanların imalatı ve uygun şekilde bir araya getirilmesi.
;Medikal Alanda: Mikro cerrahide (göz, beyin vb.), Diagnostik kitlerde, Bilimsel Araştırmalarda, Yüzey karakterizasyonu ve modifikasyonu, Mikroorganizmaların taşınması, İlaç salınım sistemleri, DNA modifikasyonu vb... ve de havacılık

“Midget-çok küçük” anlamına gelen Yunanca bir kelimeden türeyen nano bir ölçü birimi ön ekidir ve milyarıncı parçayı gösterir. Ancak genel olarak söylenecek olursa, nanoteknoloji maddeyi dolaylı olarak atom boyutuna yani “nano-boyutuna” indirgeme işidir.

1974 yılında Tokyo Üniversitesinde Norio Taniguchi tarafından ortaya atılan nanoteknoloji mevcut teknolojilerin daha ileri düzeyde duyarlılık ve küçültülmesine dayalı olarak hızla ortaya çıkan teknolojilerdir. Gelecekte bu teknoloji muhtemelen Moleküler Nanoteknolojisi (MNT) adıyla nano büyüklüğündeki boyutlarıyla yapı makineleri ve mekanizmalarını da içerecektir.

Nanoteknoloji ölçü olarak “nanometre” adı verilen (kısa şekli nm) bir ölçme birimini kullanılır. Her bir ölçüde 1 milyar nm vardır. Her bir nm sadece üç ile 5 atom genişliğindedir. Bunlar küçüktür. Ortalama insan saç kalınlığının ~40,000 kez daha küçüktür.

Natoteknolojinin bir yönü de süper küçük bilgisayarlar (bakteri büyüklüğünde) ya da milyarlarca dizüstü bilgisayar gücünde küp şeker büyüklügünde süper bilgisayarlar yada günümüzün bilgisayarlarindan trilyonlarca daha güçlü belirli bir büyüklükte masaüstü modelleri gibi nano boyutunda yapılabilmesidir.

Nanoteknolojinin yüksek potansiyeli Kuantum fiziğinin kanunları sayesinde açığa çıkmakdatır. Bu aşamada ve nano ölçülerde kuantum fizik yasaları devreye girer ve optik, elektronik, manyetik depolama, hesaplama, katalist ve diger alanlarda yeni uygulamalara olanak sağlar.

Nanoteknolojisi genellikle genel-amaçlı teknoloji olarak adlandırılır. Çünkü gerçeklestirildiği zaman nanoteknoloji neredeyse bütün sektörlerde ve toplumun her alanında önemli bir yeri olacaktır. Daha iyi yapılmış, daha uzun süre dayanan, daha temiz, güvenli ve akıllı ürünleri evde, iletişimde, tıpta, ulaşımda, tarım ve endüstrinin her alanında kullanabileceğiz.

İnsan vücudunda dolaşarak kanser hücrelerini yayılmadan bulup yok eden tibbi bir araç düşünün. Yada çelikten çok daha hafif ama ondan on kat daha güçlü materyalleri…

nanoteknoloji

Madde atomik veya moleküler boyutta incelenerek yepyeni özelliklerinin açığa çıkarılması.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

nanoteknoloji Resimleri

Nanoteknoloji
3 yıl önce

Nanoteknoloji, maddenin atomik, moleküler ayrıca supramoleküler seviyede kontrolüdür. Nanoteknolojinin ayrıca bugün moleküler nanoteknoloji olarak bahsedilen...

Nanoteknoloji, Bilgi, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Bomba, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik, Elektronik Mühendisliği
Ulusal nanoteknoloji araştırma merkezi
6 yıl önce

gelecek dönemde ihtiyacı olan malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanında uzmanlarını yetiştirmek. Nanoteknolojide her türlü araştırma donanımına, bilimsel deneyim...

UNAM, ,
Türkiye'de nanoteknoloji
3 yıl önce

de şimdiden nanoteknolojiyi üretir hale gelebilmek için uygun adımlar atmaya başlamıştır. Tübitak'ın 2023 Vizyon Programı'nda nanoteknoloji yer almış ve...

Nanoteknoloji öğretimi
3 yıl önce

Nanoteknoloji öğretimi dünya çapında giderek artan sayıda üniversite tarafından sunulmaktadır. Nanoteknolojiyi içeren ilk program Toronto Üniversitesi...

Nokia Morph
6 yıl önce

tanıtılmıştır. Telefonda nanoteknoloji, esnek maddeler, transparan elektronik ve kendi kendini temizleyen materyaller kullanılmıştır. Nanoteknoloji sayesinde telefon...

Nanomühendislik
6 yıl önce

görüntülemek ve işlemek için kullanılır. Molecular self-assembly - Nanoteknoloji Nanofotonik Nanomühendislik Konuları Pikomühendislik Nanomühendislik...

Ekmel Özbay
3 yıl önce

Özbay (d. 25 Mart 1966 - ) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nde Nanoteknoloji ve Uzay Teknolojileri Araştırma Merkezi Müdürü ve Elektrik mühendisliği...

Av (Roman)
6 yıl önce

kapaklı olarak yayımlandı. Roman, bilim ve teknolojideki gelişmeler ve nanoteknoloji hakkında eğitici bir öyküdür. Kitapta bilgisayarcılık/bilim toplumundaki...