Nesnellik

Kısaca: Nesnellik, yaygın olarak her tür öznel etki ve öğelerden bağımsız olabilme durumunu ifade etmek icin kullanılan bir terimdir. Nesnel bilginin temellendirilmesinde ileri sürülen argümalar aynı şekilde burada da geçerlidir. Nesnellikten kastedilen, özneden kesin bir şekilde bağımsızlıktır, daha doğru bir değişle öznenin (tüm öznellilerinin ötesinde kalarak) birebir nesnenin kendisine uygunluğudur. bunun nasıl olabildiği, kuramsal düzlemde açık değildir; dolayısıyla da bu haliyle nesnelli ...devamı ☟

Nesnellik, yaygın olarak her tür öznel etki ve öğelerden bağımsız olabilme durumunu ifade etmek icin kullanılan bir terimdir. Nesnel bilginin temellendirilmesinde ileri sürülen argümalar aynı şekilde burada da geçerlidir. Nesnellikten kastedilen, özneden kesin bir şekilde bağımsızlıktır, daha doğru bir değişle öznenin (tüm öznellilerinin ötesinde kalarak) birebir nesnenin kendisine uygunluğudur. bunun nasıl olabildiği, kuramsal düzlemde açık değildir; dolayısıyla da bu haliyle nesnellik bir ``varsayımdan`` ibarettir.

Öznenin kendi duygu, bakışaçısı ve değer yargılarından tamamen sıyrılması ve hic bir etki altinda olmaksızın bir nesneyi kavraması anlamında nesnellik nasıl mümkün olabilecektir?Bu anlamda nesnelliğin hiç olmadığı söylenebilir.Ama nesnellik öte yandan gündelik kullanımda ``genel geçerlilik`` anlamına gelmektedir.Almanca`da ``Objektivití¤t``, Fransızca`da ``Objektivite``, İngilizce`de ``Objektivity`` olarak geçen kavramlar Nesnellik anlamındadır.

Belli bir zamanda kabul edilegelmiş olan "genel geçerliliği" dile getirmektedir nesnellik, ancak bununla birlikte kavrama yüklenen epistemolojik ayrıcalığın karşılığı yoktur.Genel ``geçer olanların``, her zaman ``gerçek`` ya da ``nesnel`` olmadıkları bilinmektedir.``Tek tek`` bireyler üstü bir gerçeklikten söz edilmesi anlamında nesnellikten sözedilmesi olanaklı olmakla birlikte, kategorik olarak birey-üstü ya da birey-ötesi, yani her tür öznellikten bağımsız ve yalıtık olma anlamında bir nesnellikten söz etmek olanaklı değildir.Nesnellik, ``yalnızca belli bir zamandaki genel geçerlilikle`` sınırlıdır.

Gözat

KaynakKaynaklar

Vikipedi

nesnellik

Nesnel olma veya nesnelerin gerçeğine dayanma durumu, afakilik, objektiflik, objektivite:
"İyi kötü bir nesnelliği aranıp duruyordum."- S. İleri.

nesnellik

Türkçe nesnellik kelimesinin İngilizce karşılığı.
objectivity

nesnellik

nesnel olma ya da nesnelerin gerçeğine dayanma durumu.

nesnellik

Türkçe nesnellik kelimesinin Fransızca karşılığı.
objectivité [la]

nesnellik

Türkçe nesnellik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Prosa, Sachlichkeit

hasan hüseyin gökten - 2 yıl önce

....''özneden kesin bir şekilde bağımsızlıktır, daha doğru bir değişle öznenin (tüm öznellilerinin ötesinde kalarak) birebir nesnenin kendisine uygunluğudur''....


hasan hüseyin gökten - 2 yıl önce

....''özneden kesin bir şekilde bağımsızlıktır, daha doğru bir değişle öznenin (tüm öznellilerinin ötesinde kalarak) birebir nesnenin kendisine uygunluğudur''....
Lütfen bunu açıklama olarak sunmayınız.Açıklama dahilindeki kullandığınız kelimelerin anlaşılabilirliği genele hitap ediyor mu etmiyor mu kaygısını tamamen gözardı etmişsiniz.Anlaşılırlıktan o kadar uzak ki!.. Türkçe bu kadar sığ ve fakir bir dil değil..
Akademik bakış açısı bu şekilde açıklamayı diyorsanız akademik mana da yetersiz diye düşünüyorum..


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nesnellik
1 ay önce

Nesnellik, yaygın olarak her tür öznel etki ve ögelerden bağımsız olabilme durumunu ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Nesnel bilginin temellendirilmesinde...

Nesnellik, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Almanca, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bedia Akarsu
Yeni Nesnellik
3 hafta önce

Yeni Nesnellik (Almanca: Die Neue Sachlichkeit), I. Dünya Savaşı sonrası Almanya'da George Grosz ve Otto Dix tarafından başlatılan ve 1930-40'lara kadar...

Görecilik
3 hafta önce

gelişmelerden sonra görecelilik gelişme göstermiştir. Nesnel gerçeklik Nesnellik Bilim felsefesi Felsefe Terimleri Sözlüğü, Bedia Akarsu, İnkılap Yayınevi...

Görecilik, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bedia Akarsu
Gerçek
1 ay önce

ortaya çıkmıştır. İdealizm Materyalizm Rasyonalizm Realizm Pozitivizm Nesnellik Hakikat Felsefe Terimleri Sözlüğü, Bedia Akarsu, İnkılap Yayınevi. Felsefe...

Minimalizm
1 ay önce

Minimalizm, modern sanat ve müzikte, kökeni 1960'lara giden, sadelik ve nesnelliği ön plana çıkaran bir akımdır. ABC sanatı, minimal sanat gibi tabirlerle...

Minimalizm, Arazi sanatı, Enstalasyon sanatı, John Adams, Performans sanatı, Postminimalizm, Soyut dışavurumculuk, Süreç sanatı, Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley
Bilgi rejimleri
3 yıl önce

olduğunu ve bu yansızlık/nesnellik ifadelerinin hangi söylemsel yapıyı gizlemeye çalıştığını anlamak gerekmektedir. Nesnellik ve tarafsızlığın, birer yanılgı...

Bilgi rejimleri, Arkeoloji, Bilim, Bilim felsefesi, Dil felsefesi, Episteme, Epistemoloji, Friedrich Nietzsche, Güç, Hakikat, Michel Foucault
Otto Dix
3 hafta önce

ve acımasız betimlemelerle tanınan Dix, George Grosz ile birlikte Yeni Nesnellik (Neue Sachlichkeit) akımının öncülerinden biridir. Otto Dix, Almanya'da...

Yanılsama
1 ay önce

değerlendirilmesidir. Gerçeklikteki fiziksel olayların algılanması sırasında yalnız bir nesnellik içinde kayda geçirilmez, sürekli değişim gösterebilir, kimi düzeltim ve...