Neon

Asal gazlar sınıfından bir element. “Ne” sembolüyle gösterilir. İlk defâ 1898 yılında, İngiliz fizikokimyâcı Sir William Ramsay tarafından, sıvılaştırılmış havanın fraksiyonlu damıtımı ile izole(ayırma) edilmiştir. Neon, havanın çok cüzî bir kısmını (55.000’de birini) teşkil eder.

Neon

Asal gazlar sınıfından bir element. “Ne” sembolüyle gösterilir. İlk defa 1898 yılında, İngiliz fizikokimyacı Sir William Ramsay tarafından, sıvılaştırılmış havanın fraksiyonlu damıtımı ile izole(ayırma) edilmiştir. Neon, havanın çok cüzi bir kısmını (55.000’de birini) teşkil eder.

Özellikleri: Atom numarası 10, atom ağırlığı 20,183, yoğunluğu havanınkinin 0,7 katı olan tek atomlu bir gazdır. Renksiz ve kokusuzdur. Elektron düzeni 1s22s22p6 olup, valensi sıfırdır. Erime noktası -248,7°C, kaynama noktası da -246,1°C’dir. Kritik basıncı 26,86 atmosfer ve kritik sıcaklığı da -228,7°C’dir. Kimyasal reaksiyonlara karşı atıl (inert) dır.

Neon, havanın sıvılaştırılmasıyla, diğer soy gazlar (Argon, Kripton, Ksenon) ile birlikte ele geçer. Sıvalaştırılmış havanın, sıvı oksijenle yıkanmasıyla saf halde elde edilirler. Günümüzde laboratuvarlarda aktif kömürle yapılan adsorbsiyon ile soy gazların atom ağırlıklarına göre ayrılabilmeleri mümkün olmaktadır.

Kullanılması: Neon gazı ihtiva eden bir tüp, neonca seyrekleştirildiğinde, elektrik akımını iletme hassasına sahip hale gelir. Tüpteki basınç 10 mm cıva değerine düşürülmüşse, elektrik deşarjıyla bütün tüp bir ışıkla dolar ve neona has turuncu kırmızı bir renk meydana gelir. Neon ticari maksatlı bu tüplerde mahdut bir kullanım görmüştür. Çok az miktardaki başka gazların bulunması, olayı olumsuz yönde etkilediği için güçlükler mevcuttu. George Claude, mangal kömürünün absorbant (tutucu) özelliğini geliştirerek söz konusu güçlüğe çözüm buldu: Elektrik akımı geçerken tüpte bulunan neon, sıvı hava ile sıcaklığı düşürülmüş mangal kömürü vasıtasıyla saflaştırılır. Bu yolla safsızlıklar giderilip, geriye sadece neon kaldığında tüp, kömür hücresinden ayrılır.

Neon tüpleri parlaklık ve verim bakımından azot tüplerine göre avantajlıdır. Ancak bir dezavantaj, yaydıkları ışının mavi dalgaların olmayışından dolayı aşırı derecede kırmızı olmasıdır. Bu, göz kamaştırıcı ışıkların kullanıldığı teşhir mahallerinde arzu edilen bir özelliktir.

Tungsten telli ampullerden daha az enerji sarfedip, daha bol ışık veren flouresans ampullerin içinde neon gazı vardır.

Atom numarası: 10 Simge: Ne Kütle numarası: 20.183 Kaynama Noktası (C): -246 Erime Noktası (C): -248.6 Yoğunluk: 1.2 Buharlaşma Isısı: .422 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 0.08 Elektriksel iletkenlik: -- Isıl iletkenlik: 0.0001 Özgül Isı Kapasitesi: --

Neon

1 . Atom sayısı 10, atom ağırlığı 20,2, yoğunluğu 0,7 olan, sıvı durumuna getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, havada pek az olarak bulunan, asal gazlar sınıfından bir element (simgesi Ne).
2 . Neon lambası:
"O koca çınarın altındaki fıskiyeli, kameriyeli, neon ışıklı havuz kaça çıkardı?"- S. F. Abasıyanık.

Neon (John Mayer) sözleri

John Mayer tarafından Room For Squares albümünde söylenen Neon adlı şarkının sözleri.

When sky blue gets dark enough
To see the colors of the city lights
A trail of ruby red and diamond white
Hits her like a sunrise

She comes and goes and comes and goes
Like no one cares

Tonight she's out to lose herself
And find a high on Peachtree Street
From mixed drinks to techno beats it's always
Heavy into everything

She comes and goes and comes and goes
Like no one cares
She comes and goes and no one knows
She's slipping through my hand

She's always buzzing just like
Neon, neon
Neon, neon
Who knows how long, how long, how long
She can go before she burns away
Oh [Incomprehensible] about that

I can't be her angel now
You know it's not my place to hold her down
And it's hard for me to take a stand
When I would take her anyway I can

She comes and she goes
Like no one cares
She comes and she goes
She's slipping through my hands

She's always buzzing just like
Neon, neon
Neon, neon
Who knows how long, how long, how long
She can go before she burns

No, no, no, no, no

She comes and she goes
Like no one cares
She comes and she goes
She's slipping through my hands

She's always buzzing just like
Neon, neon
Neon, neon
Who knows how long, how long, how long
She can go before she burns away

Neon (Hooverphonic) sözleri

Hooverphonic tarafından albümünde söylenen Neon adlı şarkının sözleri.

( japanese bonus track )

This shower will beam us to
A blue changing too yellow scenery
Bus noises all day long
They make you whisper fragile words
Losing energy

And do we belong here
You’ve got this dave berry effect on me
Don’t worry
This formula one race
Won’t change our space station

Apollo in germany
You frightened me to death when you fell out of your bed
A bladder can hurt so much
Especially with a berlin neon hospital touch

And do we belong here
You’ve got this dave berry effect on me
Don’t worry
This formula one race
Won’t change our space station

And do we belong here
You’ve got this dave berry effect on me
Don’t worry
This formula one race
Won’t change our space station

And do we belong here
You’ve got this dave berry effect on me
Don’t worry
This formula one race
Won’t change our space station

Neon (Amplifier) sözleri

Amplifier tarafından albümünde söylenen Neon adlı şarkının sözleri.

My spider sense is tingling
From the boys and the girls and the vortex singing
Just a second to hang upon my ears
Just a second to taste the salty tears
Judge not
Least you may be judged by me
Judge not
Least you may be destroyed by me

Trouble come down on shoulders quick
And put a hymn of neon upon my lips
Now that I'm spiralling into the void
My atoms split as loves reward
For the ten percent I can't afford
Well maybe I'd fly free as a bird

And without sleep
Without remorse
We're stuck on head-on collision course
But my plate's already full
Of selfish people with selfish desires
And don't climb so high
That you can't come down
To tumble now
Is to surely die

Neon (Shades Apart) sözleri

Shades Apart tarafından albümünde söylenen Neon adlı şarkının sözleri.

She don't know where I came from
I'm feeling like I'm half-alive
She don't know and I don't care
Two of us are scared to laugh

What a waste of Saturday
My eyes shut tight
I lie awake all night

We both know the flashing lights
The neon flicker and buzz
We both know the night's swirling blurs
I just can't place the face

Neon (Henry Rollins) sözleri

Henry Rollins tarafından albümünde söylenen Neon adlı şarkının sözleri.

I want to touch your neon chemical
I want to make you need like an animal
The way you rip my head up
You’re my main incinerator
Kick the door down when you come
Tear the roof off when you leave

The scene should be flashing
As you re-appear
Slip into something dangerous
As something I can fear
Lie and say you want me
Lie and say you will
Tell me all the stories
How you love and how you kill

Love me as you kill me
I want to see destruction
I want to feel extinction

Will you smile when the sheets get soaked in blood?
When the saints come crashing in?
Could you do some damage to the shape I’m in?
Ruin this ruin and go to the end

Leave your mark on me
Make an impression
Don’t warn me before you cut

The moon reflects off your tools
Love me long
Don’t slave me
Don’t spit on my blood after I’m gone

İlgili konuları ara

Yanıtlar