Nemf

Kısaca: Nymphler (Nymphe veya Türkçe nemf, nimf ya da diğer bir değişle "peri" olarak da anılırlar) Yunan Mitolojisi'nde yeri ve denizi dolduran sayısız çokluktaki dişi, tanrısal varlıklardır. Ölümsüz değillerdir ama tanrılar gibi ambrosia ile beslendiklerinden çok uzun yıllar yaşarlar ve hep genç ve güzel kalırlar. ...devamı ☟

nemf
Nemf

" target="_blank"> ve Nymphler,
} Nymphler (``Nymphe`` veya Türkçe ``nemf``, ``nimf`` olarak da anılırlar) Yunan Mitolojisi nde yeri ve denizi dolduran sayısız çokluktaki dişi, tanrısal varlıklardır. Ölümsüz değillerdir ama tanrılar gibi ambrosia ile beslendiklerinden çok uzun yıllar yaşarlar ve hep genç ve güzel kalırlar. Doğurganlık ve zariflik simgesidirler. Mitlerde genellikle güzellikleri yüzünden başlarından geçenler anlatılır, genel olarak perilerin güzelliğine vurgu yapılır.

Çok sayıda nymph türü vardır ve bunlar yaşadıkları yerlere göre ayrı adlar alırlar. Oreadlar dağlarda, Naiadlar akarsularda, Dryadlar meşe ağaçlarında yaşarlar.

Kaynaklar

Vikipedi

nemf

Böceklerin kurtçuk durumdan yetişkin duruma geçerken aldıkları özel biçim.

nemf

Türkçe nemf kelimesinin İngilizce karşılığı.
1. zool. nymph. 2. nymph (in Greek and Roman mythology).

nemf

böceklerin kurtçuk durumundan yetişkin duruma geçerken, arada aldıkları özel biçim.

nemf

Türkçe nemf kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Nymphe

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nemf
3 yıl önce

Nymphler (Nymphe veya Türkçe nemf, nimf ya da diğer bir deyişle "peri" olarak da anılırlar) Yunan Mitolojisi'nde yeri ve denizi dolduran sayısız çokluktaki...

Nemf, Nymphe (mitoloji), Akhilleus, Altın post, Apollo, Dionysos, Dryadlar, Gorgon, Herakles, Herakles`in oniki görevi, Ilk Yunan tanrıları
Kızböcekleri
6 yıl önce

döneminde bir hücrelilerle beslenir, nemf döneminde başka larvalara, iribaşlara, küçük balıklara saldırmaya başlarlar. Nemf dönemi sonunda sudan çıkıp, kamış...

Naiad
3 yıl önce

Naiad, Yunan Mitolojisinde akarsularda yaşayan nemf (nymph) türüdür. Naiadlar, çeşmelerin, nehirlerin ve kaynakların perileridir. Tatlı sularda yaşarlar...

Belos
6 yıl önce

Belos (Modern Yunanca:  Βῆλος), Yunan mitolojisinde Poseidon ile Nemf Libya'nın oğlu, Mısır kralı. Agenor'un ikiz kardeşi ve Aigyptos ile Danaos'un babasıdır...

Argos Panoptis
3 yıl önce

Argos Panoptis (Yunanca Άργος Πανόπτης), Yunan mitolojisinde nemf İo'nun kardeşi, yüz gözlü bir canavardır. Panoptis sıfatı her şeyi gören anlamını taşır...

Argos Panoptis, Akhilleus, Altın post, Apollo, Dionysos, Ehidna, Gorgon, Hera, Herakles, Herakles`in oniki görevi, Hermes
Ekho
6 yıl önce

Ekho, Yunan mitolojisi'nde bir Nemf. Hakkındaki hikâyeler, rivayetler çeşitlilik göstermektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Ekho, bir gün avlanan bir...

Ekho, Narcissus, Pan, İynks, İambe, Yankı, Kara sevda, Eko
Düz kanatlılar
6 yıl önce

kanatlara örtü vazifesi yaparlar. Arka kanatlar geniş ve zar şeklindedir. Nemf (yavru) halinde alt kanatlar çok küçüktür. Üst kanatlar altta, alttakiler...

Düz kanatlılar, 1793, Animalia, Arthropoda, Bilimsel sınıflandırma, Böcekler, Caelifera, Familya, Gryllidae, Insecta, Nemf
Lara (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Lara (mitoloji), Roma mitolojisinde hem dedikoduyu hem de ölümü simgeleyen nemf Lara Croft (hayali kişilik), Tomb Raider Oyun serisinin kadın kahramanıdır...